Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

‘Verzekerden met budgetpolis onvoldoende op de hoogte van de consequenties’

Avatar
Hester Hinloopen
In Nederland kiest driekwart van de verzekerden voor een polis met beperkende voorwaarden. Velen zijn echter niet goed op de hoogte van de consequenties van een dergelijke polis, blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Nivel-onderzoek: ‘Verzekerden met een budgetpolis vaak niet goed op de hoogte van de consequenties’.
RAPPORT

In Nederland kunnen verzekerden kiezen

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden. Een onderzoek onder verzekerden.
Sector:
Zorgverzekeraars
Soort:
Trend
Afkomst:
Nivel
Auteur:
Laurens Holst, Frank van der Hulst, Anne Brabers, Judith de Jong
Aantal pagina’s :
57
Verschijningsdatum:
1 september 2020
Samenvatting:

Verzekerden kunnen kiezen uit verschillende typen basisverzekeringen (restitutie, natura of een combinatie daarvan). Binnen de categorie naturapolissen bestaan polissen waarin sprake is van beperkende voorwaarden, zoals een beperktere keuze uit zorgaanbieders of een lagere vergoeding bij het gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Dit worden ook wel “budgetpolissen” genoemd. In dit onderzoek is nagegaan of verzekerden, die kiezen voor een budgetpolis, weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn.

Onderzoeksdoel

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe bewust verzekerden voor een verzekering met beperkende voorwaarden kiezen, wat hun ervaringen met een dergelijke zorgverzekering zijn en of zij voldoende bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis.

Twee groepen verzekerden

Voor dit onderzoek zijn twee groepen verzekerden benaderd met een online vragenlijst. De eerste groep is benaderd via twee zorgverzekeraars en bestond uit verzekerden die een polis met selectieve contractering van ziekenhuiszorg hebben (groep A). De andere groep bestaat uit leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en betreft ook verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden, maar hierbij kan er sprake zijn van ofwel een beperktere keuze van zorgaanbieders of een lagere vergoeding van ongecontracteerde zorg (groep B).

Redenen keuze polis beperkende voorwaarden

Wat zijn de redenen van verzekerden voor het kiezen van een polis met beperkende voorwaarden? De premie is de meest genoemde reden om te kiezen voor een polis met beperkende voorwaarden: ruim de helft gaf dit aan (groep A). Naast een financiële reden speelt ook het zorggebruik een rol. Een kwart (26 procent) van de respondenten gaf aan deze polis te hebben gekozen omdat ze weinig zorg gebruiken. Voor verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden is het van belang dat zij weten of hun zorgaanbieder vergoed wordt wanneer zij gebruik maken van zorg. Iets meer dan een derde (35 procent) van de respondenten gaf aan bij het kiezen van hun zorgverzekering niet te hebben gelet op welke zorgaanbieders volledig worden vergoed.

Onder groep B zien we een iets ander beeld. Een mogelijke reden hiervoor is dat we hier breder hebben gekeken naar polissen met beperkende voorwaarden. Voor een kwart van groep B was de premie een reden om voor de huidige polis te kiezen, en voor 9procent het feit dat ze weinig zorg gebruiken. Ruim de helft (55 procent) van groep B zegt niet te hebben gelet op welke zorgaanbieders volledig worden vergoed.

Ervaringen polis beperkende voorwaarden

Wat zijn de ervaringen van verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden? Over het algemeen zijn verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden tevreden met hun polis: 70procent gaf aan het helemaal of deels eens te zijn met de stelling hierover, 14 procent van de respondenten gaf aan het deels of helemaal oneens te zijn met deze stelling (de overige 16 procent heeft hier geen duidelijke mening over).

Daarnaast gaf 42 procent aan dat het (heel of deels) waarschijnlijk is dat ze hun basisverzekering zullen aanbevelen. De aspecten waar verzekerden het minst tevreden over zijn, zijn de premie en dekking. Dit zijn ook de aspecten die verzekerden het meest belangrijk vinden.

Een deel van de respondenten uit groep A (13 procent) geeft aan geen zorg te gebruiken. Iets minder dan een kwart van de respondenten in groep A heeft zich de afgelopen twaalf maanden in de situatie bevonden waarin ze naar een zorgaanbieder wilden gaan die niet gecontracteerd was door hun verzekeraar. Het gaat hierbij dan vooral om ziekenhuiszorg. Het merendeel (61 procent) van de respondenten die naar een zorgaanbieder is gegaan die niet volledig werd vergoed, is alsnog naar deze desbetreffende zorgaanbieder gegaan. In groep B zien we ook dat het merendeel alsnog naar de niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

Vindbaarheid, beschikbaarheid en begrijpelijkheid

Zijn verzekerden bekend met de beperkende voorwaarden van hun polis en met de vindbaarheid, beschikbaarheid en begrijpelijkheid van de beperkende voorwaarden? Een vijfde (19 procent) van de respondenten met een polis met beperkende voorwaarden (groep A) gaf aan niet bekend te zijn met de voorwaarden van zijn of haar basisverzekering. Ook geeft ruim de helft (59 procent) aan dat ze niet weten wat het maximale vergoedingspercentage is voor zorg die niet volledig vergoed wordt. Wel geeft ruim een derde (37 procent) in de afgelopen zes maanden zelf informatie opgezocht te hebben over de voorwaarden van zijn of haar basisverzekering.

Verzekerden geven aan redelijk op de hoogte te zijn van de voorwaarden van hun basisverzekering en daarnaast geven ze aan redelijk overtuigd te zijn dat ze informatie hierover (redelijk) makkelijk kunnen vinden en begrijpen. Wel lijkt de hoogte van de bijbetaling een moeilijk onderwerp om op te zoeken voor verzekerden. Van de respondenten in groep A gaf 42 procent aan het redelijk tot heel moeilijk te vinden om te achterhalen hoeveel er bijbetaald moet worden als ze naar een zorgaanbieder gaan die niet gecontracteerd is. Ook gaf een vijfde (22 procent) aan helemaal niet zeker te zijn dat ze vóórdat ze bepaalde zorg krijgen te weten kunnen komen hoeveel ze zelf nog moeten betalen, nadat de zorgverzekeraar zijn deel van de zorgkosten heeft vergoed.

Conclusie

Het huidige onderzoek toont aan dat niet alle verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden goed geïnformeerd zijn over de consequenties als zij zorg gebruiken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het merendeel van de verzekerden dat moest bijbetalen voor ongecontracteerde ziekenhuiszorg, gaf aan dat ze dit niet van tevoren wisten. Indien men dit wel wist, was het bedrag dat moest worden bijbetaald vaak onduidelijk. Hier ontbreekt het voor verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden kennelijk aan tijdige en duidelijke informatie.

Ondanks de verbeterpunten die in het huidige onderzoek naar voren komen, met name waar het gaat om informatie over het bijbetalen bij niet-gecontracteerde zorg, is zeven op de tien verzekerden het helemaal of deels eens met de stelling: ‘Ik ben over het algemeen tevreden met mijn huidige basisverzekering’. Daarmee lijkt een polis met beperkende voorwaarden voor deze verzekerden aan te sluiten bij hun behoeften.

1 REACTIE

  1. Een beperkt onderzoek omdat alleen de ziekenhuiszorg is meegenomen waar het niet zo erg speelt omdat de meeste ziekenhuizen wel een contract aangaan. Ze hebben verzuimd om de sectoren GGZ en wijkverpleging mee te nemen waar het percentage niet gecontracteerde zorgaanbieders veel groter is en mensen daar veel eerder en vaker mee te maken krijgen.
    Dus de uitkomst “Ik ben over het algemeen tevreden met mijn huidige basisverzekering’. Daarmee lijkt een polis met beperkende voorwaarden voor deze verzekerden aan te sluiten bij hun behoeften.” is alleen van toepassing voor de ziekenhuiszorg en niet de andere sectoren van de verzekerde zorg in Nederland.
    De budgetpolissen zijn de bijl aan de wortel van ons solidair zorgsysteem, veel jonge en gezonde mensen kiezen voor een budgetpolis.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.