Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Hugo de Jonge op zoek naar langetermijnoplossing voor zorgval

Avatar
Hester Hinloopen
Minister Hugo de Jonge gaat op zoek naar een langetermijnoplossing voor de zogeheten zorgval. Dat meldde hij onlangs in een Kamerbrief reagerend op het recente evaluatieonderzoek naar maatwerkregelingen. ‘Voor het kabinet is dit aanleiding geweest om de Commissie Toekomst zorg thuiswonenden ouderen te vragen om ook hieraan aandacht te besteden’.
Hugo de Jonge, minister van VWS
Hugo de Jonge op zoek naar langetermijnoplossing om zorgval te voorkomen. Foto: VWS
RAPPORT

In de Kamerbrief, verschenen

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Evaluatieonderzoek Maatwerk in de Wlz-zorg thuis
Sector:
Gehandicaptenzorg
Soort:
Advies
Afkomst:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Auteur:
Ellen Westhoff, Loes Koster, Anne Brons, Patrick Tazelaar en Irene Mulder
Aantal pagina’s :
52
Verschijningsdatum:
17 mei 2019
Samenvatting:

Introductie

Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Doel hiervan is het verbeteren en vernieuwen van de langdurige zorg. Iemand met een dusdanige zorgbehoefte dat 24-uurszorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is, komt in aanmerking voor een Wlz-indicatie. Het passende zorgprofiel (het zorgzwaartepakket in de Wlz) is echter voor vijf procent van de cliënten niet toereikend. Zorgval kan hieraan ten grondslag liggen: dit kan zich voordoen wanneer cliënten thuis zorg ontvangen vanuit de Zvw, Wmo en/of Jeugdwet, en overgaan naar de Wlz. Bij deze overgang kan een cliënt te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage. Dit komt voornamelijk voor bij ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Evaluatie maatregelen

Om zorgval te voorkomen, en tevens meer maatwerk te kunnen bieden, heeft het ministerie van VWS per 1 juli 2018 een aantal maatregelen genomen. Deze hebben als doel de zorg thuis beter aan te laten sluiten op de behoeften van cliënten, zodat zij langer thuis kunnen wonen.

1. De regeling Extra kosten thuis (EKT) is verruimd: iedereen met Wlz-zorg thuis kan tot maximaal 25 procent extra zorg ontvangen wanneer de zorg op basis van het zorgprofiel onvoldoende is.

2. Overbruggingszorg verruimd: de mogelijkheden om in afwachting van opname in een zorginstelling extra zorg thuis te krijgen, zijn verruimd.

3. Meer uniforme uitvoering van de meerzorgregeling: zorgkantoren zijn een gezamenlijk casuïstiekoverleg gestart met als doel tot een kwalitatief goede beoordeling van cliënten met een complexe zorgvraag te komen.

4. Voorlichting over maatwerkregelingen verbeterd: zorgkantoren hebben de online informatievoorziening over de maatwerkregelingen verbeterd en lichten budgethouders die daarvoor in aanmerking komen, gericht voor.

5. Aanvraag van meerzorg verbeterd: in overleg met budgethouders is het aanvraagformulier voor meerzorg op onderdelen verduidelijkt. Zorgkantoren bieden bovendien altijd cliëntondersteuning aan.

6. Informatievoorziening bij de overgang naar de Wlz verbeterd: voor cliënten en professionals is informatie beschikbaar gekomen over veranderingen bij de overgang van de Zvw, Wmo en Jeugdwet naar de Wlz.

In dit gezamenlijke onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) worden de maatwerkregelingen voor cliënten die thuis Wlz-zorg ontvangen, geëvalueerd. De onderzoeksvraag luidt: hebben de genomen maatregelen bijgedragen aan het gewenste maatwerk in de Wlz-zorg thuis (waaronder het voorkomen van zorgval in uren)?

Aanpak

Voor het evaluatieonderzoek zijn interviews afgenomen met zorgkantoren, zorgaanbieders en cliënten. Daarnaast is een kwantitatieve analyse uitgevoerd met behulp van gegevens over het gebruik en de inzet van financiële middelen die in 2018 met de regelingen gemoeid zijn. Deze gegevens zijn opgevraagd bij de Wlz-uitvoerders.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat de maatregelen bijdragen aan maatwerk voor cliënten. Met behulp van de maatwerkregelingen kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders extra zorg bieden aan thuiswonende cliënten. Zij kunnen langer thuis wonen, en het inzetten van de extra zorg voorkomt dat cliënten in crisis raken en met spoed opgenomen worden. De zorgval is echter niet op te lossen of te voorkomen met de maatwerkregelingen. Wel kan de teruggang in het aantal uren die bij een kleine groep cliënten – voornamelijk ouderen – ontstaat, ondervangen worden met de maatwerkregelingen. Hiervoor wordt voornamelijk de verruimde EKT gebruikt.

Hieronder volgen de deelconclusies per maatregel:

1. Verruimde regeling Extra kosten thuis (EKT)
Op deze maatregel wordt het meest beroep gedaan. Met behulp van de extra beschikbare middelen kan de gewenste zorg en hiermee maatwerk aan cliënten geboden worden. Zorgaanbieders kunnen met EKT extra ondersteuning bieden in de thuissituatie.

2. Verruiming overbruggingszorg
Voornamelijk cliënten die zorg in natura ontvangen doen een beroep op overbruggingszorg. Voor een kleine groep cliënten biedt de verruiming meer maatwerk.

3. Meer uniforme uitvoering van de meerzorgregeling
De casuïstiekoverleggen dragen bij aan een uniforme uitvoering van de meerzorgregeling binnen en tussen zorgkantoren. De kennisdeling en afstemming over beoordeling van cliënten en de ontwikkeling van een wegingskader zijn van toegevoegde waarde.

4. Verbeterde voorlichting over maatwerkregelingen
Zorgkantoren informeren gerichter over de mogelijkheden voor maatwerkregelingen en denken mee met zorgaanbieders en cliënten. Ze maken geen reclame voor de regelingen om een toestroom van onterechte aanvragen te voorkomen. Zorgaanbieders hebben een belangrijke signalerende functie voor het aanvragen van maatwerk en helpen cliënten toegang tot de regelingen te krijgen. Cliënten met een pgb ontvangen informatie via verschillende kanalen. Zij geven aan dat zorgkantoren over het algemeen goed meedenken.

5. Verbeterde aanvraag van meerzorg
Zorgkantoren denken mee bij het invullen van de benodigde formulieren en aanleveren van informatie. Voor budgethouders is de aanvraag van meerzorg, ondanks de vereenvoudiging, relatief ingewikkeld. I.v.m. EKT moeten zij veel informatie op een heel specifieke wijze aanleveren.

6. Verbeterde informatievoorziening bij de overgang naar de Wlz
Het blijft lastig voor zorgkantoren en zorgaanbieders om de juiste cliënten tijdig te informeren over de gevolgen van een overgang naar de Wlz. Deze cliënten zijn bij de zorgkantoren pas na de overgang in beeld. Voor cliënten is het ondanks voorlichting lastig om te overzien wat een overgang naar de Wlz nu daadwerkelijk voor hen betekent.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.