Zorgvisie magazine nr. 5, 2020

  ‘Zorgaanbieders moeten data delen – en dat hoeven geen financiële te zijn – en goede voorbeelden delen. De hechte samenwerking in de coronacrisis tussen zorgaanbieders moet behouden blijven’. Die boodschap geeft OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch in het coverinterview in dit magazine. In veel artikelen komt de coronacrisis terug, zoals de eigen aanpak van de Noord-Nederlandse zorgaanbieders en de compensatieregelingen die per sector zijn opgesteld.

  Aan den Lijve: Gedwongen het schip verlaten

  Zorgbestuurder David Jongen liep het coronavirus op. Hij moest de crisis managen terwijl hij in quarantaine was.

  (Ab)normaal geweld

  Agressie in de zorg komt zo vaak voor dat het als 'normaal onderdeel van het werk' wordt beschouwd.

  Canoy

  Column: Basispakketbezorger

  Als we niet oppassen, moeten we steeds meer voor het basispakket betalen. De SER adviseert niet voor niets kritisch pakketbeheer. Maar, schrijft Marcel Canoy, haal er maar eens iets uit.

  Commissaris krijgt de regie

  De RVS adviseert een commissaris acute zorg die als onafhankelijk ROAZ-voorzitter het publieke belang van toegankelijkheid bewaakt. Jan Kremer, voorzitter van de RVS-commissie: 'Het moeten publieke bestuurders zijn. Zij kennen de partijen in de regio en ze hebben hun vertrouwen.'

  Compensatie omzetverlies: ‘100 procent is niet logisch’

  Half maart, vlak na de start van de coronacrisis, viel de reguliere zorg bij veel zorgaanbieders stil. Geen zorginstelling mag failliet gaan door de crisis, was de gedachte, dus zijn er regelingen bedacht. Volgens hoogleraar Marco Varkevisser hebben VWS en de zorgverzekeraars ruimhartig de portemonnee getrokken.

  Greet Prins

  De agenda van Greet Prins: ‘Het is gelukt om zelf afspraken te maken met VWS’

  De bezoekregeling vergt veel aandacht van bestuurder Greet Prins. Gelukkig worden de regels steeds verder versoepeld en is het weer mogelijk na te denken over de periode na corona. Zoals over de toekomstvisie van Philadelphia.

  Het goede behouden

  Ontwikkelingen in de zorg voltrekken zich doorgaans langzaam. Advies- en onderzoeksbureau FWG ziet nu, door de coronacrisis, verscheidene trends een hoge vlucht nemen. Een daarvan is de snelle mobilisatie van zorgmedewerkers.

  José Geertsema: ‘Hoe vaak zijn de zorgmedewerkers aan het woord geweest tijdens deze crisis?’

  De coronacrisis laat zien dat de animo onder 'zorgreservisten' om hun oude beroep weer op te pakken groot is. Toch wordt dit verborgen potentieel onvoldoende benut, vindt José Geertsema van Stichting Extra ZorgSamen.

  Koelvest voorkomt hittestress

  Tijdens de coronacrisis hebben veel zorgverleners ondervonden dat het dragen van isolerende kleding uitputtend is. Dankzij een uit de topsport afkomstig koelvest houden zij het werk langer vol.

  Maurice van den Bosch, voorzitter rvb OLVG

  Maurice van den Bosch: ‘Ziekenhuizen moeten data delen’

  De coronacrisis zorgt voor ongekend hechte samenwerking tussen ziekenhuizen. Maurice van den Bosch wil die behouden. 'Het is essentieel dat ziekenhuizen slimmer samenwerken en data delen.'

  No cure no pay in zwang bij vergoeding peperdure geneesmiddelen

  Er komen gentherapieën beschikbaar die eigenlijk veel duurder zijn dan wat de overheid zich doorgaans veroorlooft. Betalen naar prestatie kan een oplossing zijn om de innovatieve geneesmiddelen toch te kunnen vergoeden.

  ‘Ons past bescheidenheid en trots’

  Het succes van Noord-Nederland in de aanpak van de coronacrisis is te danken aan een combinatie van toeval en bewuste beleidskeuzes voor indammen, opsporen en isoleren. Een terugblik met UMCG-bestuurder Ate van der Zee en arts-microbioloog Alex Friedrich.

  Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

  Samenwerken versus marktdenken

  De focus in de zorg lag de afgelopen maanden op toegankelijkheid. Dat zal het definitieve einde betekenen van de marktwerking in de medisch-specialistische zorg, schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in Zorgvisie magazine 05. 

  Terecht: Wat te doen bij overmacht door corona

  Uitgangspunt van ons recht is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Onder omstandigheden bestaat daarop uitzondering. Is de coronacrisis zo'n omstandigheid?

  Bestuursadviseur Monika MIlz

  Wijze Raad: Ook professional in de top wil erkenning

  Goed personeelsbeleid voor bestuurders is net zo belangrijk als personeelsbeleid voor de andere medewerkers, is de ervaring van bestuursadviseur Monika Milz.

  Gehandicaptenzorg in coronatijd: veel beperkingen en veel risico’s

  Meer oog voor en kennis over de gehandicaptenzorg zijn nodig zodat mensen met een beperking bij een volgende epidemie niet weer achteraan hoeven te sluiten. Daarover zijn de directeuren van VGN en Ieder(in) het eens.