Home Tags Bekostiging

bekostiging

Eerstelijnszorg
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

ActiZ: ‘Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig’

Wijkverpleging is cruciaal in de transformatie naar passende zorg. Om de wijkverpleging overeind te houden, moeten er nog wel een paar problemen uit de weg worden geruimd.
Ziekenhuiszorg
Big bang

NZa gaat met big bang bekostiging medisch-specialistische zorg moderniseren

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat de bekostiging van de medisch-specialistische zorg moderniseren. Zij wil enkele verbeteringen al op korte termijn invoeren, voor de meer complexe vraagstukken trekt NZa vijf jaar uit.
Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 8 procent extra omzet in wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 250 miljoen euro, ofwel 8 procent, aan extra omzet in de wijkverpleging in 2023 te realiseren. Die toezegging hebben zij gedaan in het Integraal Zorgakkoord. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg in een Kamerbrief.
Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Experiment met nieuwe bekostiging wijkverpleging stokt

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging loopt vertraging op. Op 1 april zou de registratie van cliëntprofielen hiervoor beginnen, maar die datum wordt niet gehaald. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Kamer. Wanneer de registratie van cliëntprofielen wel van start gaat, is niet bekend.
Ggz
Bas van Riet Paap

Zpm-tarieven vallen voor BuurtzorgT fors hoger uit

BuurtzorgT zou in de nieuwe ggz-bekostiging, het zorgprestatiemodel (zpm), tarieven moeten krijgen die tot 15 procent hoger liggen dan in de dbc-bekostiging. Maar zorgverzekeraars honoreren die verhoging nog niet volledig. Ze willen eerst inzicht in de schadelast van de ggz over 2022.
Ggz
Directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van de Rabobank, tevens voorzitter van de commissie gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken gaan liquiditeitsproblemen in ggz niet oplossen

‘Het is belangrijk dat zorgverzekeraars congruent gedrag vertonen en de ggz-aanbieders blijven bevoorschotten’, zegt Michel van Schaik van de Rabobank.
Ggz
Fotolia 79129808 Subscription Yearly L.jpg

Invoering nieuwe ggz-bekostiging zonder vangnet is misrekening

De invoering van het zorgprestatiemodel (zpm) in 2022 gaat gepaard met softwareproblemen en gemiddeld 5 procent omzetverlies, terwijl een eenduidig landelijk vangnet ontbreekt. Ggz-bestuurders voeren moeizame gesprekken met zorgverzekeraars.
Ggz
Marijke Verbeek de Nederlandse ggz

Zachte landing ontbreekt voor nieuwe ggz-bekostiging

Ggz-aanbieders verliezen circa 5 procent omzet door de nieuwe ggz-bekostiging, maar er komt geen landelijke regeling voor een zachte landing.
Ggz
Geldgebrek

Zorgprestatiemodel duwt ggz-aanbieders richting miljoenenverliezen

Ggz-aanbieders luiden de noodklok over de problemen rond het zorgprestatiemodel. Ze kunnen al bijna een jaar geen facturen versturen en door weeffouten in het zpm dreigen miljoenenverliezen. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote ggz-aanbieders in een brief aan de Tweede Kamer.
Verpleging en verzorging
financieringskorset fnuikt geriatrische revalidatiezorg

Financieringskorset fnuikt groei geriatrische revalidatie

In de geriatrische revalidatiezorg ontstaan steeds meer specialisaties, wat goed is voor de kwaliteit van zorg. Als gevolg daarvan neemt de zorgzwaarte in de revalidatie-instellingen toe. Het financieringssysteem is hier echter niet op aangepast.