Tijd voor een bredere definitie van transparantie in de zorg

De traditionele definitie van transparantie in de zorg voldoet niet meer. Dat concludeert het Nivel in haar Transparantiemonitor 2018.
De Jonge voor e-health
Foto: AdobeStock
RAPPORT

Transparantie in de zorg werd

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
De Transparantiemonitor 2018 - Op weg naar nieuwe invullingen van transparantie.
Sector:
Overig
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Nivel
Auteur:
Boer, D. de, Bos, N., Springvloet, L., Jong, J. de, Friele, R.
Aantal pagina’s :
37
Verschijningsdatum:
15 juli 2019
Link naar rapport:
Transparantiemonitor 2018
Samenvatting:

Resultaten

Hoewel het Nivel in kaart wil brengen wat de inspanningen om transparantie te stimuleren heeft opgeleverd, kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven. We weten immers niet hoe de zorg er zonder transparantie uit had gezien, zo stelt het rapport. De monitor dient dan ook alleen om een beeld te scheppen. Vrijwel alle onderzochte initiatieven laten groei groei zien, wat betreft vulling en bezoekersaantallen. Projecten uit het programma ‘Beslist Samen!’ zijn veel breder uitgerold dan gepland.

Samen beslissen

Zowel de algemene bevolking als artsen vinden het belangrijk dat patiënten goede informatie kunnen vinden over gezondheid, ziekte en behandelingen, zo blijkt uit de Transparantiemonitor. Patiënten hebben daarnaast ook behoefte aan informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Artsen zijn terughoudender over de openbaarheid hiervan. Zij vragen zich af of patiënten en zorgverzekeraars die gegevens wel juist interpreteren en welke consequenties dat met zich mee kan brengen. Precies hier ligt volgens het Nivel een interessante discussie die al jaren speelt. Namelijk die over het spanningsveld tussen informatie verzamelen voor leren en verbeteren enerzijds, en het beschikbaar stellen van die informatie voor patiëntkeuze en zorginkoop anderzijds. Deze kan wellicht wat nieuwe impuls gebruiken, zo stelt het Nivel.

Kwalitatief onderzoek

Om in beeld te krijgen hoeveel artsen bekend zijn met de verschillende initiatieven om transparantie te bevorderen, wil het Nivel een vragenlijst uitzetten onder een representatieve groep van artsen. Ze hoopt er daarmee achter te komen of artsen de initiatieven omarmen en of ze er iets van merken in hun werk. Ook zou het onderzoeksinstituut graag kwalitatieve data verzamelen vanuit burgers en/of patiënten. Voor deze monitor zijn vooral kwantitatieve data verzameld onder burgers en indirecte perspectieven via patiënten- en consumentenorganisaties.

Laaggeletterden

Een van de aandachtspunten de komende jaren is volgens het Nivel het perspectief van laaggeletterden. Het is namelijk nog maar de vraag of zij ook geholpen zijn met de initiatieven die er zijn om de zorg transparant te maken. Er is nog te weinig inzicht in hoe zij omgaan met de informatie die beschikbaar is, maar ook of zij überhaupt ‘samen’ willen beslissen met hun arts. Wat hebben zij hiervoor nodig? Er is op dit moment te weinig inzicht in of de huidige ontwikkelingen voldoende op deze groep aansluiten.