Home Tags Bekostiging

bekostiging

Verpleging en verzorging
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Waarom de productieprikkel in de wijkverpleging steeds minder speelt

Voor productiegedreven werken is in de wijkverpleging steeds minder ruimte sinds wijkverpleegkundigen zelf mogen indiceren. Over zorgzwaarte is al bakken met betrouwbare data beschikbaar in een taal die wijkverpleegkundigen begrijpen, stelt gezondheidswetenschapper Nicole Koster. “Het oude dogma dat ‘uurtje-factuurtje’ er uit moet, is echt achterhaald.”
Verpleging en verzorging

NZa-directeur: ‘Ik wil geen tweespalt met Buurtzorg’

De NZa gaat de cliëntprofielen in de wijkverpleging niet koppelen aan tarieven. Buurtzorg Nederland mag ook meepraten over de toekomst van de wijkverpleging. “We doen de deur niet dicht”, zegt NZa-directeur regulering Johan Rijneveld.
Financiën

Deel 2: De ziekte die prestatiebekostiging heet

Dit is het tweede deel van een essay over het Nederlandse zorgstelsel. Een flinke reorganisatie moet er komen. Niet van de zorg, niet van het zorglandschap, maar van het zorgstelsel.
Financiën

Deel 1: Het blinde geloof in prestatiebekostiging moet van tafel

Een flinke reorganisatie moet er komen. Niet van de zorg, niet van het zorglandschap, maar van het zorgstelsel. Want het stelsel is goed ziek. De ziekte heet prestatiebekostiging en is uitgezaaid tot in alle haarvaten. Slechts een rigide aanpak kan soelaas bieden.
Financiën

Opinie: Samen verantwoordelijk voor het totale budget

De zogenaamde monodisciplinaire bekostiging voedt de prikkel om omzet te behouden of uit te breiden. Het verhoogt schotten tussen betrokken zorgverleners en is zo een rem om samen het belang van de gemeenschappelijke patiënt te dienen. Hoe stimuleer je zorgverleners zodanig dat ze het patiëntenbelang dienen? Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog en bestuurder geboortezorg en Matthijs Nijenhuis, AIOS obstetrie en gynaecologie, zochten het uit.
Verpleging en verzorging
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘VWS en NZa hebben Buurtzorg stelselmatig buitengesloten’

VWS en NZa hebben Buurtzorg stelselmatig buiten de gespreken over de toekomst van de wijkverpleging gehouden, stelt Jos de Blok. “Ik zie cliëntprofielen als een bedreiging voor een focus op interventies en uitkomsten in de wijkverpleging.”
Verpleging en verzorging
Minister Conny Helder

Minister Helder: ‘Buurtzorg was nauw betrokken bij cliëntprofielen’

Buurtzorg Nederland is, net als andere partijen in de wijkverpleging, nauw betrokken geweest bij de ‘doorontwikkeling’ van cliëntprofielen. “NZa en Buurtzorg zijn het eens over de stip op de horizon”, schrijft demissionair minister Conny Helder van VWS aan de Tweede Kamer.
Verpleging en verzorging

Cliëntprofielen boezemen wijkverpleegkundigen vrees in

De meeste verpleegkundigen in de wijkverpleging hebben geen idee of cliëntprofielen gaan helpen in hun dagelijkse werk, omdat er nog zo veel onbekend is. Een grote minderheid is tegen, terwijl slechts een kleine minderheid enthousiast is.
Verpleging en verzorging
Wout Adema, directeur Zorgverzekeraars Nederland

ZN-directeur: ‘Prijslijst voor cliëntprofielen in wijkverpleging gaat er niet komen’

Zorgverzekeraars zullen de cliëntprofielen in de wijkverpleging nog lang niet gaan gebruiken als basis voor het proces van declareren. De urenregistratie blijft leidend voor de werkelijke afrekening. “Ik verwacht ook niet dat we uitkomen bij een prijslijst voor cliëntprofielen.”
Passende zorg

Uitslag poll: Passende zorg vraagt om vertrouwen

Vertrouwen lijkt een belangrijk onderdeel te zijn bij de bekostiging van passende zorg. Het is een onderwerp dat terugkomt bij de voor en tegenstanders van de stelling: Binnen het huidige zorgstelsel is bekostiging van passende zorg onmogelijk. Twaalf van de 21 respondenten zijn het hiermee eens. Negen respondenten zien wel mogelijkheden zien binnen het huidige stelsel en zijn het niet eens met de stelling.
Nieuwsbrief Abonneren