Home Tags Leiderschap

leiderschap

Leiderschap

Gedeeld leiderschap: delen in invloed en een strikte rolopvatting loslaten

Zorgbestuurders vormen een homogene groep met privileges. Zoeken naar andere perspectieven komt te weinig voor. Dat stelde Anneke Westerlaken tijdens het symposium Gedeeld Leiderschap.
Leiderschap

Podcast Voorzorg | Wilma van der Scheer: ‘Gedeeld leiderschap is voorwaarde voor ketenzorg’

De zorgsector botst tegen haar capaciteitsgrenzen aan. Ondanks alle pogingen om het zorggebruik te beteugelen, wordt de sector door de werkelijkheid ingehaald. Daarom is het volgens bijzonder hoogleraar Wilma van der Scheer tijd voor gedeeld leiderschap. ‘Gedeelde zorgen vragen namelijk om een gedeelde eigenaar.
Leiderschap

Nieuw bloed: ‘Zorgbesturen is net als bankieren vertrouwen opbouwen en risico’s managen’

Na de val van de Berlijnse muur onderzoekt Gabriele Kasten economische oplossingsrichtingen voor de hervormingen in Oost-Duitsland. Bij de ING analyseert zij de risico’s van het Nederlandse zorgstelsel. Daar valt haar direct de onhoudbaarheid van het zorgstelsel op. Vele jaren later bundelt zij haar economische en mathematische expertise als zorgbestuurder en lid van ActiZ en de Sociaal Economische Raad (SER).
Governance
Alette Ducro, werknemers zorginstellingen

Alette Ducro: ‘Zorginstellingen moeten meer kijken naar de persoon van de werknemer’

Alette Ducro heeft veel ervaring in de zakelijke dienstverlening. Ze vindt dat er in de zorg te weinig wordt gekeken naar de persoon en de drijfveren van de werknemers. 'In een markt van schaarste moet je ervoor zorgen dat mensen graag bij je willen werken want dat vertelt zich door.'
Clemens Blaas, een bestuurder moet zijn eigen levensverhaal kennen

Clemens Blaas: ‘Een bestuurder moet zijn eigen levensverhaal kennen’

Zorgbestuurder Clemens Blaas vertelt een persoonlijk verhaal over besturen. ‘Weet wat je allemaal met je meesleept en wees je bewust van je eigen kwetsbaarheden.’
het concurrentiemodel in de zorg is killing

Paul van der Wijk: ‘Het concurrentiemodel in de zorg is killing’

Voormalig ziekenhuisbestuurder Paul van der Wijk vindt dat het algemeen belang in het stelsel, de governance en in leiderschap prioriteit moet krijgen. Het concurrentiemodel staat verdergaande samenwerking tussen zorginstellingen in de weg.
Leiderschap
Podcast Voorzorg met Gabriël Anthonio

‘Leiderschap begint bij leidinggeven aan jezelf’

Leiderschap draait niet alleen om sturen, richting kiezen en mensen meenemen in een koers, maar ook om stilstaan bij zaken waar de schoen wringt. Dat zegt Gabriël Anthonio, (gedrags)wetenschapper, bestuurder en auteur in de podcast Voorzorg.
Leiderschap

Podcast Voorzorg: stijgers, dalers en een nieuwe nummer 1 in de Skipr99

In de nieuwe Skipr99 wordt meer dan de helft van de posities bekleed door bestuurders van ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars. Wat zegt dat over het zorgveld? In de podcast Voorzorg nemen hoofdredacteur Simon Broersma en adjunct-hoofdredacteur Samira Ahli de nieuwe lijst van onder naar boven door.
Sociaal domein

Nee, geen plan B voor de jeugdzorg

Iedereen wil dat het echt beter gaat in de jeugdzorg, maar veel voorstellen die daarvoor gedaan worden staan haaks op wat werkt, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Er zijn geen quick fixes. In het jeugddomein gaat het om een collectieve en morele veranderopgave, waar iedereen een bijdrage aan te leveren heeft.'
MUMC+, bestuursvoorzitter, ROAZ, covidcrisis

‘Tijdens de covidcrisis moest ik mijn eigen gelijk opzijzetten’

Marja van Dieijen, voormalig bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, moest in covidtijd als voorzitter van het ROAZ in Zuid-Limburg een moeilijk besluit nemen. Haar voorbeeldrol noodzaakte haar tot een keuze die tegen haar gevoel in ging.