Home Auteurs Posts van Samira Ahli

Laatste artikelen van deze auteur

‘Verplicht gemeenten woonzorgvisie te ontwikkelen’

Gemeenten moeten worden verplicht om een woonvisie te ontwikkelen op basis van de demografische ontwikkelingen in hun  gebied. Dat moet bijdragen aan beter beleid op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. Dat zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenorganisatie ANBO, in aanloop naar een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Technologie als verjongingskuur voor de raad van toezicht

Uit onderzoek van de NVTZ blijkt dat de raden van toezicht behoorlijk gedigitaliseerd zijn. Tegelijkertijd biedt de opkomst van zorgtechnologie kansen voor verjonging. Maar er zijn ook verbeterpunten, zoals de zichtbaarheid in de eigen organisatie. Dat zegt Marius Buiting, directeur van de NVTZ.

Nieuwe bekostiging moet recht doen aan verschillen tussen verpleeghuizen

De NZa is deze week het traject gestart dat moet leiden tot een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. De nieuwe bekostiging moet meer rekening houden met de verschillen tussen verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet leidend zijn. Dat vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de zorgautoriteit.

‘Beloon specialist voor ‘juiste zorg op juiste plek”

Ziekenhuizen en medisch specialisten moeten afspraken maken over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. In deze afspraken moet ook oog zijn voor de mogelijke inkomstenderving voor specialisten als zorg uit het ziekenhuis wordt verplaatst. Dat zeggen David Ikkersheim (KPMG) en Steven Lugard (Performation).

Hoe de zorg een circulaire economie kan worden

In de zorg wordt nog veel weggegooid, een gegeven dat niet strookt met de ambities van de Green Deal in de Zorg. Zorgorganisaties moeten hun businessmodellen aanpassen om te verduurzamen, maar dat vraagt om een flinke investering. Toch zijn er ook in de zorg mogelijkheden om materialen te hergebruiken en toe te werken naar een circulaire economie. Dat zeggen Martine van Laar en Rebecca Kuijpers van Baker McKenzie.

Populaire artikelen