Home Partnerpagina Novartis

Novartis

Novartis

We reimagine medicine

De levensduur verlengen en de kwaliteit van leven verbeteren: dat drijft Novartis om dagelijks te zoeken naar nieuwe medicijnen en behandelingen. We gebruiken de laatste wetenschappelijke kennis en digitale technologieën om het verschil te maken op gebieden waar een grote medische behoefte is – of dat nu gaat om veelvoorkomende hart- en vaatziekten of zeldzame kankersoorten.

We behoren consequent tot de topbedrijven ter wereld die in onderzoek en ontwikkeling investeren. Daarin samen optrekken met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties vinden wij essentieel. Want alleen door samen te werken, nemen we inzichten en ervaringen mee vanuit alle verschillende perspectieven. Zo kunnen we therapieën ontwikkelen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van de mensen die ze nodig hebben.

Laten deze innovatieve geneesmiddelen goede resultaten zien, dan willen we ze ook zo snel mogelijk toegankelijk maken. Daarom denken we bijvoorbeeld mee over innovatieve vergoedingsmodellen en zoeken we naar nieuwe partnerschappen binnen én buiten de farmaceutische sector. Partnerschappen gaan wij niet alleen aan rondom de toegang tot medicijnen, maar ook vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving. Zo zijn we al enkele jaren partner van JINC – een organisatie die samen met bedrijven en scholen strijdt voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Als wereldleider in de gezondheidszorg nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de manier waarop wij werken willen we als rolmodel dienen: betrokken, ethisch en transparant. Zo volgen alle medewerkers jaarlijks diverse trainingen over ethisch handelen, om een cultuur van integriteit en vertrouwen te creëren. Ook we willen de impact van onze producten en activiteiten op het milieu minimaliseren, door in 2030 CO2,- water,- en plasticneutraal te zijn.

Wereldwijd werken ongeveer 109.000 mensen en meer dan 140 nationaliteiten bij Novartis, waarvan zo’n 500 bij Novartis Nederland. Together we reimagine medicine.

Artikelen door en in samenwerking met Novartis

Oncologische zorg zoekt weg naar boven

De Nederlandse kankerzorg is versnipperd en mist een centrale visie en aansturing. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. Wat is er nodig om de oncologie in Nederland naar een hoger niveau te tillen? Daarover spraken experts deze week bij het evenement Opening Doors to Future Cancer Care in Amsterdam.
Abonneren