Home Tags Kwaliteit

kwaliteit

Acute zorg
spoedzorg

Hoe de FMS de ervaringseis voor spoedzorg van tafel veegt

Artsen op de spoedeisende hulp (SEH) moeten minimaal twee jaar klinische werkervaring hebben. Die ervaringseis formuleerde een expertgroep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in 2017. Maar de FMS Raad Kwaliteit zet de eigen experts op een zijspoor en veegt ervaring als kwaliteitseis in 2019 van tafel.
Value based healthcare
Patiënt aan de knoppen

Diana Delnoij: ‘Het gaat niet alleen om beter worden, maar ook om het proces’

De opmars van waardegedreven zorg leidt al jaren tot veel discussie in Nederland. Over kwaliteit, over waarde en over de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. Eén ding is zeker: ‘Het gaat in de zorg niet alleen om beter worden. Het gaat ook om het proces.’ Dat zei professor Diana Delnoij vrijdag bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM).
Gehandicaptenzorg
Hugo de Jonge, minister van VWS.

De Jonge wil zorg voor licht verstandelijk beperkten verbeteren

De samenleving heeft een ‘blinde vlek’ voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat schreef minister Hugo de Jonge onlangs in een Kamerbrief. Zijn uitspraak is gebaseerd op het IBO-rapport ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’, dat De Jonge samen met de brief aan de Kamer heeft aangeboden.
Ouderenzorg

Twee zorglocaties van start met Leefplezierplan-experiment

Na een succesvolle pilot, wordt het Leefplezierplan nu daadwerkelijk ingevoerd op twee locaties van ouderenzorginstellingen Azora en Zorggroep Elde Maasduinen. In de nieuwe werkwijze staat leefplezier centraal, en niet alleen de focus op medische zorg. Het doel is uiteindelijk om toe te werken naar een nieuwe vertrouwensrelatie met toezichthouders. 'Dus niet alles meer vinken en vastleggen tot in de detail maar een oordeel durven te vellen op basis van de meta-data van de narratieve verhalen’, aldus Josanne Huijg van Leyden Academy.
Innovatie
geneesmiddelen

PharmaSwap gaat medicijnverspilling circulair te lijf

In Nederland wordt naar schatting jaarlijks zo’n 100 miljoen aan medicijnen verspild. Zonde, vinden apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof. In samenwerking met FLOOW2 Healthcare richtten ze PharmaSwap op: een deelmarktplaats waar apothekers vraag en aanbod van medicijnen bij elkaar kunnen brengen. Het uiteindelijke doel is de spillage van medicijnen via een circulaire werkwijze te verminderen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Frank van Workum

‘We willen af van de morbiditeit in de leercurve’

Artsen die nieuwe technieken toepassen, maken onherroepelijk fouten. Dat kan soms leiden tot ernstige gezondheidsschade. Chirurg en onderzoeker Frank van Workum denkt na over mogelijkheden om artsen sneller te laten leren. 
Verpleeghuiszorg
verpleeghuizen NZa bekostiging

Verpleeghuizen weigeren NZa gegevens over kosten

Verpleeghuizen willen niet mee werken aan de nieuwe bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Brancheorganisatie ActiZ vreest dat de meeste doelmatige aanbieders de norm worden en dat er grote verschillen in tarieven ontstaan.
Verpleeghuiszorg
Kursten

Nieuwe bekostiging moet recht doen aan verschillen tussen verpleeghuizen

De NZa is deze week het traject gestart dat moet leiden tot een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. De nieuwe bekostiging moet meer rekening houden met de verschillen tussen verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet leidend zijn. Dat vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de zorgautoriteit.
Value based healthcare
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is al in 2017 thematisch gaan werken.

Vakgroepen helemaal afschaffen gaat niet bij VBHC

Medisch specialisten in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem behandelen en snijden minder sinds de zorg in 2017 thematisch is georganiseerd rond aandoeningen. ‘Maar Nederlandse ziekenhuizen zijn te klein om de vakgroepen helemaal af te schaffen’, stelt Desiree Creemers, directeur medisch zorg in Rijnstate.
Regeldruk

‘Kwaliteitsregistratie kost te veel tijd en levert te weinig op’

Het registreren van kwaliteit in de zorg neemt te veel tijd in beslag in verhouding tot de opbrengsten. Dat blijkt uit de 'Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg 2019' van Zorginstituut Nederland. Hierin geeft bijna twee derde van de zorgverleners aan dat de tijd die van hen gevraagd wordt te veel is. De belangrijkste oorzaak is dat het registreren nog veelal handwerk is.