Home Tags Kwaliteit

kwaliteit

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Elsevier: inzicht behandelresultaten stille revolutie in ziekenhuizen

Beste ziekenhuizen, elsevier
Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem scoort het beste op Elseviers jaarlijkse onderzoek Beste Ziekenhuizen. De beoordelingen tonen door de jaren heen een gelijkmatig patroon. Elsevier mist echter het publiekelijke inzicht van behandelresultaten.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Niveau gezamenlijke besluitvorming kan hoger’

Met het project Beslist samen! wil Zorginstituut Nederland samen met patiëntenverenigingen gezamenlijke besluitvorming verder verspreiden. Vijf ziekenhuizen delen hun expertise met andere centra.
Patiëntveiligheid

Aan netwerksamenwerking kleven kwalitatieve en financiële risico’s

Ziekenhuizen stuiten bij samenwerking in netwerken op onbedoelde effecten rond de financiering en verdeling van verantwoordelijkheden bij kwaliteit. De NFU heeft ze op een rijtje gezet voor de netwerksamenwerking tussen IC’s van het Radboudumc en regionale ziekenhuizen.
Value based healthcare

Ontwikkel geen Nederlandse variant van ICHOM-indicatoren’

Jan Hazelzet
Nederland moet gewoon aan de slag met de uitkomstindicatoren van ICHOM en niet eigenwijs een Nederlandse variant ontwikkelen, zegt hoogleraar Jan Hazelzet op Qruxx.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Patiënt krijgt mogelijk inspraak in agenda Zorginstituut

Mogelijk worden klachten van patiënten gebruikt om de prioriteiten van Zorginstituut Nederland vast te stellen. In een Nivel-publicatie worden drie manieren beschreven waarop het instituut klachten van patiënten kan gebruiken.
Personalia in de zorg

Mijn interesse voor de organisatie van zorg is al vroeg ontstaan’

Sinds begin augustus is Peter de Zwart bestuurder van Stichting PAMM, het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant: ‘PAMM staat voor de verandering die gaande is in het zorglandschap’.
Patiëntveiligheid

Ze hebben het leven van mijn vader gered’

sarah signo VUmc IC
De Spaanse neuropsychologe Sarah Signo was diep onder de indruk van de zorg en de speciale familiekamers in het VUmc toen haar vader daar tijdens vakantie terechtkwam. Ze deed er later onderzoek naar de noden van familieleden op de IC.
Juridische zaken in de zorg

Tuchtrechter mag vanaf 2019 beroepsverbod opleggen

Edith_Schippers_Minister_VWS_Roel_Wijnants
De Eerste Kamer is akkoord met een wetsvoorstel waarmee de tuchtrechter BIG-geregistreerde zorgverleners een beroepsverbod kan opleggen. Daarmee treedt het wetsvoorstel van voormalig VWS-minister Edith Schippers naar verwachting begin 2019 in werking.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Nog te veel praktijkvariatie in bestraling na borstkanker

praktijkvariatie borstkanker, universiteit twente, iknl
Boost-bestraling bij borstkanker wordt nog te vaak gegeven. Het inzetten van een extra dosis bestraling op de tumorplek heeft meer nadelen dan gedacht en is niet altijd zinvol.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Santeon verbetert patiëntenzorg rondom heupoperaties

santeon, vbhc, verbetering zorg heupoperaties
De Santeonziekenhuizen hebben de gemiddelde opnameduur voor heupoperaties terug gebracht met 17 procent. Bij deze ziekenhuizen komen slechts in 3 procent van de gevallen na een primaire heupvervanging complicaties voor binnen 90 dagen.