Home 2020

Laatste artikelen

Vastgoed

‘Zorgplekkentekort vraagt om onconventionele oplossingen’

De vraag naar verpleegplekken voor ouderen in Amsterdam stijgt snel. Onzekerheden rond financiering en personeel zetten een rem op de uitbreiding van het aanbod. Volgens Sophie Keulemans–ter Kuile van Cordaan roept de situatie om anders, veel flexibeler, gebruik maken van vastgoed.
Ziekenhuiszorg
ziekenhuisbed

Hoe je zinloze IC-opnames voorkomt met doordacht gesprek

Om het zwarte scenario van de volle IC te voorkomen, proberen medisch specialisten met ‘slimme triage’ de juiste mensen op de schaarse IC-bedden te krijgen. Internist-ouderengeneeskunde Marieke Meinardi ontwierp een gesprekshulp voor het moeilijke gesprek met oudere patiënten over afzien van een opname op de IC.
Tech

‘Cybersecurity in de Nederlandse zorg is nog in opbouw’

De coronacrisis zorgt ervoor dat cybercriminelen en hackers van buitenlandse mogendheden zich meer op de zorgsector richten. ‘Onze deelnemers treffen maatregelen die passen bij het dreigingsniveau’, zegt Wim Hafkamp, kersvers directeur van het Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg.
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Verplaatsing Brabantse IC-patiënten geslaagd: een les voor de toekomst

In de laatste week van maart gingen in een paar dagen honderden Intensive Care-patiënten uit Brabant over naar andere leden van het land. Dat was een vlekkeloze operatie zonder enige wanklank in de massamedia. Toch blijft er volgens Guus Schrijvers een aantal vragen over het coördineren van IC-gebruik onbeantwoord.
Tech

Operatiekamers worden IC met slim patiëntobservatiesysteem

Om extra IC-plekken gereed te maken op andere afdelingen in het ziekenhuis, is het nodig dat verpleegkundigen niet continu in en uit hoeven lopen. Het Waalwijkse VCS Observation legde in een maand tijd al honderden patiëntobservatiesystemen met camera’s aan in een tiental ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Meander MC.
gezonde ouderen

Elf tips voor ouderencommunicatie in de coronacrisis

Over de hele wereld staan communicatieprofessionals, beleidsmakers en crisisteams voor de uitdaging om ouderen te informeren over de coronacrisis. Hoe leg je de gedragsregels uit en bevorder je gedrag dat de besmettingscurve zou moeten afvlakken? Wetenschappers ontwikkelden samen met experts op het gebied van ouderencommunicatie richtlijnen voor effectieve communicatie met ouderen. Elf tips die hieruit volgen.
Kwaliteit

Dit doet de NZa om de zorgsector door de coronacrisis te helpen

De NZa probeert de zorgsector zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. De zorgautoriteit hielp onder meer de huisartsen en versoepelt tijdelijk de eisen voor ziekenhuizen voor een digitaal consult. De directeuren Josefien Kursten en Karina Raaijmakers verwachten wel dat de zorgverzekeraars na deze crisis snel in actie komen om de inhaalvraag naar reguliere zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Tech

Hackathon werkt als snelkookpan voor innovatie tegen coronacrisis

In 48 uur tijd innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de coronacrisis. Daarom draait de hackathon van Hack the Crisis, een beweging die wereldwijd in opkomst is. Aan de Nederlandse editie deden afgelopen weekend 55 teams mee. De Nederlandse versie leverde veelbelovende initiatieven op. De winnaar in de categorie zorg & welzijn werd AnalysisMode: een concept om via een puzzel game de zoektocht naar een vaccin te versnellen.

Blog: De gevolgen van de coronacrisis binnen het sociaal domein

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen hebben grote impact op uitvoering van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders begeven zich door deze situatie op onbekend terrein en dit stelt hen voor een aantal urgente vraagstukken. Advocaten Bastiaan Wallage, Wouter Koelewijn en Freek Reijmerink van Van Benthem & Keulen geven duidelijkheid.

Zorgverzekeraars: ‘Wij doen er samen alles aan om zorgaanbieders overeind te houden’

Door continuïteitsbijdragen te betalen aan zorginstellingen, willen zorgverzekeraars bewerkstelligen dat ook na de coronacrisis zorg geleverd kan worden. 'We zitten niet met de hand op onze beurs', zeggen bestuurders Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Ruben Wenselaar (Menzis) in een interview over het reddingspakket, dat zondag werd gepresenteerd.