Home Tags Wmo

Wmo

Verpleging en verzorging

Zorgboer zijn is een vak, ‘niet iedereen kan dat’

Anno 2023 zijn er naar schatting zo'n 1.300 zorgboerderijen waar soms ook gespecialiseerde zorg wordt geleverd. De meeste van deze 'zorgboeren' zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Oud-minister Tamara van Ark heeft daar sinds kort de taak om de sector verder onder de aandacht te brengen.
Verpleging en verzorging
ouderenzorg

‘Duidelijkheid nodig over thuiswonende verpleegzorgcliënten’

Zorgorganisatie Norschoten uit de omgeving van Nunspeet moest voor tien jaar lang onderhandelen met de gemeente over de vergoeding van Wmo-hulpmiddelen voor cliënten die eigenlijk thuis woonden. Een cliënt was dit zat en stapte naar de rechter. Die besloot in het voordeel van de gemeente.
Verpleging en verzorging
Support

Wmo Acuut: maatschappelijke ondersteuning voorkomt psychisch leed

De gemeente Deventer startte in 2016 de pilot Wmo Acuut, in samenwerking met Dimence. Tijdens het project kan het ggz-crisisteam zonder beschikking van de gemeente Wmo-zorg inschakelen.
Ggz
geld ggz

Instroom ggz-patiënten blaast Wlz op: 1 miljard extra uitgaven

De aanhoudende extra instroom van ggz-patiënten vanuit beschermd wonen in de Wmo naar de Wlz drijft de Wlz-uitgaven met 1 miljard euro op. Minister Conny Helder voor langdurige zorg en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS gaan nog dit voorjaar ingrijpen om de instroom te beteugelen.
Sociaal domein
Wmo

Gemeenten gooien de handdoek in de ring bij dempen Wmo-gebruik

Volgens onderzoekers zijn gemeenten 411 miljoen euro extra kwijt door het abonnementstarief.
Financiën
Dreigend begrotingstekort gemeenten door uitdijing Wmo en jeugdzorg

Gemeenten steggelen met zorgaanbieders over hoger zorgsalaris    

Extra administratie en te lage tarieven in 2023 dreigen voor zorgaanbieders doordat sommige gemeenten het extra geld niet door vertalen in hogere tarieven.
Tom Van Helmond Zv

Terecht: Onderschat de ontschotting niet

De Zorgvisie-nieuwsbrief noemt het een 'doorbraak', de eerste landelijke domeinoverstijgende betaaltitel. Domeinoverstijgende zorg is zeer toe te juichen, schrijft advocaat Tom van Helmond in de rubriek Terecht: "Het zet namelijk de zorgvraag van de cliënt centraal en niet het geldpotje waaruit zijn zorg wordt vergoed."
Sociaal domein
hinkelen jeugd

Kamer niet gerust op wet die inkoop gemeentezorg moet ‘verlichten’

Gemeenten en zorgaanbieders moeten een complex aanbestedingsproces door om afspraken te maken over jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 moet daar verandering in brengen. De Tweede Kamer is daar nog niet helemaal gerust op, bleek in een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Van Ooijen.
Verpleging en verzorging
zorgcirkel, zilveren kruis, domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken lukt hier wél

Domeinoverstijgend samenwerken werkt, als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en de financiering daar ook op richt. Vvt-organisatie De Zorgcirkel en Zilveren Kruis hebben er zelfs een convenant over gesloten.
Verpleging en verzorging
Marc Van Ooijen En Jos Merx Zv

‘Verpleeghuizen bijbouwen is bijdragen aan het probleem’

De Zorggroep investeert elke resterende euro in zijn nieuwe koers die moet bijdragen aan de ouderenzorg van de toekomst. De ambitie is stevig: nul verpleeghuisbedden erbij, meer alternatieve woonvormen, ondersteuning van de mantelzorgers en het sociale netwerk en focus op positieve gezondheid.
Nieuwsbrief Abonneren