Home Tags Umc

umc

Patiëntveiligheid
Controle op dossiervoering

Collegiale controle op dossiervoering in UMC Utrecht

Collegiale controles en accreditatie van de Joint Commission International moeten zorgen voor betere dossiervoering in het UMC Utrecht. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de gemiste diagnose bij Adrienne Cullen besloten beleid te maken op betere dossiervoering. 
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Ook umc’s willen regionaal samenwerken

De umc’s gaan netwerken opzetten in de regio waarin ze gevestigd zijn, schreef de NFU in een recent uitgebrachte nota. Guus Schrijvers onderschrijft het belang van regionale samenwerking, maar mist de zorginhoudelijke onderbouwing.
E-health
Marlies Schijven

Marlies Schijven: ‘We willen e-health uitbreiden naar de eerste lijn’

Het Citrienprogramma e-health van de NFU en ZonMw presenteert op woensdag 12 december 28 nieuwe projecten. Een volgende, bredere fase van het programma is al in de maak.
Personalia in de zorg
Interview met Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC

Willy Spaan voorzitter NFU

Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC, volgt per 1 december Ernst Kuipers op als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
Personeel

Nieuwe cao UMC’s is een feit: ‘Dit is slechts het begin’

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en de CMHF hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao UMC. Medewerkers krijgen onder meer 8,25 procent loonsverhoging in drie jaar.
Fusie en samenwerking in de zorg
Berend Reuder, advocaat Stek

Blog: ACM schept ruimte voor samenwerking zbc-ziekenhuis

In haar voorlopige negatieve oordeel over de fusie tussen twee zbc’s concludeerde de ACM dat dat ziekenhuizen een minder direct alternatief vormen voor zbc’s. Met deze visie schept zij indirect meer ruimte voor samenwerking tussen een ziekenhuis of universitair medisch centrum (umc) en een zbc.
Patiëntveiligheid

Aan netwerksamenwerking kleven kwalitatieve en financiële risico’s

Ziekenhuizen stuiten bij samenwerking in netwerken op onbedoelde effecten rond de financiering en verdeling van verantwoordelijkheden bij kwaliteit. De NFU heeft ze op een rijtje gezet voor de netwerksamenwerking tussen IC’s van het Radboudumc en regionale ziekenhuizen.
Personeel
Stiptheidsacties_LUMC_CAO_UMC_FNV_Ilse_van_de_Reep

Vakbondsleden stemmen over eindbod Cao umc

Leden van de vakbonden kunnen vanaf volgende week stemmen over het eindbod van de Cao umc. De vakbonden zijn verdeeld neutraal positief over het voorstel van de NFU.
Personeel
Cao-acties_LUMC_CAO_FNV_Ilse_van_de_Reep

Eindbod NFU voor cao valt buiten budget umc’s

Het eindbod van de NFU van 8,25 procent loonsverhoging voor umc-medewerkers valt buiten de beschikbare budgetten van de umc's. Daarom moeten er nieuwe gesprekken met zorgverzekeraars worden gepland. Als de vakbonden hiermee akkoord gaan, moeten er ook kostenbesparende maatregelen genomen worden.
Personeel
Cao-acties_LUMC_CAO_FNV_Ilse_van_de_Reep

Verdergaande cao-acties in umc’s

De medewerkers in de universitair medische centra van Maastricht, Leiden en Utrecht komen vandaag bij elkaar om verdergaande cao-acties te bespreken. Informele gesprekken tussen de vakbonden en de NFU liepen vorige week op niks uit.