Home Tags Kwaliteit

kwaliteit

Regeldruk
De aangepaste WGBO stelt hoge eisen aan de informatieplicht van de hulpverlener jegens zijn cliënt. Die behelst meer dan het nalopen van een afvinklijstje.

Spaarne Gasthuis en NIAZ snijden in administratie rond audit

Het Spaarne Gasthuis en het NIAZ starten een experiment met een aangepaste kwaliteitsaudit. Dit moet leiden tot een lagere administratieve last rondom de audit. ‘De aandacht verschuift hiermee van kwaliteitscontrole naar kwaliteitsvernieuwing.' 
Verpleeghuiszorg
verpleeghuis kwaliteitsbudget

Tariefsverlaging soupeert kwaliteitsbudget verpleeghuizen op

De verlaging van het lichtste tarief hakt erin bij verpleeghuizen met veel zzp-4-bewoners. Met name kleine verpleeghuizen moeten een groot deel van hun kwaliteitsbudget inzetten om een gat in de begroting te compenseren. Dat lukt niet alle zorginstellingen.
Bart Kiers

Redactioneel: Jongste bediende op de SEH

‘We gaan een noodlanding maken. Neem jij de stuurknuppel over?’, zegt de ervaren gezagvoerder tegen de co-piloot op zijn eerste vlucht. Die situatie is ondenkbaar in de luchtvaart, maar op de spoedeisende hulp van menig ziekenhuis doet de jongste bediende het meest complexe werk. Dat schrijft Bart Kiers, senior redacteur Zorgvisie. 
Preventie

Gemeenten maken werk van lokale preventie

Een lokaal- of regionaal preventieakkoord verbetert de gezondheid van inwoners van gemeenten. Dat stelt VNG op basis van de recente publicatie 'Samen werk maken van preventie. Richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden'.
Governance

‘Verzakelijking van de zorg zat succes CNO in de weg’

Verpleegkundigen zouden meer bestuursfuncties moeten vervullen binnen zorginstellingen. Dat is de breed gedeelde opvatting binnen het zorglandschap. Recente ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, zoals de discussie rondom Wet BIG II, hebben het belang van verpleegkundige inspraak in directies onlangs weer scherp op de kaart gezet. Echter, niet álle verpleegkundigen willen dat, zo bleek uit eerdere interviews met CNO Natasja Cornelissen en CNIO Christine Aberson. In het laatste deel van deze serie praktiserend verpleegkundige en interim V&VN-bestuurder Conny van Velden. ‘Verpleegkunde is altijd een vrouwenberoep geweest, en die bleven overál achter. Hoog tijd om die achterstand in te halen’.
Ouderenzorg

‘Niet-Nederlandse ouderen zijn positiever dan gedacht’

Oudere migranten zijn positiever over oud worden in Nederland dan men over het algemeen denkt. Dat concluderen Nina Conkova en Jolanda Lindenberg, als onderzoekers verbonden aan Leyden Academy on Vitality and Ageing, op basis van hun studie.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
‘Kwaliteit is dynamisch, kwaliteit is een werkwoord’, zegt Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad

Jan Kremer: ‘Kwaliteit van zorg is een film, niet een foto’

De zorg moet niet vast blijven zitten in het meten van kwaliteit, maar aan de slag gaan met verbeteren. ‘Kwaliteit is dynamisch, kwaliteit is een werkwoord’, zegt Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad over de nieuwe visie op kwaliteit.
Bekostiging
revalidatiezorg

Basalt revalidatie overschrijdt zorgplafond met bijna 5 miljoen

Basalt, de grootste revalidatiezorgaanbieder van Nederland, gaat bijna vijf miljoen euro meer leveren aan zorg dan is afgesproken voor 2019. De wachttijden lopen snel op door de financiële onzekerheid. ‘Dat is desastreus voor de kwaliteit’, zegt bestuursvoorzitter Willem Wiegersma.
Patiëntveiligheid
Bertine Lahuis, lid raad van bestuur Radboudumc: ‘Misschien is kwaliteit wel helemaal niet zo strak meetbaar.’

‘Meten en verbeteren is een doodlopende weg’

De zorg wordt nauwelijks meer beter van het meten van uitkomsten. Voor veilige zorg is het belangrijker om te zorgen dat zorgverleners goed in hun vel zitten. Dat was de hoofdboodschap van sprekers op het Zorgvisie-congres over patiëntveiligheid met onder meer Ronnie van Diemen (IGJ), chirurg Jaap Hamming (LUMC), Bertine Lahuis (Radboudumc) en anesthesioloog Frank Wille (AMC).
Kwaliteitsbeleid in de zorg

‘Diagnostiek kan enorme slag maken in prijs en kwaliteit’

Zorgverzekeraars VGZ en CZ zijn dit jaar begonnen de eerstelijnsdiagnostiek anders in te kopen. Een belangrijk doel daarvan is het diagnostisch werkveld efficiënter te maken, iets wat tot dusverre maar moeizaam op gang komt. ‘Er mag wel meer leiderschap worden getoond’, zegt Leo Kliphuis, directeur van SAN, de branchevereniging centra voor medische diagnostiek. Hij legt uit hoe dat volgens hem kan.