‘Betaal artsen op basis van gezondheidswinst’

De medisch-specialistische zorg moet niet langer worden bekostigd op basis van dbc's maar op basis van de geboekte gezondheidswinst. Dat adviseert de NZa. Minister Bruins voor Medische Zorg is positief.
NZa
tunedin / stock.adobe.com
RAPPORT

De NZa wil volgens het

Premium

Wilt u dit artikel lezen?

U heeft helaas geen geldig abonnement op dit account. Neem een proefabonnement of sluit een abonnement af om dit artikel te kunnen lezen.


  • Onbeperkt alle premium artikelen en rapporten lezen
  • Online de artikelen uit het magazine lezen

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Advies bekostiging medisch-specialistische zorg. Belonen van zorg die waarde toevoegt
Sector:
Ziekenhuis
Soort:
Beleid
Afkomst:
NZa
Auteur:
NZa
Aantal pagina’s :
39
Verschijningsdatum:
4 oktober 2018
Link naar rapport:
Samenvatting:

De NZa adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat voornamelijk is geënt op het uitvoeren van verrichtingen. Samen met veldpartijen wil de toezichthouder toewerken naar een bekostiging van zorg die het creëren van waarde voor patiënten beloont. Het stimuleren van alternatieve contractvormen gericht op waarde moet op korte termijn prioriteit krijgen. Op de langere termijn kan het dbc-systeem fundamenteel vereenvoudigd worden.
Dit hangt samen met een eerder onderzoek van de NZa uit 2016. In dit onderzoek stelde de toezichthouder vast dat tot 2020 rust en stabiliteit in het dbc-systeem centraal moest staan. Voor de langere termijn was ‘herbezinning en visievorming over de toekomstige bekostiging van medisch-specialistische zorg’ noodzakelijk. Met het nieuwe advies geeft de NZa hier invulling aan.

Dbc-productie

De huidige manier van declareren en contracteren stuurt sterk op het leveren van zorg. Dat staat niet gelijk aan het creëren van waarde voor de patiënt. In de contracten met zorgverzekeraars is vaak sprake van een plafond dat wordt gevuld met ‘dbc-productie’. Daarnaast blijkt dat samenwerking tussen specialismen binnen een ziekenhuis, tussen ziekenhuizen in netwerken en met andere sectoren (zoals eerstelijnszorg) niet wordt gestimuleerd.
De NZa adviseert om in de komende jaren toe te werken naar een situatie waarin alternatieve contractvormen gericht op het maximaliseren van waarde de norm zijn. Met waarde wordt bedoeld de gezondheidswinst, uitgedrukt als uitkomsten die patiënten belangrijk vinden, ten opzichte van de zorgkosten. Zowel klinische uitkomsten als patiëntervaringen spelen hierbij een rol.

Bundels

Afspraken over betaling in bundels per patiëntgroep (bijvoorbeeld borstkanker of diabetes) zijn hiervoor een geschikt instrument. Maar ook andere instrumenten kunnen hieraan bijdragen. De prikkels voor waardegedreven zorg worden in contracten vastgelegd waarbij afspraken worden gemaakt over kwaliteit en uitkomsten. Deze contractafspraken zijn toegespitst op de zorgvraag van de patiënt en hebben een sectoroverstijgend karakter. Dit met als doel dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd.

De beschikbaarheid van uitkomstindicatoren is hiervoor een randvoorwaarde. Contractafspraken gericht op waarde worden vervolgens doorvertaald naar op waardegerichte beloningsmodellen van zorgprofessionals binnen en eventueel buiten het ziekenhuis of zbc. Ook moeten potentiële risico’s van alternatieve contractvormen, zoals risicoselectie en onderbehandeling, actief worden gemonitord. Met deze omslag naar contractering en beloning op waarde, wordt de productieprikkel van dbc-zorgproducten verminderd.

Op het moment dat contractering op waarde de norm is, kan het dbc-systeem vereenvoudigd worden. De NZa verwacht dat een declaratiesysteem gebaseerd op zorgactiviteiten een vereenvoudiging brengt en het beste tegemoet komt aan de ambities op het gebied van administratieve lasten en transparantie. Uiteraard is nader onderzoek nodig naar de daadwerkelijke impact van een dergelijke aanpassing. Op korte termijn is echter vooral van belang dat het dbc-systeem stabiel blijft en er een omslag gemaakt wordt naar alternatief contracteren gericht op waarde.

De NZa wil inzetten op een aantal stimulerende maatregelen die deze ontwikkeling kunnen versnellen. Met de betrokken veldpartijen hebben wij afgesproken om onderstaande maatregelen tot stand te brengen:
• Een platform inrichten voor landelijke kennisontwikkeling en kennisdeling over het gebruik en de effecten van alternatieve contractvormen.
• Lopende initiatieven met alternatieve contractvormen evalueren. Hiermee kunnen we praktisch bewijs verzamelen voor de effecten van verschillende vormen van contracteren op waarde.
• Monitoring van de contracten om de voortgang van deze ontwikkeling in beeld te houden. Monitoring stelt ons in staat in te grijpen wanneer de gewenste ontwikkelingen uit- of achterblijven.
• Bij de totstandkoming van alternatieve contracten gericht op waarde is het met name voor zorgaanbieders vanbelang dat zorgverzekeraars congruent gedrag vertonen binnen de grenzen van de mededingingsregels.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.