Zorgvisie magazine nr. 7, 2023

  Cover Zorgvisie magazine nr. 7/2023
  Foto: Paul Tolenaar

  ‘Wij willen grenzeloos buiten de muren kijken.’ Dat vertelt Tamara Kroll. Het coverinterview van het novembernummer is met deze ambitieuze bestuurder van het Groningse Martini Ziekenhuis. Verder onder andere in dit nummer een verslag van de innovatietrip, een artikel over de zoektocht van zorgorganisaties hoe zij het volledig pakket thuis vorm kunnen geven en  een overzicht van de zorgparagrafen uit de programma’s van de politieke partijen.

  Voorbereid op een zorginfarct

  Jonge zorgprofessionals worden onvoldoende voorbereid op het naderende zorginfarct. Dat concludeert geneeskundestudent Daantje Gratama. Daarom heeft ze de denktank Gezond Verstand opgericht.

  Samira Ahli

  Redactioneel: Er is heel erg veel te doen in de zorg

  De val van het kabinet afgelopen zomer viel velen van ons rauw op het dak. In de zorg was de meest gehoorde reactie: laat dit de boel niet vertragen, we hebben heel erg veel te doen. Verkiezingstijd is altijd spannend, maar deze Tweede Kamerverkiezingen komen in een tijd dat de zorg voor erg veel en erg grote uitdagingen staat.

  Meepraten

  Op weg naar gelijkwaardigheid verpleegkundigen

  Verpleegkundigen krijgen een steeds grotere stem in de zorg. Diverse projecten worden opgestart om hun zeggenschap te vergroten. Het Leids UMC en Franciscus Gasthuis & Vlietland zetten in op ontwikkeling en gelijkwaardige samenwerking.

  Revalideren

  Revalidatiecentra in voor- en tegenspoed

  Verscheidene revalidatiecentra vieren in 2023 hun jubileum. Journalist Thijs de Lange ging langs bij De Hoogstraat te Utrecht, Heliomare in omgeving Amsterdam en Merem te Hilversum. De bestuurders blikken terug en vooruit op successen en tegenslagen.

  Stemmen Verkiezingen

  Politieke plannen

  De verkiezingsprogramma's zijn (bijna) allemaal af. Op het gebied van de gezondheidszorg is er veel aandacht voor het personeelstekort, betaalbaarheid, versterking van de eerstelijn, preventie en terugdringing van de bureaucratie.

  Het New North Zealand Hospital, het ‘ziekenhuispaviljoen in de bossen’, in de vorm van een klavertje vier, is het spectaculairste Deense ‘superhospital’.

  ‘Superhospitals’ maken Deense concentratie ziekenhuiszorg aantrekkelijk

  Het New North Zealand Hospital, het ‘ziekenhuispaviljoen in de bossen’, in de vorm van een klavertje vier, is het spectaculairste Deense ‘superhospital’. “Het moderne ziekenhuis vormt een magneet voor het schaarse zorgpersoneel.”

  Keuzevrijheid creëert te veel variatie bij Volledig Pakket Thuis

  Zorgorganisaties zijn naarstig op zoek naar de meest optimale manier om een Volledig Pakket Thuis (VPT)-team vorm te geven. Binnen de wettelijke kaders is er veel bewegingsvrijheid voor zorgorganisaties om het VPT in te vullen. Ouderenzorgorganisatie HOZO pioniert met extra scholing voor welzijnsmedewerkers en ondersteuning op afstand.

  Teun Toebes in gesprek met een patiënt in België. De foto is gemaakt door Jonathan de Jong

  Teun Toebes: ‘We hebben dementie gemaakt tot een sociale dood’

  Teun Toebes en Jonathan de Jong maakten de documentaire Human Forever over dementie na een wereldreis langs inspirerende voorbeelden in elf landen. De hoopvolle film laat zien dat het kan zonder een systeem dat mensen opsluit buiten de samenleving. "Als we mensen met dementie echt als mens zien, veranderen alle regels en protocollen waarmee we het systeem hebben ingericht."

  ‘Wij vinden dat we moeten bijsturen’

  De agenda van Leonie Boven, bestuursvoorzitter van het St Jansdal, stond een week lang in het teken van verandering. Zo wordt de strategie van het ziekenhuis bijgesteld en sprak zij over de positie van de zorgsector in de veranderende maatschappij.

  ‘Een ziekenhuis functioneert niet zonder digitalisering’

  Het aantal raden van toezicht met een specifiek lid voor digitalisering en ict is sinds 2021 verdubbeld naar 25 procent. Toch blijkt uit onderzoek dat het onderwerp digitalisering en ict-vraagstukken bij veel organisaties nog niet structureel op de agenda staat.

  Online huisartsenpraktijk Arene: ‘Onze goede samenwerking met lokale huisartsen is essentieel’

  Door 85 procent van de vragen voor de huisarts digitaal af te handelen, wil Arene Online Huisartsen ervoor zorgen dat de eerstelijn niet bezwijkt onder de almaar toenemende zorgvraag.

  Innovatietrip: leren hoe andere bedrijven innoveren

  Veel uitdagingen in de zorg zijn in andere sectoren vaak allang opgelost. Daarom organiseren ziekenhuisapotheker Christian Vader en Joris Arts, zorgprofessional, bestuurder en toezichthouder, InnovatietripNL. In september organiseerde het duo de elfde trip voor zorgcollega’s.

  Tamara Kroll: ‘Individualisme kan niet meer binnen de zorg’

  Tamara Kroll houdt erg van haar ‘#teammartini’, maar haar liefde woont in Eindhoven. Daarom was het voor haar logisch om te solliciteren toen er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een plek vrijkwam aan de bestuurstafel. Het Martini Ziekenhuis is onder leiding van Tamara Kroll volop in transitie. Op digitaliseringsvlak bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van concentratie en spreiding. Tegelijkertijd wordt de financiële ruggensteun voor innovaties en veranderingen steeds kleiner.

  Primeur: patiëntvragen beantwoord door AI-model

  Een Europese primeur in Brabant: het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) deed onlangs een proef waarbij een AI-model vragen van patiënten beantwoordt. Ook andere Nederlandse ziekenhuizen zijn van plan deze toepassing uit te proberen.

  Senior Couple Holding Hands

  Aansprakelijkheid bij familieparticipatie

  Toenemende personeelstekorten en veranderende inzichten over ‘leven en zorgen’ geven ziekenhuizen aanleiding zich verder te bezinnen op de verdeling van zorgtaken. Familieleden of andere naasten van opgenomen patiënten kunnen immers bijdragen aan zorgverlening.

  Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

  Column: Kwaliteit voor ons allemaal

  De vraag ‘waar het heen moet met de zorg’ wordt steeds urgenter. Het is tijd voor een lonkend alternatief, waarbij we definitief afscheid nemen van het New Public Management-denken. Daarbij hoort de vraag: welke keuzes zijn nu, in een tijd van schaarste op alle terreinen, echt nodig?