Dreiging landelijk tekort aan huisartsen: Wat zijn de oplossingen?

De komende jaren dreigt er een tekort aan huisartsen te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Prismant, in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van VWS. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek beschouwt het onderzoek als een wake-up call. ‘Als we op deze voet doorgaan, is straks niet langer iedere inwoner gegarandeerd van huisartsenzorg.’
Huisartsen onder druk
Foto: iStock

De signalen van huisartsentekorten kenden we al uit verschillende regio’s. Nu is duidelijk geworden dat die problematiek binnen nu en tien jaar een veel grotere omvang zal krijgen en zich op veel meer plekken in het land zal voordoen’, aldus Kalsbeek.

Regionale verhoudingen

De tekorten worden landelijk ervaren en hoewel de regionale verschillen nu nog beperkt zijn, worden in de toekomst in een aantal regio’s flinke tekorten verwacht door een groeiende zorgvraag en een achterblijvend aanbod. De onderzoekers concluderen dat er niet één bepaalde regio is aan te wijzen waar alle aanwijzingen van disbalans in huisartsenzorg aanwezig zijn – de

0
255

Wilt u onbeperkt toegang tot de Zorgvisie Rapporten?

De Zorgvisie rapporten zijn exclusief voor onze Zorgvisie Compleet abonnees. Wilt u ook alle rapporten kunnen lezen? Meld u aan voor een Zorgvisie Compleet abonnement.

Heeft u al een Zorgvisie Compleet abonnement? Log dan hier in

Rapport informatie

Rapport naam:
Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg
Sector:
Eerstelijn
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Nivel
Auteur:
R. Batenburg B. van Asten M. Bosmans L. Vandermeulen S. Versteeg L. van der Kruis E. Vis
Aantal pagina’s:
126
Verschijningsdatum:
21 december 2018
Samenvatting:

Uit dit onderzoek blijkt dat regio’s op een aantal kwantitatieve balans-indicatoren relatief weinig van elkaar verschillen. Dit betreft de capaciteit aan huisartsen en ondersteunend personeel per inwoner, de capaciteit gerelateerd aan de gedeclareerde kosten voor huisartsenzorg, en de gemiddelde functiemix van de praktijken. Ook hoe de balans tussen vraag en aanbod door praktijken en praktijkhouders wordt ervaren laat relatief weinig regionale verschillen zien. De werkdruk en werklast in huisartsenpraktijken wordt over het algemeen als hoog beoordeeld. Uit alle bronnen van dit onderzoek komt naar voren dat huisartsenpraktijken in Nederland een grote werkdruk ervaren en tekorten voorzien. Alle praktijken hebben aan de ene kant te maken met een toenemende zorgvraag vanuit hun patiëntenpopulatie, en door de verschuiving van zorg van de tweede lijn en het sociaal domein naar de eerste lijn; en aan de andere kant moeite met het vinden van waarnemers, opvolgers, maten en ondersteunend personeel. Wel geven de praktijken in een aantal AZW-regio’s 1 veel vaker dan gemiddeld aan tekorten te verwachten aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dit zijn regio’s waar speelt dat de zorgvraag snel toeneemt door een relatief snel vergrijzende bevolking, in combinatie met (1) een relatief hoog verloop onder huisartsen die richting pensioen gaan en (2) een relatief lage instroom van jonge huisartsen om deze uitstroom te compenseren. Er is echter niet één type regio aan te wijzen waar alle indicatoren voor de balans tussen vraag en aanbod van de huisartsenzorg dezelfde kant op wijzen, wat aangeeft dat balans‘ een multi-dimensioneel begrip is. Regio’s verschillen in hun profiel van knelpunten die eigen (combinaties van) oplossingsrichtingen vragen. Alhoewel dit onderzoek aantoont dat er veel gemeenschappelijke oorzaken zijn die tot de ervaren knelpunten in de balans tussen vraag en aanbod leiden, kan dit in elke regio tot een eigen probleemconstellatie leiden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.