Home Tags Innovatie

innovatie

Tech

Blog: Vijf handvatten om data in de langdurige ouderenzorg te gebruiken

In de langdurige zorg voor ouderen wordt ‘big data’ niet of slechts mondjesmaat aangewend om nieuwe inzichten te verwerven. Een gemiste kans, vinden Sil Aarts en Hilde Verbeek. Zij geven tips waarmee het gebruik van data een essentieel onderdeel kan worden van organisaties gericht op langdurige ouderenzorg.
Tech
Henk Herman Nap, onderzoeker Vilans

‘Toename e-health positief, nu nog afspraken met zorgverzekeraars’

Henk Herman Nap, senior onderzoeker bij Vilans, is blij met de Voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing. ‘Belangrijk is wel dat er naast de kwantiteit ook oog is voor de juiste mix van digitaal en persoonlijk. Laat dat afhangen van de cliënt.’
Tech
Digitalisering van de zorg

Zelfs coronatest.nl niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking

Van de 7000 geanalyseerde overheidswebsites, onder meer van regionale GGD’en, persoonlijke gezondheidsomgevingen en portals van zorgaanbieders, is slechts 1 procent aantoonbaar toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit geldt zelfs ook voor het platform waar een coronatest aangevraagd kan worden.
Verpleging en verzorging
dementie, crisis

Vvt en ggz verzorgen samen crisisopvang bij dementie

Bij een afdeling van vvt-instelling Aafje worden sinds juni mensen met dementie of een vermoeden van dementie opgenomen als thuis een crisissituatie is ontstaan. Ggz-instelling Antes helpt daarbij.
Ggz

De agenda van Gijs Coppens: ‘Ik wil de ggz toegankelijker en klantgerichter maken’

Gijs Coppens, GZ-psycholoog en directeur iPractice en OpenUp, zou wat meer ruimte in zijn agenda willen om te reflecteren.
Personeel

Rubriek Innovatie: Minder reistijd, minder moe

Elektrische fietsen worden al af en toe gebruikt in de wijkverpleging, maar niet eerder gaf een thuiszorgaanbieder een e-bike aan alle medewerkers. Vierstroom Zorg Thuis zette de voor- en nadelen op een rij en zag hoe de reistijd van de medewerkers korter werd.
Eerstelijnszorg
Guus van Montfort

Blog: Werkveld is de motor achter innovaties en ontwikkelingen

In een vorig blog schreef Guus van Montfort over de ontwikkelingen in de zorg die al geruime tijd gaande zijn en die een sterke impuls kregen door de coronacrisis. Door wie of welke partijen komen die veranderingen tot stand?
Tech
AI en preventieve gezondheidszorg

TNO verlaagt hobbels voor AI in de preventieve gezondheidszorg

Kunstmatige intelligentie wint steeds meer terrein in de zorg. Ook in de preventieve gezondheidszorg kan AI van nut zijn. En dat kan zorgkosten besparen. Maar voor het zover is, zijn er nog wat hobbels te nemen. TNO helpt verschillende daarvan weg te nemen.
Tech

Nieuwe techniek laat prostaatkanker oplichten tijdens operatie

Door middel van een fluorescent licht is voor het eerst in Nederland – tijdens een robot-geassisteerde operatie – prostaatkanker zichtbaar gemaakt. Urologen in het Antoni van Leeuwenhoek hebben inmiddels zes patiënten geopereerd met behulp van het middel OTL78 en een speciale operatiecamera.
Tech

Prostaatrobot in MRI neemt biopten af

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft is in juni gestart met de inzet van een ‘Robot Biopteur’. Met dit apparaat, speciaal gemaakt om ín een MRI-scanner te werken, kunnen biopten veel nauwkeuriger en minder pijnlijk worden afgenomen.