Home Tags Inclusiviteit en diversiteit

Inclusiviteit en diversiteit

Kwaliteit
Cultuursensitief

Inclusief denken en handelen

Vorig jaar verscheen de eerste beleidsnota cultuursensitieve zorg. VWS wil cultuursensitieve zorg stimuleren met vijf maatregelen. Maar thuiszorgorganisaties die zorg in de eigen taal en cultuur aanbieden, ervaren hobbels in de uitvoering.
Kwaliteit

Obstakels op de weg naar inclusieve zorg

We hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om inclusieve zorg. “Gebrek aan inclusiviteit en diversiteit beïnvloedt de hele zorgketen. Van geboortezorg tot palliatieve zorg en alles daartussen.” Dat zegt kinderarts Nilou Ashtiani. “Het is pijnlijk dat de zorg voor mensen in kwetsbare omstandigheden een stuk minder goed is vergeleken met de normgroep.”