Home Tags Innovatie

innovatie

Innovatie

Nederlandse afgevaardigde in miljardenprogramma tegen kanker

De Europese Unie (EU) steekt miljarden in een nieuw kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Een van de vijf missies is kankerzorg. Radioloog Regina Beets-Tan neemt zitting in het Mission Board en legt uit wat ze wil bereiken.
Innovatie
Dorpsondersteuners in Groningen

Gronings ‘noaberschap’: dorpsondersteuner gaat arbeidsmarktprobleem te lijf

Bezuinigen als gevolg van torenhoge zorgkosten treffen krimpgebieden zoals het Groningse platteland het sterkst. Als reactie hierop ontstaan hier burgerinitiatieven. Een voorbeeld is de dorpsondersteuner, econoom Richard Jong-A-Pin doet er onderzoek naar.
Value based healthcare

Medisch Centrum Leeuwarden start nieuwe organisatiestructuur in zes zorgeenheden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) doet per 1 oktober 2019 afstand van de huidige organisatiestructuur in vakgroepen. In navolging van onder meer het Karolinska ziekenhuis in Zweden en het Nederlandse Reinier de Graaf, gaat MCL zijn zorg rondom zes primaire zorgeenheden organiseren.

‘Anderhalve lijn biedt goedkoop alternatief voor ziekenhuiszorg’

Anderhalvelijnszorg leidt tot grotere tevredenheid onder patiënten en zorgverleners, verbeterde gezondheid en lagere kosten dan reguliere ziekenhuiszorg. Daarmee vormt de anderhalvelijn voor met name laagcomplexe zorg een passend alternatief. Wel is het van belang dat alle betrokken partijen dezelfde uitgangspunten delen. Ook moet de digitale informatie-uitwisseling op orde zijn.
Bekostiging
Winstuitkering

Beperking winstuitkering zet rem op innovatie

De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg wordt niet verruimd, zo liet het ministerie van VWS deze week weten. Dat zou wel eens een rem kunnen zetten op innovatie en ‘zorg op de juiste plek’ in de weg kunnen staan. Dat blijkt uit een analyse van SiRM en Finance Ideas, gemaakt in opdracht van het ministerie.
Innovatie
Connected Pulse Program

Redding binnen zes minuten

In de Verenigde Staten is Philips betrokken bij een programma om het aantal sterfgevallen door een plotselinge hartstilstand te laten dalen. Het Connected Pulse Program bouwt voort op een succesvol Nederlands proefproject. Dat leidde hier al tot 1100 AED's in de openbare ruimte.
Innovatie
Longarts Paul Baas heeft de SpiroNose getest en is enthousiast

Longarts Paul Baas heeft de SpiroNose getest en is enthousiast

Hoogleraar longziekten Paul Baas in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis heeft de SpiroNose, de e-nose die ziektes kan ruiken, getest in de praktijk. 'Ik ben een believer'.
Innovatie
Sensiks-pod

Een cabine die de zintuigen prikkelt

Een speciale cabine waarin je voelt, ruikt, hoort, ziet én proeft zorgt voor ultieme ontspanning. Sensiks maakt het mogelijk met sensory reality technologie. Cliënten van Philadelphia genieten ervan.
Innovatie
Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Gemiddeld slaat 75 procent van de kankerbehandelingen niet aan. Zorgverzekeraar CZ denkt dat dit cijfer kan worden gehalveerd door de nadruk te leggen op personalized medicine. Veel artsen zijn echter nog sceptisch over het nut van beslissingsondersteunende systemen: Ze begrijpen de algoritmes niet.
E-health
Alice 2.0

Pionieren met Alice

De sociale robot Alice was in 2015 een succes. Een nieuwe versie, Alice 2.0, wordt op basis van open source ontwikkeld samen met de gebruikers.