NZa-bestuurder Kaljouw: ‘We moeten misschien opnieuw naar de bekostiging kijken’

‘Op papier is de wil van alle partijen groot om de zorg te veranderen, maar de praktijk is weerbarstig.’ Dat schrijft Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het rapport Stand van de zorg 2019. Daarom scherpt de NZa haar beleid aan in alle sectoren.
Kaljouw
Foto: Herbert Wiggerman
RAPPORT

Kaljouw ziet een grote rol

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
NZa Stand van de zorg 2019
Sector:
Overig
Soort:
Beleid
Afkomst:
Nederlandse Zorgautoriteit
Auteur:
Nederlandse Zorgautoriteit
Aantal pagina’s :
61
Verschijningsdatum:
18 oktober 2019
Link naar rapport:
NZa Stand van de zorg 2019
Samenvatting:

Het is duidelijk dat het knelt in de zorg. NZa-bestuurder Marian Kaljouw noemt verschillende knelpunten waar de zorg mee te maken heeft. ‘De toegankelijkheid van huisartsenzorg in de regio is niet langer vanzelfsprekend. De wachttijden in de ggz blijven onverminderd hoog. Er zijn personeelstekorten en die lopen op. Het tekort aan verpleegkundigen is nu al merkbaar. De kosten van de langdurige zorg, waar we al een van de duurste landen zijn, blijven hard stijgen.’

In de Stand van de zorg noemt de NZa aandachtspunten die gelden voor de hele zorg, zoals het aanbod in de regio, de arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van zorg. Ook geeft de autoriteit een overzicht van de verschillende sectoren in de zorg.

Langdurige zorg

De kosten in de langdurige zorg groeien sneller dan verwacht. De verwachte totale groei van het budgettair kader Wlz komt volgens de NZa uit op ruim 10 procent. De autoriteit maakt zich dan ook zorgen en acht het belangrijk dat zorgkantoren op de korte termijn meer werk maken van doelmatige inkoop. De NZa zal een integrale vergelijking uitvoeren om de bekostiging binnen de verpleeghuiszorg beter passend te maken.

Medisch-specialistische zorg

Ook de kosten voor de medisch-specialistische zorg stijgen. De grootste uitgaven zijn oncologische zorg en dure geneesmiddelen. De NZa wil af van bekostiging die vooral het uitvoeren van behandelingen beloont. ‘Samen met ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zorgverzekeraars willen we toewerken naar een bekostiging van zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat.’

Geestelijke gezondheidszorg

De autoriteit ondersteunt het initiatief van zorgverzekeraars en -aanbieders om via horizontaal toezicht tot een nieuwe, meer procesgerichte, wijze van verantwoorden over gepast gebruik van zorg te komen. ‘Deze manier van verantwoorden kan het onderling vertrouwen vergroten en administratieve lasten doen verminderen, zodat meer tijd en aandacht gegeven kan worden aan zorg voor de patiënt.’ De NZa denkt dat kwaliteitskaders een belangrijke impuls kunnen geven aan de kwaliteit van zorg, de inkoop, het onderling vertrouwen en vermindering van de administratieve lasten. Wat betreft bekostiging adviseert de NZa om over te gaan naar een zorgprestatiemodel, wat eenvoud en transparantie moet geven.

Huisartsenzorg

Volgens de autoriteit is het belangrijk dat de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg beter worden afgestemd op de daadwerkelijke behoefte aan zorg in de regio, gemeente of wijk. Ook zou er beter moeten worden samengewerkt tussen zorgverzekeraars en -aanbieders als het gaat om contractonderhandelingen. ‘We gaan dan ook op korte termijn in gesprek met de partijen in de huisartsenzorg om de bekostiging te vereenvoudigen, zodat er ruimte over is om afspraken te maken over de zorgbehoefte in de regio en de manier waarop zorgaanbieders daarvoor samenwerken.’

Wijkverpleging

Het grootste gedeelte van de wijkverpleging bestaat uit gecontracteerde zorg, maar de omvang van ongecontracteerde zorg blijft volgens de NZa een punt van aandacht. Verder constateert de autoriteit dat het grootste deel van de inkoop nog steeds is gericht op betalen per uur. ‘Het stimuleren van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld cliënten leren hoe ze zelf hun ogen kunnen druppelen, loont niet wanneer geleverde zorg per uur wordt afgerekend.’

De autoriteit wil samen met zorgverzekeraars en andere toezichthouders inzetten op een gezamenlijke aanpak om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing aan te pakken.

Paramedische zorg

De NZa ziet de paramedische zorg als een belangrijk onderdeel van de juiste zorg op de juiste plek en ziet dat het aantal patiënten dat gebruik maakt van eerstelijns paramedische zorg nu al sterk groeit. ‘Het is nu dan ook aan zorgverleners en zorgverzekeraars om gezamenlijk invulling te geven aan de verplaatsing van zorg op lokaal niveau.’

Geboortezorg

De totale kosten binnen de geboortezorg dalen. Dat komt omdat er minder kinderen geboren worden en dus minder vrouwen verloskundige zorg nodig hebben. De autoriteit noemt het experiment met integrale bekostiging in de geboortezorg, waarbij verloskundigen en en gynaecologen gezamenlijk de zorg voor zwangere vrouwen organiseren.

Mondzorg

In de mondzorg is volgens de NZa een belangijke mijlpaal bereikt: ‘De beroepsverenigingen werken de komende tijd samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en met ons aan het realiseren van zeven gezamenlijke ambities.’ Een van de ambities van de NZa is preventie.

Zorgverzekeringen

‘Wij zijn een voorstander van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod’, stelt de NZa. ‘Wij vinden het wenselijk dat de zorgverzekeraars heroverwegen om nagenoeg gelijke polissen te schrappen. Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.’

De autoriteit vindt de manier waarop de risicoverevening nu wordt bepaald onwenselijk. Het heeft namelijk het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.