Home Tags Kwaliteit

kwaliteit

Kwaliteit
Het eenvoudige Welthuis kompas is ontwikkeld voor mensen met dementie en wijst altijd de richting naar huis.

Kwaliteitskompas komt met nieuw meetinstrument

Bij het nieuwe kwaliteitskompas wordt een nieuw meetinstrument meegeleverd om de kwaliteit van bestaan te meten. Het nieuwe instrument ‘dat recht doet aan tellen en vertellen’, wordt met chirurgische precisie ontwikkeld. Voorzitter Lea Bouwmeester: “Het luistert heel nauw, want de kritiek die we hebben gekregen, was terecht.”
Kwaliteit
Paul Baks Topcare

Expertisenetwerk brengt wetenschap en praktijk samen

Topcare bestaat tien jaar en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De stichting heeft zich ten doel gesteld een voortrekkersrol te vervullen in de transformatie van de zorg. Zorgvisie ging daarover in gesprek met de nieuwe voorzitter van het bestuur, Paul Baks.
Verpleging en verzorging

Theaterstuk helpt bezoekers omgaan met dementie

Om de wereld van dementie inzichtelijk en hanteerbaar te maken voor zorgprofessionals en mantelzorgers, zijn de theatervoorstellingen Dag Mama en Dag Mama 2 gemaakt. Na een zomerstop staat het gezelschap in september weer op de planken.
Kwaliteit

Meer kwaliteit, minder administratie: vernieuwend verantwoorden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) introduceerde in 2019 de beleidsregel Experiment vernieuwend verantwoorden. Hiermee wil de toezichthouder zorgaanbieders de ruimte geven om op nieuwe manieren te verantwoorden. Het doel: minder administratie, meer kwaliteit.
Ziekenhuiszorg

Erasmus MC: ‘Geef muziek een vaste plek in de reguliere zorg’

Muziek vermindert pijn, angst en stress bij patiënten die een operatie ondergaan. Ook kan muziek de vraag naar pijn- en slaapmedicatie reduceren en hierdoor het herstel bevorderen. “Daarmee is muziek een preventieve en kostenbesparende zinnige zorginterventie”, vertelt Markus Klimek, anesthesioloog en researchcoördinator van de werkgroep Muziek als Medicijn bij Erasmus MC.
Kwaliteit
ongecontracteerde zorgaanbieders ggz

‘Risicobeheersing belemmert zorgsector te versimpelen’

Dat het zo lang duurde voordat Carintreggeland de dubbele medicatiecontrole heeft kunnen afschaffen, komt volgens Marthijn Laterveer, initiatiefnemer van ‘Radicale vernieuwing zorg’, omdat de hele sector nog steeds bezig is met risicobeheersing. “Richtlijnen kun je in een namiddag invoeren, maar het duurt drie jaar om er weer vanaf te komen.”
Verpleging en verzorging
Vermoeid

Stoppen met dubbele medicatiecheck kan

De Twentse zorgorganisatie Carintreggeland heeft de dubbele controle bij risicovolle medicatie afgeschaft, tot ieders tevredenheid. Het aantal incidentmeldingen met medicatie is niet veranderd. Het blijkt echter veel tijd en mankracht te kosten om de administratieve last af te schudden. 
Verpleging en verzorging
Value based Health care - Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg: op papier eenvoudig, lastig in praktijk

Value Based Healthcare, ook wel waardegedreven zorg. Een concept dat in populariteit steeds groter wordt. Maar wat houdt het precies in? Gijs Steinmann gaat in zijn proefschrift ‘Een Gedrang om Waarde’ verder in op de essentie van waardegedreven zorg.
Eerstelijnszorg

De huisarts als poortwachter uitgekleed

We staan voor grote uitdagingen in de zorg. De oplossing die de minister voorstaat zal grote problemen veroorzaken en zal de rol van de huisartsenzorg als poortwachter van de zorg uitkleden.
Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen in identiteitscrisis

Juist verpleegkundigen, juist nu: veranderen voor een gezonde toekomst. Dat is waar docent verpleegkunde Annemarie Bergsma voor pleit. Hoe kunnen verpleegkundigen maatschappelijke uitdagingen aangaan en ze zelfs omzetten in kansen om het vak te transformeren?