Home Tags Eerstelijnszorg

eerstelijnszorg

Preventie
Op de foto: Michael Rutgers neemt afscheid van zijn directeursfunctie bij het Longfonds

Michael Rutgers: ‘Alle chronische zorg is mislukte preventie’

Longfonds directeur Michael Rutgers zette tijdens zijn afscheidssymposium ‘De toekomst van gezondheid is nu!’ een krachtige boodschap neer voor de gezondheid van iedereen. “De ontwikkelingen op het gebied van preventie gaan te langzaam, dat kan en moet anders.”
Verpleging en verzorging
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Alliantie wijkverpleging zet in op 100 zorgzame buurten

Een alliantie van negen grote aanbieders van wijkverpleging, onder leiding van Buurtzorg, zet in op een landelijke transformatie van de gezondheidszorg op het niveau van buurten. Voor honderd zorgzame buurten is in totaal 200 miljoen euro IZA-geld nodig.
Tech
Technologische innovatie huisartsenpraktijken

Harder nodig dan ooit tevoren: innovatie in de huisartsenpraktijk

Niet alle huisartsen zien de mogelijkheden en toegevoegde waarde van technologie. Gebrek aan geld, tijd en kennis en de machtige positie van grote bedrijven en ketens speelt hen parten. Nu donkere wolken zich samenpakken boven de eerstelijnszorg, is het de vraag hoe lang dat nog houdbaar is.
Kwaliteit

Tien ZorgPunten voor het nieuwe kabinet

De nieuwe politieke helden hebben één ding gemeen: geen verstand van de zorg. Onhandig, want komende vijf jaar stijgen de kosten drie keer zo hard als onze inkomsten. Het zorgsysteem zit muurvast, zorgverleners zijn het meer dan zat en het is schokkend te zien hoe de kwaliteit achteruit holt. Jaap van den Heuvel adviseert.
Verpleging en verzorging

Nieuw regiemodel kleinschalig wonen ontzorgt ook de huisarts

Directeur Dagelijks Leven Jeroen Kleinjan: “Wij dachten: als de huisarts in een bepaalde regio minder tijd heeft om de zorg te regisseren, waarom organiseren we het daar dan niet anders?”
Kwaliteit
concurrentie versterkt

Concurrentie afschaffen maakt zorg ontoegankelijker

Een einde maken aan marktwerking, maakt de zorg niet toegankelijker. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) suggereert ten onrechte een tegenstelling tussen samenwerking en concurrentie, zeggen Tijn Elferink, Erik Schut en Wynand van de Ven. Het is niet óf samenwerking óf concurrentie.
Eerstelijnszorg
huisarts, zorgverzekeraars, IZA

Uitholling IZA-afspraken dreigt voor huisartsen

De huisartsen hebben nog steeds geen zicht op een passende bekostiging van Meer Tijd Voor De Patiënt. En die garantie was precies waarom de LHV toch het Integraal Zorg Akkoord heeft ondertekend.
Eerstelijnszorg

Onnodige taken verdringen tijd voor de patiënt bij de huisarts

Doorgeschoven taken naar de huisarts, onnodige verwijzingen en lange wachttijden in het ziekenhuis en bij ggz-instellingen zijn de drie meest genoemde problemen als het gaat om ongepaste huisartsenzorg. “Eisen van zorgverzekeraars en onnodige bureaucratie zorgen ervoor dat de huisartsen de schaarse tijd niet volledig kunnen benutten voor zorg aan de patiënten”, zegt Shakib Sana, huisarts en ambassadeur van LHV afdeling Rotterdam.
Preventie

Doelen wettelijk verankeren

Brede zorgakkoorden zoals IZA, GALA en WOZO zijn een stap in de goede richting. Maar om de kwaliteit van de Nederlandse zorg ook in de toekomst te behouden, moet er meer gebeuren. Er gaan steeds meer stemmen op om gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen.
Tech

Hoe de NZa cultuursensitieve innovatie in de huisartsenzorg frustreert

Huisartsen, de Patiëntenfederatie, zorgverzekeraar Menzis, Zorginstituut Nederland: allemaal zijn ze positief over de cultuursensitieve, digitale zorg die onderneming AlloMedics aanbiedt. Toch dreigt initiatiefneemster Abeba Mulugheta het initiatief dood te moeten laten bloeden en achter te blijven met een schuld. Na lang steggelen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de kans op werkbare bekostiging verkeken.