Home Tags Regeldruk

regeldruk

Kwaliteit

Opinie: Het ontwarren van de Gordiaanse knoop

Het lijkt soms wel alsof niemand de bureaucratie in de zorg écht wil terugdringen. In dit blog pleiten Jet Bussemaker en Ageeth Ouwehand om gezamenlijk te blijven vooruitkijken naar wat nodig is, en vooral niet in cynisme te vervallen. Zij bieden drie oplossingen voor het ontwarren van de Gordiaanse knoop.
Kwaliteit

Verzekeraars vergelijken declaratiedata niet uit angst voor privacyregels

Zorgverzekeraars gebruiken slechts op kleine schaal kwaliteitsdata van ziekenhuizen om hun klanten beter passende zorg te bieden, terwijl ze via declaratiegegevens een schat aan informatie bezitten. De reden? Angst voor privacywetgeving. Experts laten weten dat die angst ongegrond is. 
Verpleging en verzorging
Liane den Haan

‘VWS mag dwingender zijn bij toekennen subsidiegelden’

Oud-Tweede Kamerlid Liane den Haan vindt, nu ze bijna honderd dagen bestuurder is bij Zonnehuisgroep Vlaardingen, dat de transitie in de zorg dwingender opgelegd kan worden. Het ministerie van VWS zou meer criteria moeten stellen bij de aanvraag van de transitiegelden. 
Personeel

Ouwehand: ‘Aanwijzing NZa voor Mijzo is typisch voorbeeld Mexican Standoff’

De aanwijzing die ouderenzorgorganisatie Mijzo recent kreeg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het niet aanleveren van kwaliteitsindicatoren ziet Ageeth Ouwehand als een typisch voorbeeld van een Mexican standoff, zoals dat is omschreven in het RVS-rapport over de oorzaak van de administratieve lastendruk. Drie of meer partijen houden elkaar onder schot en niemand kan zich uit de situatie onttrekken zonder verlies.
Passende zorg
Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

‘Minder verpleeghuizen en personeel hoeven niet per se meer ellende te betekenen’

Zolang de systematiek van de controletorens hetzelfde blijft, wordt de regeldruk in de zorg niet teruggedrongen. Dat stelt RVS-voorzitter Jet Bussemaker. “Als zorgbestuurders, toezichthouders en beleidsmakers de risico-averse houding niet loslaten, leidt nieuw beleid tot nog meer verantwoording.”
Kwaliteit

Uitslag poll: ‘Je kunt niet verbeteren zonder te meten’

De IGJ legt minder nadruk op handhaving en het nieuwe kwaliteitskompas voor de ouderenzorg focust minder op rapporteren. De Patiëntenfederatie trekt haar handen er daarom vanaf. Wij vroegen hoe u hierover denkt via de stelling ‘De kwaliteit van zorg moet meetbaar blijven’. Van de 28 Zorgvisie-lezers die reageerden, zijn er 17 het hiermee eens. 
Kwaliteit

Poll: Kwaliteit van zorg moet meetbaar blijven

De huidige situatie in de zorg met toenemende zorgvraag en personeelstekorten dwingt ons om anders te kijken naar kwaliteit en rapporteren. De IGJ legt minder nadruk op handhaving en het nieuwe kwaliteitskompas voor de ouderenzorg focust minder op rapporteren.
Ziekenhuiszorg

‘De beloning van het experiment Zinvolle Registratie is ongeëvenaard’

Het schrappen van honderd kwaliteitsindicatoren op de IC’s van het Radboudumc en omliggende ziekenhuizen levert artsen en verpleegkundigen een half uur tijdwinst per dag op. Dat blijkt uit het eindrapport van het NFU-experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). “Zinvol registreren leidt tot een enorme verbeterdrive en passende zorg op de werkvloer”, vertelt initiatiefnemer Hans van der Hoeven.
Kwaliteit
Administratie

Politieke discussie over regeldruk is een woud van misverstanden

Het verlagen van de administratieve lasten in de zorg is een heilige graal. Ogenschijnlijk gratis zouden de personeelstekorten verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer zorgmedewerkers niet achter een iPad of pc hoeven te zitten. En dus zetten politieke partijen opnieuw hierop in. Maar de praktijk is overduidelijk weerbarstiger.
Personeel
Credit: Vincent Boon

De Reigershoeve krijgt zoveel open sollicitaties dat ze geen vacatures meer uitzetten

Net als de ridders van de ronde tafel in het tijdperk van koning Arthur krijgen medewerkers van woonzorgboerderij de Reigershoeve in Heemskerk een even groot aandeel in een vergadering als de bestuurders. De aanpak leidt tot zoveel open sollicitatiebrieven dat de bestuurders geen vacatures meer uitzetten.
Nieuwsbrief Abonneren