Home Auteurs Posts van Martien Bouwmans

Laatste artikelen van deze auteur

Opinie: Problemen huisartsenzorg met faillissement Co-Med niet voorbij

Co-Med is failliet. Alleen al de simpele aankondiging dat betaling aan Co-Med via contractbeëindiging gestopt zou worden was voldoende om het faillissement in no time dichtbij te brengen. De zorgverlening, toch al onder de maat, verslechterde in hoog tempo, waardoor verantwoorde zorg niet meer mogelijk was.

Blog: Domeinoverstijgende betaaltitel: méér rompslomp en onduidelijkheid

Vorige week liet de NZa weten dat een domeinoverstijgende betaaltitel niet mogelijk is. Dat is volgens Martien Bouwmans, schrijver van het boek Het Zorgstelsel ontrafeld, niet verwonderlijk. De vraag is eerder of zo’n betaaltitel wel nodig is. "Wanneer zorg- en welzijnspartijen vanuit hun eigen sector bijdragen en samenwerking mogelijk maken met aanvullende bekostiging, kan de beoogde samenwerking ook gestalte krijgen."

De Zorgverzekeringswet staat als een huis

Het einde van de Zorgverzekeringswet is nabij, schrijft Jeroen van den Oever in zijn veelgelezen opiniestuk op Zorgvisie. De oorzaak is volgens hem. Dan werkt de markt niet meer. Zijn voorstel: verander het stelsel: één regionale instantie die de zorgbudgetten verdeelt. Is dat de oplossing?

Eenmanspraktijken en art 13 Zvw staan goed georganiseerde zorg in de weg

Een belangrijke oorzaak van het dreigend zorginfarct zit in de combinatie van het groeiend aantal zzp’ers, eenmanspraktijken en inhuurkrachten met wetgeving die deze ontwikkeling eerder faciliteert dan terugdringt, betoogt Martien Bouwmans.

Meer tijd voor de patiënt door eerstelijn beter te organiseren

Het huisartsenprotest van de afgelopen weken maakte duidelijk dat het water de huisarts aan de lippen staat. Méér tijd voor de patiënt is de hoofdleus. Hoe die te realiseren?

Populaire artikelen

Nieuwsbrief Abonneren