Niet-professionals ingezet bij zorg kwetsbare jongeren

Op 25 maart publiceerden diverse brancheorganisaties het rapport ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Het betreft een gezamenlijk plan van Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, OZJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Nederlands Jeugd Instituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW, en het ministerie van VWS. Een van de actiepunten behelst het inzetten van niet-professionals, om zo professionele hulpverleners ondersteuning te bieden.
Foto: Pojoslaw/Fotolia
RAPPORT

Kwetsbare jongeren met gedragsproblematiek zijn

Premium

Wilt u dit artikel lezen?

U heeft helaas geen geldig abonnement op dit account. Neem een proefabonnement of sluit een abonnement af om dit artikel te kunnen lezen.


  • Onbeperkt alle premium artikelen en rapporten lezen
  • Online de artikelen uit het magazine lezen

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
De best passende zorg voor kwetsbare jongeren
Sector:
Overig
Soort:
Beleid
Afkomst:
Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd
Aantal pagina’s :
53
Verschijningsdatum:
25 maart 2019
Samenvatting:

Aanleiding

De meeste jongeren in Nederland groeien gelukkig en gezond op. Een heel klein deel heeft echter grote problemen. Het gaat om kwetsbare jongeren met gedragsproblematiek die vaak een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Deze jongeren worden nog niet altijd op een goede manier geholpen. Zo worden jongeren in de gesloten jeugdhulp geplaatst terwijl dat niet altijd nodig was geweest als er anders gehandeld zou zijn door (jeugd)zorginstellingen. Plaatsing in de gesloten jeugdhulp kan traumatisch zijn. Jongeren zitten met te veel kwetsbare andere jongeren in de groep, hun autonomie wordt soms meer dan noodzakelijk beperkt, en er vindt niet altijd goede behandeling plaats. Tegelijkertijd raken medewerkers overbelast door de snelle personeelswisselingen en het tekort aan professionals.

Op basis van deze gesignaleerde problematiek hebben brancheorganisaties Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, OZJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Het Nederlands Jeugdinstituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW en het ministerie van VWS een actieplan opgesteld.

Kernvraag en doelstellingen

De kernvraag die centraal staat in het rapport luidt: “Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp krijgen – samen met hun ouders – zodat tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk?”. Om de best passende zorg voor kwetsbare jeugdigen te realiseren focust het rapport op twee doelstellingen:

1. Voorkomen dat jongeren in de gesloten zorg terechtkomen.
2. Verbeteren van de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben.

Kwetsbare jongeren

Het actieplan is gericht op betere zorg voor kwetsbare jongeren. Bij de jongeren kan sprake zijn van: psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, slachtofferschap van mensenhandel, achterstand in de (functie)ontwikkeling, gezondheidsproblemen, en een problematische gezinsachtergrond.

Concrete actiepunten

In het rapport wordt aangestuurd op een aantal concrete actiepunten om kwetsbare jongeren de beste zorg te bieden:

1. Verbeteren van het leefklimaat binnen gesloten jeugdhulp instellingen
2. Aantal suïcides verminderen
3. Terugdringen gedwongen afzonderen, stoppen met separeren
4. Ontwikkelen van meer kleinschalige alternatieven voor gesloten jeugdhulp
5. Geen onnodige doorplaatsingen, betere uitstroom en een vast woonperspectief

Integrale samenwerking

De samenwerking tussen meerdere partijen wordt stevig benadrukt in het actieplan. De jeugdhulpsector in het algemeen, professionals, gemeenten, het toezicht, kennisinstituten, en de samenleving als geheel dragen allen de verantwoordelijkheid om de best passende zorg voor kwetsbare jongeren te ontwikkelen en te leveren.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.