Home Tags Umc

umc

Kwaliteitsbeleid in de zorg

‘Te weinig aandacht voor levenseindezorg in geneeskundeopleidingen’

Jonge dokters in Nederland moeten beter worden voorbereid op levenseindezorg. De curricula van de geneeskundeopleidingen bevatten hierover onvoldoende onderwijs.
Patiëntveiligheid
UMC Utrecht

Inspectie is tevreden over UMC Utrecht

Het UMC Utrecht werkt in voldoende mate volgens de Governancecode Zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het verslag van het jaargesprek over governance.
Dure geneesmiddelen

Gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen: zo doen de umc’s dat

De NFU, koepel van de acht umc’s, zet in op gezamenlijk inkopen van dure geneesmiddelen. Door kennis en kwaliteit te bundelen, wil de NFU kostenstijging tegengaan en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen vergroten.
Evean

Minister Bruins: acht aandachtspunten voor umc’s

Universitaire medische centra moeten zich van Bruno Bruins met acht thema's bezig houden. De minister van Medische Zorg en Sport omschrijft die thema's in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt onder andere dat umc’s een actieve bijdrage moeten leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen en dat niet-complexe zorg waar het kan uit de umc’s moet verdwijnen. 
Patiëntveiligheid
Controle op dossiervoering

Collegiale controle op dossiervoering in UMC Utrecht

Collegiale controles en accreditatie van de Joint Commission International moeten zorgen voor betere dossiervoering in het UMC Utrecht. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de gemiste diagnose bij Adrienne Cullen besloten beleid te maken op betere dossiervoering. 
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Ook umc’s willen regionaal samenwerken

De umc’s gaan netwerken opzetten in de regio waarin ze gevestigd zijn, schreef de NFU in een recent uitgebrachte nota. Guus Schrijvers onderschrijft het belang van regionale samenwerking, maar mist de zorginhoudelijke onderbouwing.
E-health
Marlies Schijven

Marlies Schijven: ‘We willen e-health uitbreiden naar de eerste lijn’

Het Citrienprogramma e-health van de NFU en ZonMw presenteert op woensdag 12 december 28 nieuwe projecten. Een volgende, bredere fase van het programma is al in de maak.
Personalia in de zorg
Interview met Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC

Willy Spaan voorzitter NFU

Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC, volgt per 1 december Ernst Kuipers op als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
Personeel

Nieuwe cao UMC’s is een feit: ‘Dit is slechts het begin’

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en de CMHF hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao UMC. Medewerkers krijgen onder meer 8,25 procent loonsverhoging in drie jaar.
Fusie en samenwerking in de zorg
Berend Reuder, advocaat Stek

Blog: ACM schept ruimte voor samenwerking zbc-ziekenhuis

In haar voorlopige negatieve oordeel over de fusie tussen twee zbc’s concludeerde de ACM dat dat ziekenhuizen een minder direct alternatief vormen voor zbc’s. Met deze visie schept zij indirect meer ruimte voor samenwerking tussen een ziekenhuis of universitair medisch centrum (umc) en een zbc.