Dr. Gijsbert Werner

Wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Dr. Gijsbert Werner promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar evolutie van samenwerking.

Eerder was Gijsbert bachelorstudent in de biologie in Utrecht, met minors in politicologie en filosofie. Vervolgens heeft hij zijn master afgerond in Oxford. Na zijn promotie werkte hij daar als Junior Research Fellow aan Balliol College. Tijdens zijn studie werkte hij als onderzoeksassistent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO). Gijsbert was als promovendus lid van de Nationale DenkTank 2015 over het ‘leren van de toekomst’. Bij de WRR werkt Gijsbert aan het project ‘Houdbare Zorg’. Eerder droeg hij bij aan ‘Beleidsthema’s voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies’.