Home Tags Financieel management

financieel management

Gehandicaptenzorg
vvt, ouderenzorg,

‘Kaalslag ouderenzorg niet voorkomen met terugdraaien bezuinigingen’

Roeli Mossel: "Het grootste probleem is dat door de nieuwe cao, lonen (terecht) gestegen zijn, waardoor kosten voor organisaties sterk oplopen."
Financiën
regeldruk

Meer zorginstellingen onder vergrootglas WfZ

Het aantal zorginstellingen dat onder verhoogde bewaking staat bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is opnieuw gestegen. Het fonds verwacht dat deze trend zich gedurende de tweede helft van 2023 zal voortzetten. Momenteel worden dertig deelnemers extra in de gaten gehouden en bij twee van hen is sprake van liquiditeitsproblemen.
Ziekenhuiszorg

NVZ: Ziekenhuis loopt enorm risico door knellende contracten

Bij de meeste ziekenhuizen knellen de zorgbudgetten die zorgorganisaties en zorgverzekeraars afspreken. Verzekeraars zouden ook huiverig zijn om bij een hogere zorgvraag het plafond te verhogen terwijl bij een lagere zorgvraag dit als startpunt wordt genomen voor de onderhandelingen van een jaar later. "Op deze wijze krimpt het totale budget van het ziekenhuis jaarlijks", concludeert de NVZ.
Ggz
waiver ggz financien

Vier ggz-aanbieders kregen vrijstelling van de bank na zwaar jaar

Ten minste vier ggz-aanbieders verbraken de bankconvenanten in 2022. Hun resultaat verdween als sneeuw voor de zon door onder andere hoog ziekteverzuim en moeite met vinden van nieuw personeel. In alle gevallen zijn waivers verstrekt en soms zijn er nieuwe afspraken gemaakt.
Gehandicaptenzorg

Groei complexe zorg met dure zelfstandigen zet gehandicaptenzorg zwaar onder druk

Hogere tarieven zijn nodig, blijkt uit berekening van Finance Ideas, maar instellingen zullen ook zelf intern moeten bijsturen. "Dat is een hele lastige maatregel. Instellingen zien ook wel dat daar niet een kant-en-klaar antwoord ligt."
Verpleging en verzorging
Ouderenzorggeld Frankmay

‘Transitie ouderenzorg niet mogelijk met deze financiële druk’

Zoals er nu bezuinigd wordt, zal werknemers uit de sector jagen, denkt Opella-bestuurder Andre Kok.. "Door het financieel op deze manier te doen, is contraproductief. Ik ben het eens met het voorgenomen beleid, maar je hebt er meer jaren voor nodig."
Financiën
Minister Conny Helder

Helder: ‘Zorgorganisaties moeten financiële problemen zelf oplossen’

Minister Conny Helder (Langdurige zorg) vindt dat ouderenzorginstellingen financiële problemen zelf moeten oplossen. Steeds meer organisaties luiden de noodklok, praten met de zorgverzekeraars en komen ook bij Helder langs, maar de minister gaat niets veranderen: “De tarieven gaan mee met de inflatiecorrectie. Alles wat je meer uitgeeft, moet je zelf accommoderen.”
Financiën
Berekenen

VWS probeert grip te krijgen op eigen financieel beheer

Een actieplan moet het financieel beheer bij het ministerie van VWS weer op orde krijgen. Dat vertoont grote onvolkomenheden, constateerden de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst van het Rijk eerder in 2023.
Financiën
Doolhof

Ook ggz- en vvt-bestuurders vinden: ‘IZA is giga-knellend’

Alle zorgsectoren hebben last van de enorme bureaucratie rond IZA. Manager John Bos van ActiZ: “Mijn oproep aan de zorgverzekeraars en VWS is: maak het eenvoudiger.”
Financiën
PGB 2.0 niet meer deze kabinetsperiiode

Ggz-aanbieder wil extra maanden hebben om zpm-rompslomp uit te zoeken

Er had makkelijk wat meer tijd vrijgemaakt kunnen worden voor ggz-instellingen om de facturen over 2022 goed te declareren, zegt Arent van der Heide, directeur financiën van GGZ Delfland. "Elke euro die je mist is toch weer een euro. Het gaat mij niet zozeer daarom, maar het is toch een raar fenomeen dat je zorg levert, maar door de complexiteit van het systeem het niet vergoed krijgt.”