Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

Informatietekort kunnen we ons niet veroorloven

De problemen in de gezondheidszorg verschillen van land tot land, maar toch is er een rode draad waarneembaar: de noodzaak om de kwaliteit te verbeteren en de zorgkosten te verminderen. Voor al deze problemen is er een universeel geldige oplossing. We moeten het informatietekort wegwerken en het goede nieuws is dat we dit op snelle en betaalbare wijze kunnen doen.
Informatietekort kunnen we ons niet veroorloven

Overal ter wereld hebben landen te kampen met problemen op het gebied van gezondheidszorg. Britse, Nederlandse en Canadese patiënten krijgen te maken met steeds langere wachtlijsten voor specialistische zorg. Chinese gezinnen raken financieel in de problemen doordat ze contant moeten afrekenen voor kostbare medische zorg. Zo’n vijftig miljoen onverzekerde Amerikanen hebben niet of nauwelijks toegang tot zorg.

Met behulp van technologie kunnen we stukjes informatie op zodanige wijze met elkaar te verbinden dat er kwaliteitsverbeteringen en kostenreducties ontstaan. Het is waar dat een overkoepelend zorgstelsel, zoals in Europa en China wordt gebruikt, lang niet zo veel versnipperde informatie oplevert als het Amerikaanse systeem. Als patiëntgegevens echter niet op efficiënte wijze tussen zorgsystemen worden uitgewisseld, ontstaan ook hier kostbare, geïsoleerde eilandjes van informatie. Toegang tot informatie is een eerste vereiste, van Nederland tot China, waar de overheid een op de stedelijke bevolking gericht systeem moet zien af te stemmen op de behoeften van meer dan 600 miljoen plattelandsbewoners. Technologie kan de efficiëntie van stadsziekenhuizen verbeteren en de reikwijdte van specialisten door middel van telezorg regionaal uitbreiden.

Voorkomen en behandeling verbeteren

Het is het informatietekort dat we ons niet langer kunnen veroorloven, niet het zorgsysteem zelf. Met behulp van technologie kunnen we nieuwe recepten met eerder uitgeschreven recepten vergelijken om schadelijke interacties te voorkomen en de effectiviteit van medicijnen te verbeteren. Het koppelen van de gegevens die momenteel in allerlei geïsoleerde systemen besloten liggen, maakt een gecoördineerde zorg mogelijk, waarbij de activiteiten van alle betrokken artsen op de individuele patiënt kunnen worden afgestemd. Longitudinale gegevens uit elektronische medische dossiers kunnen de ontwikkelingstijd en -kosten van nieuwe medicijnen terugbrengen. Daarnaast kunnen ze helpen bij de ontwikkeling van gerichte behandelwijzen voor patiënten die als gevolg van genetische verschillen niet goed op gangbare medicijnen reageren. Met de juiste technologie zal preventieve zorg realiteit worden. We beschikken over het potentieel om een wereld te creëren waarin mensen niet alleen langer leven, maar ook langer in goede gezondheid verkeren.

Adviezen voor toepassingen

Zoals voor de meeste rendabele investeringen geldt, gaat het er niet om hoeveel je investeert, maar om hoe je investeert. Belangrijke adviezen om de kwaliteit en efficiëntie van hun dienstverlening te verbeteren met behulp van technologie zijn:

Ontsluit informatie waar de zorg wordt verleend – in de artsenpraktijk en in kleine en middelgrote ziekenhuizen. In afgelegen gebieden zijn artsen vaak op zichzelf aangewezen. In dat geval moeten zij de mogelijkheid hebben om snel contact op te nemen met een ziekenhuis in een andere regio. Het is daarbij van het allergrootste belang om te investeren in systemen die zijn gebaseerd op open standaarden, zodat artsen, ziekenhuizen en specialisten patiëntgegevens kunnen uitwisselen voor een optimale coördinatie van de zorgverlening.

Ondersteun zorgverleners met veilige en gebruiksvriendelijke technologie die specialisten op elk gewenst moment en vanaf elke locatie toegang biedt tot relevante patiëntgegevens. Ziekenhuizen die deze stap al hebben genomen, besparen jaarlijks duizenden uren op de patiëntenzorg; tijd die men vroeger kwijt was aan het zoeken naar dossiers en testresultaten.Belangrijker nog is dat artsen betere beslissingen kunnen nemen op basis van evidence-based medicine en best practices.

Verbeter de zakelijke en technologische infrastructuur die voor de ondersteuning van de zorgverlening wordt gebruikt. Koppel dus ongelijksoortige gegevensbronnen aan elkaar om de uitwisseling van informatie te vereenvoudigen. En zorg voor analysemogelijkheden waarmee ziekenhuizen best practices kunnen identificeren en toepassen, patiëntenpopulaties effectiever kunnen beheren en op nieuwe trends op het gebied van volksgezondheid kunnen inspringen.

Imaging en genoomonderzoek

Dit alles is mogelijk terwijl de door technologie ondersteunde bedrijfsprocessen voor miljardenbesparingen zorgen. In de Verenigde Staten hebben ziekenhuizen dankzij de inzet van technologie hun inkomstencyclus verbeterd en de afgelopen zeven jaar vijftien miljard dollar bespaard – geld dat ze nu kunnen aanwenden voor het verbeteren van de patiëntenzorg.

Maak gebruik van de digitale gegevens uit elektronische patiëntdossiers en imaging- en genoomonderzoek om innovatie in de zorg te bevorderen en de volksgezondheid te verbeteren. Krachtige computersystemen maken genomische informatie beter toegankelijk voor artsen en medische onderzoekers dankzij een drastische reductie van de kosten van sequentiebepaling – van miljoenen dollars per genoom een tiental jaar geleden tot een paar duizend dollar nu. Gewapend met geïntegreerde elektronische dossiers met genomische informatie kunnen artsen gerichte therapieën en behandelplannen formuleren voor patiënten met een genetische aanleg voor een bepaalde ziekte of aandoening.

Naar een informatieoverschot

Het moment is aangebroken om strategieën en automatiseringsmodellen te omarmen waarmee we het informatietekort in een informatieoverschot kunnen omzetten. We kunnen een zorgsysteem ontwikkelen dat weinig belastinggeld kost en effectieve patiëntenzorg oplevert. Zodra individuele landen deze kloof hebben overbrugd, kunnen we gaan samenwerken en de opgedane kennis gebruiken om de gezondheidszorg in elk land naar het hoogste niveau uit te tillen. De investeringen zullen veel méér opleveren dan euro’s, yuans of dollars. Ze zullen ons een langer, gezonder leven bieden.

Jeannine Peek, algemeen directeur Dell Nederland

11 REACTIES

 1. Eureka.Nog heel even en we gaan niet meer naar de dokter, maar vullen de vragenlijst (anamnese) van de IT-dokter (computer) in op internet . Per omgaande krijgen we dan de diagnose en de therapie , al dan niet zelf te doen ( pleisters en verbinden zie filmpje), met al dan niet medicatie en de vraag accoord in te vullen . Na accoordverklaring wordt dan de medicatie direct toegestuurd ( nog wel per post ??) Indien ge-indiceerd wordt naar welk ziekenhuis en welke specialistische robot, verwezen ! Wederom na accoordverklaring wordt dan een afspraak ( er kan natuurlijk 24 uur door de robot geopereerd worden )toegestuurd die na accoordverklaring bevestigd wordt. Geschatte besparing minstens 50 miljard euro`s. Ook hoeft men dan nooit meer bang te zijn voor “”menselijke fouten”” . Dan kan de minister commissies benoemen die de kosten van het energieverbruik van de robots moeten onderzoeken en liefst ook kunnen verminderen . Ik geef mij bij dezen op voor zo`n redelijk overbetaalde Melkertbaan. Mocht een operatie toch niet het gewenste resultaat hebben dan ligt het aan de software, dehardware, de update, of een virus. Iedereen is dan weer pontius pilatus.U kunt ook al via internet het kastje en de muur reserveren. Succes

 2. Lees alle reacties
 3. Ben het eens met de kern van dit artikel, ziekenhuizen kunnen slimmer gebruik maken van informatie. De voordelen die hiermee gepaard zullen echter tot beperkte efficiencywinst leiden. Door it systemen gaan operaties niet sneller en kunnen we patienten niet sneller wassen. Voordelen van deze systemen lijken meer aan de kwaliteitsmanagement kant te zitten.
  Alleen vraagt een dergelijk systeem om nauwkeurige registratie van professionals en moet tijd vrijgemaakt worden voor de analyse van gegevens. Dit kan soms de financiele voordelen van de verbeterde kwaliteit teniet doen.
  De auteur doet het voorkomen alsof veel van deze informatiesystemen al bestaan. Dit is helaas niet het geval. Gevolg: veel ontwikkelingsrisico”s en kosten liggen bij ziekenhuizen.
  De auteur suggereert daarnaast dat veel tijd wordt bespaard met het zoeken naar dossiers. Dit is correct, maar dit zoeken wordt vaak uitbesteed aan administratieve medewerkera. Bij een epd verdwijnen deze kosten, maae komwn daar duurdere systeembeheerders voor in de plaats.

 4. @ Karel en Frank. Er is een goede reden waarom de zorg zo achterloopt. Iedereen die van buiten tegen de zorg aankijkt was de afgelopen 15 jaar van mening dat de wijze waarop artsen beslissingen maken kan worden verbeterd met behulp van IT. Maar als die artsen niet zijn aan te sturen, dan heeft aansturingsinformatie ook geen zin. Ik ga daarom mee met Rob. Laat maar eens zien dat het werkt en geld en kwaliteit oplevert. De uitdaging is daarbij niet technisch, want andere secotoren hebben al lang bewezen dat het kan. De uitdaging is daarbij een management vraagstuk. Als ik kijk naar jullie reacties dan moet ik vaststellen dat dit vraagstuk bij jullie niet in goede handen is, en dat we misschien nog maar een paar jaar moeten wachten tot er iemand opstaat die dat wel begrijpt. Die persoon snapt dan ook dat je er met mooie praatjes niet komt. Je zult moeten bewijzen dat het werkt.

 5. De reacties bij dit artikel spreken boekdelen voor de wijze wijze waarop er in de zorg wordt gewerkt maar ook nog wordt gedacht. Wat in dit artikel wordt beschreven is in vrijwel alle sectoren die we kennen al lang ingevoerd maar de zorg werkt nog steeds zoals het 20 jaar geleden was. Of 100 jaar geleden als je ziet hoe artsen soms nog hun diagnose stellen.
  Karel slaat de spijker op z’n kop, hou nu toch eens op met klagen en ga er mee aan het werk. We gooien het gros van alle informatie we hebben weg of kunnen er niets mee omdat het opgesloten zit in silo’s. Dit artikel is geen reclampraatje, wie dit beweert moet zich schamen of eens om zich heenkijken naar de rest van de wereld welke enorme veranderingen er zijn door het juiste gebruik van informatie.
  Dat er nu niets mee gedaan wordt is wel een juiste constatering en daar kunnen we alle managers en bestuurders in de zorg op aanspreken. Het grote probleem is echter dat zij doorgaans helemaal niets weten van dit onderwerp en er dan vooral ook niets mee doen. Daar moet eerst een schop tegenaan gegeven worden.

 6. De reacties bij dit artikel spreken boekdelen voor de wijze wijze waarop er in de zorg wordt gewerkt maar ook nog wordt gedacht. Wat in dit artikel wordt beschreven is in vrijwel alle sectoren die we kennen al lang ingevoerd maar de zorg werkt nog steeds zoals het 20 jaar geleden was. Of 100 jaar geleden als je ziet hoe artsen soms nog hun diagnose stellen.
  Karel slaat de spijker op z’n kop, hou nu toch eens op met klagen en ga er mee aan het werk. We gooien het gros van alle informatie we hebben weg of kunnen er niets mee omdat het opgesloten zit in silo’s. Dit artikel is geen reclampraatje, wie dit beweert moet zich schamen of eens om zich heenkijken naar de rest van de wereld welke enorme veranderingen er zijn door het juiste gebruik van informatie.
  Dat er nu niets mee gedaan wordt is wel een juiste constatering en daar kunnen we alle managers en bestuurders in de zorg op aanspreken. Het grote probleem is echter dat zij doorgaans helemaal niets weten van dit onderwerp en er dan vooral ook niets mee doen. Daar moet eerst een schop tegenaan gegeven worden.

 7. Als hulpverlener met de voeten in de klei wordt ik van deze tijd- en geldrovende discussies doodmoe en verdrietig, veel teveel van energie en kosten naar deze discussie en deze managers die veel kosten en bitter bitter weinig opleveren voor onze patienten.

 8. @rob, sander, hans,
  het gebruik van papieren bankopdrachten en dito acceptgiro’s is in de afgelopen 20 jaar voor 80% gedigitaliseerd getuige internetbankieren en pinnen. De zorg is medisch technologisch in 20 jaar veel innovatiever en informatieintensiever geworden. Hulde! Hogere levensverwachting en kwalitatief betere zorg en service. Maar ook 100% meer kosten en slechts 10% toename van digitalisering. Papieren statussen, aanvragen en recepten zijn nog in 80% aan de orde van de dag. Dat is wat mw Peek naar mijn idee beoogt aan te pakken. Waarom is het digitale tijdperk in de zorg nog niet doorgedrongen? Veel eilandjes, heilige huizen en met name weerstand van mensen die afhaken. Met als gevolg dat we gruwelijk achterlopen. Graag dus een discussie over inhoud en geen zinloze berichten over reclamepraat. Dat zijn we aan onze patienten verplicht.

 9. De kop maakt nieuwsgierig, maar de inhoud is niet nieuw. Volgens mij zijn vele ziekenhuizen in Nederland hier ook mee bezig. De verantwoordelijkheid van de (zorg)consument mis ik in dit verhaal. Sommige zaken moet de (zorg)consument meer zelf in de hand nemen i.p.v. zich afhankelijk op te stellen van de zorgverlener voor zijn/haar medische gegevens. Ziekenhuizen moeten het makkelijker maken om dit te delen met patiënten.

 10. Eens met het belang van informatie en dat we daar op moeten inzetten.
  Essentieel is vervolgens wel het draagvlak bij directie, management en professionals om daadwerkelijk iets te doen met deze informatie. Daar zit een belangrijk knelpunt.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.