Home Tags Mantelzorg

mantelzorg

Verpleging en verzorging

Opinie: Belast mantelzorgers niet met stapels papierwerk

Regelkolder noemen wij het bij MantelzorgNL, de vier uur per week die mantelzorgers noodgedwongen vullen met stapels formulieren en organisaties die langs elkaar heen werken. Tijd die ten koste gaat van de zorg voor hun naaste. Houd in gedachten dat vier uur per week een halve werkdag is. Of misschien denkt u wel: een beetje administratie hoort er nu eenmaal bij. Dat is in alle beroepen zo.
Ziekenhuiszorg
Een training in subcutaan injecteren. Foto: Maastricht UMC+

Dit levert het trainen van patiënt en mantelzorger het MUMC+ op

Meer eigen regie, minder thuiszorg en ligdagen in het ziekenhuis. Vijf jaar na de start van de Academie Patiënt en Mantelzorger (APM) heeft het Maastricht UMC+ ruim vierduizend patiënten en mantelzorgers getraind in verpleegtechnische handelingen, e-health of het leven met een chronische ziekte. De volgende stap? Landelijke implementatie.
Verpleging en verzorging
Carla Aalderink directeur VPTZ Nederland

Geef mantelzorgers de kans om goed afscheid te nemen

Er zijn geschoolde vrijwilligers die tijdelijk mantelzorgers kunnen ontlasten. Zij worden alleen niet altijd op tijd gevonden en ingeschakeld. VTPZ Nederland, koepelorganisatie voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, wil dat hier verandering in komt.
Verpleging en verzorging
Hulpbehoevende ouderen

Wie bekommert zich nog om de hulpbehoevende ouderen?

Terwijl de maatschappij schreeuwt om nieuwe woonvormen, mét zorg in de buurt, vinden partijen elkaar maar mondjesmaat. Kansen genoeg, maar deze blijven onbenut door een gebrek aan daadkracht, stellen bestuurders Koen de Hond (Transvorm) en Gijsbert van Herk (Staedion).
Kwaliteit
Hugo Borst en Carin Gaemers

‘Vrijblijvend kwaliteitskompas is feestje voor zorgaanbieder’

Het nieuwe kwaliteitskompas dat het kwaliteitskader wijkverpleging en verpleeghuiszorg gaat vervangen, is nu te vrijblijvend. Dat vinden zelfs de partijen die hebben meegewerkt aan het kompas. Er staan nog geen toetsbare afspraken in.
Personeel
zorgorgansaties mantelzorgers bespreekbaar

‘Zorgorganisaties: maak mantelzorgen bespreekbaar’

Ruim een op de drie zorgmedewerkers is naast het werk mantelzorger. De organisatie kan de mantelzorger helpen door het bespreekbaar te maken, zegt Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO: ‘Dat lijkt een open deur maar het is echt een wereld van verschil.’
Personeel
Gerrie de Haart

‘Laten we mantelzorgverlof als normaal gaan beschouwen’

Mantelzorgers komen vaak in de knel met hun eigen werk. Nog te veel werkgevers hebben daar geen oog voor, stelt Mantelzorg met Beleid. De oplossing? ‘Zie mantelzorgvriendelijk beleid niet als kostenpost, maar als belangrijke factor voor het behoud van je medewerkers’, zegt kwartiermaker Gerrie de Haart.
Preventie
mantelzorg

Van Ooijen wil complexe respijtzorg op indicatie

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS wil de respijtzorg in Nederland verbeteren. Dat doet hij door te onderzoeken of complexe respijtzorg op indicatie te organiseren is. 
Sociaal domein
mantelzorgplan

Staatssecretaris bezig met ‘mantelzorgplan’

De ondersteuning van mantelzorgers moet beter. Daarom is de staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen bezig met een 'mantelzorgplan'.
Preventie
View Of Overworked Wrinkled Hands Of Wise Old Man Peacefully Drowsing In Bed

Eerste objectieve berekening toont: logeerzorg loont

De inzet van logeerzorg in de Hoeksche Waard bespaart jaarlijks tussen de 57.420 en 266.390 euro aan zorgkosten. De grootste besparing zit in het uitstellen van een langdurige opname in een verpleeghuis, gefinancierd vanuit de Wlz. Maar liefst 90 procent van de besparing is daarmee in het voordeel van het zorgkantoor.
Nieuwsbrief Abonneren