Home Tags Wzd

Wzd

Wet zorg en dwang

Ggz

‘Spoedreparatiewetsvoorstel Wzd en Wvggz op komst’

De reparatie van de Wvggz en de Wzd wordt op dit moment voorbereid. Dat zegt minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede kamer over het verloop van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz).