Zorgvisie magazine nr. 7, 2021

  Coverfoto: Paul Tolenaar

  In het novembernummer een interview met Marcel Levi, internist en kersverse voorzitter van de NWO. Hij blijft gepassioneerd over de gezondheidszorg. Verder een analyse van het faillissement van de MC-ziekenhuizen, op basis van correspondentie van VWS die de redactie ontving na een WOB-verzoek. En in dit nummer aandacht voor de hervormingsagenda voor de jeugdzorg, de creatieve oplossing van zorginstellingen om zonder tussenkomst van bemiddelingsbureaus zzp’ers in te huren en de geleerde lessen van de coronacrisis.

  Begroting biedt weinig soelaas

  Terwijl de Koning tijdens de Troonrede troostrijke woorden voor de zorg uitsprak, werkte het kabinet aan een miljoenennota die de sector dichter bij huilen dan bij lachen zou brengen. Prinsjesdag 2021 moest in de Tweede Kamer gered worden met 675 miljoen euro voor het zorgpersoneel, maar wie dat krijgt en of het genoeg zal zijn, moet nog blijken.

  Cliëntenraad ontbinden

  Judith Wintgens-van Luijn en Rankie ten Hoopen, advocaten bij Boels Zanders Advocaten, wijzen in de rubriek Terecht op de knelpunten in de medezeggenschap.

  Column Douwe Biesma: Omgaan met schaarste

  Omgaan met schaarste, vooral het tekort aan specialistische verpleegkundigen, wordt een van de grootste uitdagingen voor de ziekenhuiszorg. Dat schrijft Douwe Biesma in zijn column in Zorgvisie magazine. 

  Creativiteit nodig voor antwoord op zorgvraag

  De coronacrisis geeft een voorproefje van wat de vvt de komende jaren te wachten staat en is daarmee een les voor de toekomst. Het zou een historische fout zijn om terug te gaan naar het oude normaal, meent Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan. 

  De agenda van Jeroen Lambriks: ‘Mijn taak is een balans te vinden in wat ik zelf oplos en wat ik aan een ander vraag’

  Een afwisselende week in september voor bestuurder Jeroen Lambriks van Amstelring. Hij sprak met de cliëntenraad over diversiteit en met technici over de AVG. En hij kon spijkers met koppen slaan toen zich een probleem voordeed.

  ‘De GGD is gebaat bij duaal bestuur’

  Een zorgorganisatie heeft altijd twee dimensies, meent bestuurder Paul van der Velpen. ‘Het is heel gezond om die twee dimensies in één bestuur te hebben.’

  Een verbeterteam in tijden van crisis

  Na de heftige coronaperiode is het voor Santeon tijd voor reflectie. Wat heeft de intensieve samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen opgeleverd en welke lessen zijn er geleerd over samenwerken ten tijde van crisis?

  Marcel Levi: ‘Er kunnen wel honderd dingen beter in de zorg’

  Nu de PvdA niet in het nieuwe kabinet komt, maakt Marcel Levi geen kans om zijn ideeën landelijk te realiseren. Als kersverse voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek blijft hij zijn visie geven over de zorgsector.

  Marktpartijen faalden bij faillissement MC-ziekenhuizen, VWS had geen plan B

  Het ministerie van VWS vond dat de markt zijn werk moest doen bij het faillissement van de MC-ziekenhuizen. Maar toen marktpartijen faalden was er geen plan B.

  Nieuw bloed: van marktonderzoeker naar beleidsmaker

  Voormalig marktonderzoeker Jan Smelik zet zich als bestuurder van Nederland Zorgt Voor Elkaar en lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland in om nuldelijnszorg op de kaart te zetten.

  Nieuwe bekostiging is splijtzwam wijkverpleging

  De NZa en Buurtzorg botsen over de bekostiging van de wijkverpleging. De NZa wil verder met cliëntprofielen, Buurtzorg wil uitkomstbekostiging.

  Publiek versus privaat

  De wet is duidelijk, maar te summier: commerciële partijen weten onder het verbod op winstuitkering in de zorg uit te komen. Hoe erg is dat en wat doet de NZa ertegen?

  Weg van de gebaande paden

  In het tweede corona-jaar gaat de zorgsector steeds meer buiten de gebaande paden op zoek naar oplossingen. De geesten lijken rijp, niet alleen voor creatiever oplossingen, maar ook voor ook hardere keuzes, schrijft Samira Ahli in haar redactioneel commentaar in Zorgvisie magazine.

  Tool stelt delirium vast in de hersenen

  Het is voor verpleegkundigen lastig een delier op te sporen. De vragenlijst en checklist die daarvoor worden gebruikt, zijn niet altijd toereikend. Een nieuwe tool maakt het mogelijk een delirium objectief aan te tonen.

  slotervaart

  Val MC-ziekenhuizen was voorzien bij top VWS

  Het beeld dat de top van VWS werd overvallen door het faillissement van de MC-ziekenhuizen klopt niet. Dat blijkt uit onderzoek van Zorgvisie op basis van een WOB-verzoek.

  Wie moet wanneer welke hulp krijgen en van wie

  In de jeugdzorg heerst rolverwarring. Dat is de diagnose van de aanhoudende problemen volgens de professionals. Met het rijk, de gemeen-ten, zorgaanbieders en cliënten zitten zij aan de hervormingstafel waar voor het eind van het jaar een plan van aanpak moet worden gesmeed.

  Zzp’ers in de ploeg houden

  Zowel zzp'ers als zorginstellingen werken aan projecten om het bemiddelingsbureau voor zelfstandigen buitenspel te zetten. Alles om te voorkomen dat de dure euro's naar een intermediair gaan, aldus de initiatiefnemers.