Verpleging en verzorging

Vastgoed

Cees van Boven: ‘25.000 verpleegzorgplekken tegen 2026 zie ik niet gebeuren’

De urgentie mist bij partijen om nieuwe woningen te bouwen voor ouderen. Om genoeg woningen tegen 2026 te realiseren, moeten die nu al in de plannen zitten. 'Maar wij hebben het niet en anderen hebben het ook niet', vertelt Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland.

‘Wanneer de zorg in het gedrang komt, staat de Nationale Zorgreserve…

De Nationale Zorgreserve faciliteert de inzet van zorgreservisten. 'Zorginstellingen weten tijdens de coronacrisis hun weg echter nog niet goed te vinden naar deze professionele tijdelijke zorgondersteuners’, stelt programmamanager José Geertsema.
Tech

Exergaming in de zorg: wat een virtueel fietstochtje oplevert

Bewegen stimuleren met behulp van computergames levert mensen met dementie vooral veel verbeteringen op sociaal en cognitief vlak op. Dat blijkt uit onderzoek van Joeke van Santen, die vrijdag op het onderwerp promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze noemt een aantal criteria voor succesvolle implementatie van de technologie. ‘Als je iedereen erbij betrekt, kun je angsten wegnemen en aansluiten bij de behoefte van alle betrokkenen.’
Verpleging en verzorging

Gezamenlijk thuiszorgpunt haalt druk van de ketel

In de oostelijke mijnstreek van Zuid-Limburg hebben thuiszorgaanbieders de handen ineengeslagen en samen een centraal coördinatiepunt opgericht. Vandaaruit worden alle thuiszorgaanvragen in de regio afgehandeld.

Duale Aansturing: de voordelen en randvoorwaarden

Om de positie van wijkverpleegkundigen te verstevigen, introduceerde thuiszorgorganisatie TWB Duale Aansturing. Kenniscentrum Zorginnovatie deed in opdracht van ZonMw onderzoek naar de randvoorwaarden en voordelen van Duale Aansturing.
Kwaliteit

Nieuwe wet verlaagt registratielast van kwaliteitsdata

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens eenduidiger en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden heel graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

MeanderGroep bouwt niet bij ondanks groeiend aantal ouderen

MeanderGroep Zuid-Limburg ziet tot en met 2030 de benodigde intramurale capaciteit met honderdvijftig plekken groeien, maar verwacht geen extra gebouwen bij te hoeven bouwen. De ouderenzorgorganisatie zet in op dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Verpleging en verzorging

Duale Aansturing zorgt in wijkverpleging voor tevreden personeel en minder verzuim

Thuiszorgaanbieders worden geconfronteerd met een tekort aan wijkverpleegkundigen en hoog verzuim en verloop. Om de juiste zorg te kunnen blijven leveren zijn fundamentele wijzigingen nodig, zowel qua inhoud van het verpleegkundig handelen als qua organisatie van zorg. Bij Thuiszorg West-Brabant (TWB) staat de wijkverpleegkundige aan het roer. Werknemers zijn tevredener met het werk, verzuim en verloop zijn duidelijk gereduceerd en de doelmatigheid is toegenomen.

Nieuwe bekostiging is splijtzwam wijkverpleging

De NZa en Buurtzorg botsen over de bekostiging van de wijkverpleging. De NZa wil verder met cliëntprofielen, Buurtzorg wil uitkomstbekostiging.
Personeel
John Bos

Indonesische werkstudenten aan de slag bij Woonzorg Flevoland

Een groep van 22 Indonesische werkstudenten gaat aan de slag bij Woonzorg Flevoland. Naast hun opleiding lopen ze stage en kunnen ze betaald aan het werk in de ouderenzorg. ‘We zijn enorm blij dat we deze mensen de kans kunnen bieden zich hier te ontwikkelen', vertelt bestuurder John Bos.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Hotel