Home 2020

Laatste artikelen

Tech

Hackathon werkt als snelkookpan voor innovatie tegen coronacrisis

In 48 uur tijd innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de coronacrisis. Daarom draait de hackathon van Hack the Crisis, een beweging die wereldwijd in opkomst is. Aan de Nederlandse editie deden afgelopen weekend 55 teams mee. De Nederlandse versie leverde veelbelovende initiatieven op. De winnaar in de categorie zorg & welzijn werd AnalysisMode: een concept om via een puzzel game de zoektocht naar een vaccin te versnellen.

Blog: De gevolgen van de coronacrisis binnen het sociaal domein

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen hebben grote impact op uitvoering van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders begeven zich door deze situatie op onbekend terrein en dit stelt hen voor een aantal urgente vraagstukken. Advocaten Bastiaan Wallage, Wouter Koelewijn en Freek Reijmerink van Van Benthem & Keulen geven duidelijkheid.

Zorgverzekeraars: ‘Wij doen er samen alles aan om zorgaanbieders overeind te houden’

Door continuïteitsbijdragen te betalen aan zorginstellingen, willen zorgverzekeraars bewerkstelligen dat ook na de coronacrisis zorg geleverd kan worden. 'We zitten niet met de hand op onze beurs', zeggen bestuurders Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Ruben Wenselaar (Menzis) in een interview over het reddingspakket, dat zondag werd gepresenteerd. 
Ziekenhuiszorg

Aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en ggz keldert door coronacrisis met 73 procent

De planbare zorg is grotendeels tot stilstand gekomen: huisartsen hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis 600.000 mensen minder doorverwezen naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, ggz en vvt. Voor sommige specialismen zijn zelfs 90 procent minder doorverwijzingen geweest in de afgelopen weken, blijkt uit cijfers die Zorgvisie in samenwerking met Zorgdomein publiceerde.
Ggz
Foto: Corine Zijerveld

‘Ggz mag voorbeeld nemen aan somatische zorg in coronacrisis’

De ggz-cultuur is totaal niet voorbereid op verandering en onverwachte gebeurtenissen. Dat zegt Hans van Eeken, senior ervaringswerker. ‘Ggz-organisaties zijn niet opgewassen tegen een crisis zoals die waarin we ons nu bevinden.' Het valt hem op dat er vooral een soort van blinde paniek is ontstaan rond de ambulante ggz.

‘Coronacrisis leidt tot onaanvaardbare risico’s in sociaal domein’

Zorgaanbieder Incluzio ziet een forse toename van de meldingen huiselijk geweld. ‘In sommige gezinnen leidt de crisis tot onaanvaardbare risico’s en onhoudbare situaties’, zegt bestuurder Peter de Visser van Incluzio.
Gehandicaptenzorg

Nieuwe database biedt inzicht in Covid-19 bij verstandelijk beperkten

In opdracht van het ministerie van VWS richtte prof. dr. Geraline Leusink onlangs een nieuwe medische registratiedatabase op. Deze moet inzicht bieden in de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking, zodat het ministerie van VWS en het RIVM daar beleid op kunnen maken. ‘Het is nu wachten op zorginstellingen die besmetting van Covid-19 bij hun cliënten registreren.’
Ggz
Het is belangrijk om nu te investeren in mentale veerkracht van zorgwerkers, zodat ze op een gezonde manier met stressvolle situaties leren omgaan.

‘Erkenning voor mentale impact bij zorgverleners is wat nu telt’

Zorgverleners en -organisaties kunnen terecht bij het landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning. ‘Het gaat in deze fase vooral om erkenning en preventie’, zegt ARQ IVP-directeur Caroline Six.
Julianne Meijers, bestuurder van Sizavideo

Video: Julianne Meijers over de uitdagingen van de coronacrisis

Hoe gaat u om met de coronacrisis? Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur vroeg het diverse zorgbestuurders. Julianne Meijers van Siza vertelt over de uitdagingen waar ze voor staat. 'Als gehandicaptenzorg moeten we moeite doen, we moeten duidelijk maken dat het voor onze mensen net zo belangrijk is om getest te worden en om persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen benutten.'
Tech

‘Privacy-bestendige app om nabij contact te tracken is onmisbaar wapen tegen coronavirus’

Een app die bijhoudt bij wie je dicht in de buurt bent geweest, kan een krachtig wapen zijn om het coronavirus te bestrijden. Dat blijkt uit modellen van wetenschappers van de universiteit van Oxford. Dat kan zonder grote inbreuk op de privacy. Er lijkt veel draagvlak voor te zijn, constateren onderzoekers van dezelfde universiteit.