Patiëntenfederatie Nederland: ‘Dit verbetert de situatie van thuiswonende zorgvragers’

Wat zijn de ervaringen van mensen die thuis wonen en zorg of ondersteuning ontvangen? Patiëntenfederatie Nederland wilde hier inzicht in krijgen, en startte hier daarom in mei 2019 een onderzoek naar. De resultaten zien dat al veel goed gaat bij het thuis langer wonen van mensen. Er valt echter nog veel verbetering te behalen als het gaat om passende woningen, aansluitende zorg, en de samenwerking tussen zorgverleners. ‘Als hieraan gewerkt wordt, verbetert de situatie van kwetsbare mensen die langer thuis wonen’.
volumegroei ziekenhuizen
Forse stijging dakloze jongeren: gemeenten moeten het effect van niet-passende zorg inzien, aldus Rina Beers. Foto: iStock
RAPPORT

In de studie, waar 3609

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Langer thuis wonen
Sector:
Eerstelijn
Soort:
Zorginhoudelijk
Afkomst:
Patiëntenfederatie Nederland
Auteur:
Patiëntenfederatie Nederland
Aantal pagina’s :
29
Verschijningsdatum:
1 juli 2019
Link naar rapport:
Langer thuis wonen
Samenvatting:

Aanleiding onderzoek

Een steeds groter wordende groep ouderen gaat niet meer of later naar verzorging- of verpleeghuizen, maar woont thuis en ontvangt daar meer zorg. Het doel daarbij is om ouderen zo zelfstandig mogelijk oud te laten worden in hun eigen vertrouwde omgeving, met een goede kwaliteit van leven.

Patiëntenfederatie Nederland inzicht krijgen in de ervaringen van mensen die thuis wonen en zorg of ondersteuning ontvangen en startte daarom een onderzoek hiernaar. De studie geeft inzicht in de ervaringen van mensen met het langer thuis wonen op een aantal thema’s, waaronder wonen, organisatie en samenwerking.

Profielschets deelnemers

In totaal namen 3609 personen deel aan het onderzoek. Dit zijn mensen uit het panel van Patiëntenfederatie Nederland. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar en 60 procent van de deelnemers is man. 85 procent heeft een of meer chronische aandoeningen, waarvan de meest voorkomende zijn: hart en vaatziekten (38 procent), reumatische aandoeningen (21 procent), diabetes (21 procent) en lichamelijke beperkingen (20 procent). De meerderheid woont samen met een gezin of partner (66 procent).

Conclusies per thema

Wonen: Mensen met zorg en/of ondersteuning en medicatie hebben een onveiliger gevoel over het thuis wonen dan mensen zonder zorg en/of ondersteuning en medicatie. De deelnemers geven drie belangrijke redenen aan. 1. Bang zijn dat de hulp niet tijdig komt, 2. Bang zijn om te vallen, 3. Angst om ongewenst bezoek te krijgen. Oplossingen hiervoor worden in eerste instantie binnen het eigen sociale netwerk gezocht. Tegelijkertijd blijkt dat mensen mét zorg en/of ondersteuning en medicatie meer vertrouwen heeft in de zorg.

Zorg en ondersteuning: De samenwerking tussen zorgverleners kan beter volgens een derde van de deelnemers. Het gaat hierbij vooral om goede informatie-uitwisseling en het vermijden van tegenstrijdige adviezen door verschillende zorgverleners. Er worden verschillende afspraken over de zorg of behandeling door verschillende zorgverleners gemaakt. Ook geven deelnemers aan dat informatie niet tijdig of actueel beschikbaar was, en ook komen er soms tegenstrijdige adviezen over de behandeling voor. Goede systemen (PGO’s) kunnen hierbij helpen.

Organisatie van zorg: In een op de vijf gevallen worden afspraken over de planning niet nagekomen. Ook afspraken over zorginhoudelijke behandeling of ondersteuning worden lang niet altijd nagekomen. De verbetering hiervan ligt volgens Patiëntenfederatie vooral bij de communicatie. Men moet erop kunnen vertrouwen dat afspraken worden nagekomen. Ook geeft een op de vijf deelnemers aan niet te weten waar hij of zij terecht kan met een klacht, hier moet eveneens meer informatie over komen.

Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten vormen aanleiding tot de volgende veranderingen en verbeterpunten.

Ten eerste hebben mensen behoefte aan een veilig gevoel en voldoende controlemomenten, zowel uit het informele netwerk als door professionals. Het is daarom belangrijk om te investeren in woningen en woonomgevingen die mensen in goede verbinding houden met hun sociaal netwerk, zorg, en veiligheid. De inzet van digitale toepassingen kunnen daarbij helpen. Patiëntenfederatie Nederland roept gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen etc. op om daar verdere invulling aan te blijven geven.

Ten tweede kan de samenwerking tussen zorgverleners beter. Het is daartoe noodzakelijk in te zetten op goede gegevensuitwisseling (tijdig en actueel). Ook moet er aandacht zijn voor het vermijden van tegenstrijdige zorg- en behandeladviezen.

Ten slotte is het belangrijk om duidelijk te zijn over praktische zaken, zoals planning, afspraken, doelen van de zorg en verandering daarin. Patiëntenfederatie Nederland roept zorg en hulpverleners en instanties op om hierover eerlijk te zijn en duidelijk te zijn over veranderingen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.