Home Tags Ziekenhuizen

ziekenhuizen

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Ziekenhuisaccreditaties: gaat vinken ten koste van zorg?

De ziekenhuizen van Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) stoppen met de prestigieuze JCI-accreditatie. Volgens het ziekenhuisbestuur staan de kosten en inspanningen die nodig zijn om de accreditatie te vernieuwen niet in verhouding tot de meerwaarde ervan. Ook in Nederland staan ziekenhuisaccreditaties zoals het Amerikaanse JCI ter discussie.
Juridische zaken in de zorg
Msb's en AVG

‘Msb’s worden nu pas wakker’

Msb’s hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van privacy en kunnen daarin niet leunen op het ziekenhuis. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook msb’s komen controleren.

De sleutel tot een slagvaardige ziekenhuisorganisatie

Actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg vragen om meer patiënt- en zorgtype georiënteerde ziekenhuisstructuren. Dat schrijven Frans Spijkers en Hemmo Huijsmans, beide partner en organisatieadviseur bij DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs.
Fusie en samenwerking in de zorg
Koningin bezoekt Prinses Máxima kinderoncologisch centrum

Koningin bezoekt Prinses Máxima kinderoncologisch centrum

Tijdens haar bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, op 3 december, sprak de koningin over de samenwerking tussen zorg en onderzoek.

DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga terugdraaien

Zorgverzekeraar DSW wil dat het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft de volledige fusie met HagaZiekenhuis in Den Haag en LangeLand in Zoetermeer terugdraait. ‘Het leidt alleen maar tot problemen, gedoe en spanningen', zegt directeur Aad de Groot.
Tech

Bekostiging belemmert juiste zorg op juiste plek

De huidige bekostiging en gebrekkige digitale gegevensuitwisseling vormen obstakels voor de juiste zorg op de juiste plek. Daarvoor waarschuwen de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen in een brief aan de Tweede Kamer.
Zorginkoop
zorgplafonds

‘Patiënten zijn de dupe van zorgplafonds ziekenhuizen’

De problematiek rond de zorgplafonds van ziekenhuizen loopt steeds hoger op. Ziekenhuizen remmen de zorgvraag af door patiënten naar andere ziekenhuizen te verwijzen en ruziën met verzekeraars over geld. ‘Het niet betalen van geleverde zorg is gewoon diefstal.’
Acute zorg
spoedzorg

Traumazorg: verder concentreren of spreiden?

Het risico om in Nederland te overlijden aan ernstige verwondingen is de afgelopen twintig jaar drastische kleiner geworden. Dat is mede dankzij de concentratie van de traumazorg. Is een verdere concentratie nodig om de resultaten te verbeteren? Of moeten juist meer ziekenhuizen deze specialistische zorg bieden?
Transitie

‘Andere besteding transformatiegelden maant ziekenhuizen tot tempo’

Ziekenhuizen lijken de 70 miljoen euro aan transformatiegelden voor 2019 langzaam los te krijgen. Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur van Isala en NVZ-bestuurslid, legt uit hoe ze dit geld doelmatig kunnen inzetten. ‘Je kunt het verzekeraars niet aanrekenen als ziekenhuizen niet met plannen komen.’
Fusie en samenwerking in de zorg

‘In de regio is het samenwerken of verdwijnen’

Het regionale ziekenhuis van morgen kan alleen opereren in een netwerk. Daarvoor is een nauwe samenwerking met andere zorgpartijen nodig, die feitelijk betekent dat het ziekenhuis als zelfstandige entiteit ophoudt te bestaan. Dat stelt Wouter van der Kam, voorzitter raad van bestuur van de Saxenburgh Groep.