Home Achtergrond

Achtergrond

Transitie

Gemeenten en zorgaanbieders verplicht om met i-standaarden te werken

Eerste Kamer
Eerder deze week ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet. Deze wet verplicht gemeenten te werken met de beschikbare standaarden voor de administratie rond indicatiestelling en financiële verantwoording. Zorgaanbieders hebben met de nieuwe wet extra munitie richting gemeenten om hen daaraan te houden en zo onnodige administratielasten uit te bannen.
Innovatie

Rasu Shrestha: ‘De meeste startups hebben haast, maar de zorg niet’

De Amerikaanse cardioloog en ict-goeroe Rasu Shrestha was op uitnodiging van Lucien Engelen bij de opening van de e-healthweek. Europa loopt voorop in het betrekken van eindgebruikers bij e-health, vindt hij. 
Governance

Invloed WNT2 op kwaliteit zorgbestuur gering

‘De kwaliteit van het zorgbestuur gaat door de WNT gevaarlijk achteruit.’ Dat riep een koor van experts eensluidend in 2016 toen WNT2 werd ingevoerd. Drie jaar later blijkt dat wel mee te vallen.
Patiëntveiligheid

Ook leren van fouten is multidisciplinaire opgave’

Marit de Vos (rechts) ontvangt haar bul.
Leren van ongewenste uitkomsten gebeurt nog te veel binnen één discipline en zou meer multidisciplinair moeten gebeuren. Dat stelt Marit de Vos in haar proefschrift over kwaliteitsverbetering aan de hand van ongewenste medische uitkomsten.
Transitie

‘CPB-rapport over wijkteams roept eenzijdige reacties op’

Silke van Arum, onderzoeker bij Movisie
Silke van Arum van Movisie doet al jaren onderzoek naar de werking van wijkteams. Zij noemt het onderzoek van het CPB naar de wijkteams ‘goed en gedegen’, maar vindt wel dat het eenzijdige reacties oproept.
Transitie

30 procent van de cliëntondersteuners kan niet onafhankelijk werken

cliëntondersteuner
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart echter dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.
Value based healthcare

Reverse innovation: leren van Indiase voorbeelden

Reverse innovation
Zorgmodellen die in India innovatief en succesvol zijn, zouden in het Nederlandse zorgsysteem disruptief zijn. Er zitten echter wel onderdelen in waarmee ook hier waardegedreven zorg is te realiseren.
E-health

Mirjam van Velthuizen (UMCU) innoveert overtuigd en onbevreesd

Interview met Mirjam van Velthuizen in Zorgvisie ict magazine nr. 1/2019
Lange tijd was het UMC Utrecht voorloper met het patiëntenportaal. De verantwoordelijke bestuurder Mirjam van Velthuizen hanteert dan ook het principe no guts, no glory.
Governance

WNT2 zorgt voor minder bestuurlijke ervaring

Het aandeel nieuwe bestuurders met bestuurservaring is gedaald door de WNT2.
Steeds minder nieuw aangetreden zorgbestuurders hebben bestuurservaring. Dat is een direct gevolg van de WNT2, blijkt uit analyse van Zorgvisie op basis van gegevens van de NVZD.
Fusie en samenwerking in de zorg

Mededingingswet bemoeilijkt juiste zorg op de juiste plek

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en twee zorgverzekeraars willen met een samenwerkingsovereenkomst ‘de juiste zorg op de juiste plek’ brengen. In de praktijk is dat lastig omdat de keuzevrijheid van de patiënt door de Mededingingswet leidend is.  

Meest gelezen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws als eerste in uw mailbox.
  • Elke werkdag voor 8 uur onze beste artikelen en het belangrijkste gezondheidszorg nieuws ontvangen? Meld u nu aan voor onze Zorgvisie nieuwsbrief.
  • Elke dinsdag onze beste artikelen over ict oplossing, domotica, e-health en meer ontvangen? Meldt u dan aan voor onze Zorgvisie ict nieuwsbrief.

Veelbesproken thema's

Bij het verbeteren van kwaliteit staan vooral uitkomstindicatoren in de belangstelling van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.
Financieel management omvat alle managementonderwerpen op financieel gebied.
Er werken ruim 1,3 miljoen mensen in de zorg- en welzijnssector. Het grootste deel daarvan werkt in de ouderenzorg, gevolgd door de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg. Voor al deze zorgprofessionals maken brancheorganisaties en werknemersverenigingen afspraken die worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
Alles over e-health: apps, big data, berichtenverkeer en e-consults.