Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Pioniers introduceren Genootschap Gepersonaliseerde Zorg

Redactie Qruxx
Op donderdag 27 mei is het startschot gegeven voor het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. Het Genootschap moet hét professionele samenwerkingsverband worden dat gepersonaliseerde zorg verder verspreidt en ontwikkelt. Oprichters Ralph So, Jan Hazelzet, Angelique Weel en Nico van Weert grijpen de aangekondigde landelijke dialoog over passende zorg aan voor een toelichting.

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg wil gepersonaliseerde zorg vanzelfsprekend maken.

Dat doen de leden van het Genootschap onder andere door goede praktijkvoorbeelden bij elkaar te brengen en de goede condities voor de verdere ontwikkeling ervan te beijveren. Het Genootschap organiseert primair de samenwerking en uitwisseling onder zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en anderen) en patiënten in Nederland.

Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met anderen die van betekenis kunnen zijn in het scheppen van de goede condities voor gepersonaliseerde zorg, te denken valt aan procesontwerpers en -verbeteraars, informatici, bestuurders, verzekeraars.


Het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit organiseren een dialoog met zorgbestuurders over passende zorg. Daaruit blijkt dat de overheid zich er met de samenleving in wil verdiepen waar het in de zorg echt om gaat. Het is goed dat het frame ‘onnodige zorg’ van vorig jaar terzijde is gelegd en dat we ons kunnen richten op wat gewenst is. Voor deze ‘herijking’ moet gepersonaliseerde zorg de kern vormen: zorg die is afgestemd op behoeften, voorkeuren en waarden van patiënten.

Patiënt als vertrekpunt

Gepersonaliseerde zorg neemt niet de ziekte maar de persoon met een ziekte als vertrekpunt: patiënt en zorgverlener kunnen samen overzien wat ertoe doet en op basis daarvan de koers van de diagnostiek,  behandeling en nazorg trajecten.

Primair is daar het doel van de patiënt bepalend waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de conditie van de patiënt. De relevante inbreng van andere specialismen en disciplines wordt in de afweging van behandeldoel en behandeling ingebracht.

Er zijn manieren beschikbaar om dat goed en ook efficiënt te doen in de spreekkamer. Dit legt de basis voor kwaliteit: bieden wat deze patiënt nodig heeft, op het moment dat hij het nodig heeft door de juiste zorgverleners. De organisatie en bekostiging moeten daaraan dienstbaar zijn.

Kwaliteitsdenken

Zorgverleners die dit vertrekpunt hanteren, ervaren het als eersten als iets in de weg zit om het goede te doen. De wereld van de evidence based medicine en het kwaliteitsdenken komt meer samen door gepersonaliseerde zorg. Daarom zijn zij gemotiveerde leiders van deze nieuwe generatie kwaliteitsinitiatieven. Daarin wordt de praktijk van het zorgteam, de organisatie van het ziekenhuis en de samenwerking in het netwerk verder toegesneden op het realiseren van een behandelbeleid in overeenstemming met de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt.

Meten

De bereikte uitkomsten zijn in deze aanpak van groot belang. Zorgverlener en patiënt meten er samen aan af of ze op koers liggen en stellen bij wat daarom vraagt. Daarnaast kijkt het zorgteam naar data op patiëntengroepniveau om te zien of zijn praktijk verbetering behoeft in uitkomsten en/of verandering van processen. Deze data kunnen dan ook dienen voor het ontwikkelen van een adequater breder gedragen bekostiging model. Het is daartoe zaak dat bruikbare data beschikbaar komen.

We zien deze aanpak geleidelijk ontstaan, maar de breukvlakken met het oude kwaliteitsdenken zijn onmiskenbaar: de regels zijn niet in beton gegoten, variatie in zorg is niet een vloek, de patiënt is niet overgeleverd en data zijn er niet omdat het moet, maar omdat ze helpen. Om deze aanpak tot wasdom te brengen zijn zorgprofessionals in the lead – in goede afstemming met elkaar en met patiënten. Zij aanvaarden de tweeledigheid van hun vak: ‘do your work and improve it’ (Batalden & Davidoff, 2007 (.pdf)).

Bestuurlijke dialoog

Door gepersonaliseerde zorg als de kern te organiseren, wordt op het juiste niveau uitgezocht welke zorg past. Laat de bestuurlijke dialoog over passende zorg zich richten op het vanzelfsprekend worden van gepersonaliseerde zorg en de goede randvoorwaarden ervoor.

Door Ralph So, Jan Hazelzet, Angelique Weel, Nico van Weert
Oprichters Genootschap Gepersonaliseerde Zorg


De inschrijving voor het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg is vandaag geopend: www.gepersonaliseerdezorg.org

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.