Home Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine

Leiderschap
Kommer den Uil De Schutse

Van de bouw naar de zorg: ‘De overstap voelt als een reset’

Kommer den Uil heeft bij BAM Infra diverse management- en directieposities bekleed. Dit jaar stapte hij over naar de gehandicaptenzorg. “Iedereen in de bouw snapt de taal van tijd, geld en ego. Zo moet ook de zorg een taal zien te vinden.”
Sociaal domein
Als afbeelding: een lijntekening van een meisje met staart zittend op de grond achter haar laptop

Nog veel werk aan de winkel voor jeugdzorg

Na een vertraging van anderhalf jaar lag er voor de zomer eindelijk een hervormingsplan voor de jeugdzorg in Nederland. Door onzekerheid rond de plannen van het demissionaire kabinet, dreigt nu ook vertraging bij de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.
Preventie

‘Leefstijl is van iedereen en daarmee van niemand’

Huisartsen de Weijer, Halbertsma en Burgers pleiten voor een structurele bekostiging van leefstijlgeneeskunde. "We leven in een toxische maatschappij. Iedereen is druk, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, we bewegen veel te weinig en de samenleving wordt steeds individualistischer."
Governance
Op de foto: Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis

Raden van toezicht ondoorzichtig over eigen functioneren

Raden van toezicht van grote ziekenhuizen zijn onvoldoende transparant in de verantwoording over hoe zij toezicht houden. Dat blijkt uit onderzoek van Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis.
Tech

Spreken in plaats van typen

Niemand is in de zorg gaan werken uit liefde voor typen. Toch zijn zorgprofessionals vele uren kwijt aan verslaglegging en rapportages. Inspreken in plaats van opschrijven is daar een mogelijke oplossing voor, zeker als dit wordt ondersteund door de nieuwe generatie artificial intelligence.
Verpleging en verzorging
Karin Leferink IJsselheem

‘IGJ en zorgkantoor zullen hun piketpaaltjes minder scherp moeten plaatsen’

Als de ouderenzorg het met minder geld moet doen, dan zullen IGJ en zorgkantoor anders moeten acteren, vindt IJsselheem-bestuurder Karin Leferink. “De echte klap komt in 2024.”
Preventie
Simon Broersma

Van leefstijlgeneeskunde naar leefstijlgezondheidskunde

Leefstijlgeneeskunde past als vorm van zorg totaal niet in een systeem dat gebaseerd is op productie en op genezing. Willen we leefstijl echt op de kaart zetten, dan zal er een vorm van populatiebekostiging moeten komen. In ieder geval voor de eerstelijn.
Verpleging en verzorging
Danielle van Veen, bestuurder HOZO

‘Wij willen zorgzame wijken opzetten’

De agenda van Daniëlle van Veen, bestuurder van ouderenzorgorganisatie HOZO, is medio juli gevuld met afspraken om de regionale vraag naar ouderenzorg in de toekomst goed op te kunnen vangen. ‘We ervaren allemaal een gevoel van urgentie.’
Financiën

Column: het IZA vereist bestuurlijk handwerk

Het doel van het IZA is de zorg verbeteren en vernieuwen. Het beschikbare geld moet daarom niet naar dure adviesbureaus gaan, maar naar de professionals die zorg leveren. Want dáár moet het gebeuren, dáár gaan patiënten voelen dat er echt iets veranderd is. Anita Wydoodt: "Het moet nú."
E-health

Eerste stap naar vroege diagnose van dementie

Bij ouderenzorgorganisatie QuaRijn in Doorn testen onderzoekers of mensen bij een vermoeden van dementie zelf met een gebruiksvriendelijke, bedienbare MRI een hersenscan willen maken. Zo leert de computer met AI subtiele afwijkingen in de hersenen herkennen.