Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties13

Nationaal ZorgFonds is de toekomst

Renske Leijten
SP-Kamerlid
Vorige week beweerden consultant en hoogleraar Wim Groot en hoogleraar Henriette Maassen dat een introductie van het Nationaal ZorgFonds het astronomische bedrag 31,7 miljard euro gaat kosten. Ik begrijp goed dat zij de discussie willen verleggen van het huidige verslindende zorgstelsel naar bangmakerij over het Nationaal ZorgFonds. Maar dat moet dan wel gebeuren op basis van feiten en geen foute optelsom die het CPB niet maakt.
leijten.jpg

Allereerst veronderstellen Groot en Maassen van den Brink dat we de zorgverzekeraars willen nationaliseren. Dat is niet het geval. Wij stellen voor om de wettelijke taak te verleggen. Dat wat nu als private taak wordt gezien, wordt een overheidstaak. Dat deed VVD minister Henk Kamp bijvoorbeeld ook met de productschappen; hij bracht die onder bij zijn ministerie. Natuurlijk moet overgang van de polisgekte van de zorgverzekeraars naar één zorgpakket bij het Nationaal ZorgFonds behoedzaam gebeuren, daarom stellen we voor om tenminste vier fases te hanteren voor een geleidelijke overgang. In de eerste fase hanteren alle zorgverzekeraars nog één polis zonder onderlinge concurrentie. We besparen dan al fors op het overstapcircus van een half miljard per jaar. In de tweede fase kunnen zorgverzekeraars delen van hun infrastructuur (denk aan callcenter, delen van de inkoop) vrijwillig onderbrengen in het Nationaal ZorgFonds. Dan gaat dus het mes in de overhead die we nu zien bij de zorgverzekeraars, nog los van het vele vastgoed dat ze bezitten. In de derde fase voeren niet meer de commerciële zorgverzekeraars ons zorgpakket uit, maar doet het Nationaal ZorgFonds dat. En dan ontstaat de vierde fase waarin zorg georganiseerd gaat worden op regionaal niveau in samenhang en samenwerking.

 CPB
Toen het Centraal Plan Bureau keuzes van politieke partijen probeerde door te rekenen, zat daar een idee voor ‘nationaliseren’ van zorgverzekeraars in. Dat is een aanzienlijk andere route dan de beschreven bovenstaande fases. In het boekwerk van de berekeningen “Zorgkeuzes in Kaart” geeft het CPB aan dat zonder compensatie de nationalisatie 3,4 miljard oplevert aan eigen vermogen en in het meest extreme geval van volledige compensatie van misgelopen winst van 1,1 miljard per jaar, het 19,7 miljard moet kosten. Als dan ook het vermogen nog gecompenseerd moet worden komt het uit op 21,1. Het CPB presenteert het niet als feit, maar als mogelijkheid bij nationalisatie.

Betrokken
Toch begrijp ik de poging van Groot en Maassen van den Brink wel. Zij zijn uitvoerig betrokken bij de zorgverzekeringswet en geloven in de zorgverzekeraars. In de afgelopen 10 jaar hebben ook zij ons laten geloven dat een commerciële zorgverzekeringsmarkt “the only show in town” is. Wat is er toch geschamperd over mensen die niet geloven in dit commerciële concept, dat los van de Verenigde Staten en Zwitserland, nergens anders beproefd wordt. Gelukkig ontstaat er nu ruimte voor discussie en debat. Het bouwen aan een Nationaal ZorgFonds geeft veel energie en brengt veel nieuwe perspectieven. En die brengt KPMG-consultant Mark Britnell ook in. Hij werkte in 60 landen in de gezondheidsstelsels aldaar en schreef daar een zeer belangwekkend boek over: “In search of a perfect health system”. Dat over zijn boek en conclusie “In the long run, a dominant payer en pricing system is more able to pursue the tripple aim of better health, better care and better value for the population at large” helemaal niets is verschenen bij de Nederlandse zorgeconomen geeft te denken.

 Wilt u meebouwen aan een zorgstelsel zonder zorgverzekeraars, zonder eigen risico, met aanzienlijk minder bureaucratie en met volledige vrije artsenkeuze? Meld u vooral bij www.nationaalzorgfonds.nl

13 REACTIES

 1. Dat is goed Petra. Ik weet heel goed wat er in de plannen staat. Zoveel tijd kost het niet om dat te lezen. Het probleem is dat er nergens in de plannen staat hoe een zorgfonds zou functioneren. Roemer werd woensdag publiekelijk gevraagd het uit te leggen en stond te schutteren. Van jou lees ik veel argumenten die niks met een zorgfonds te maken hebben. Mijn voorlopige conclusie: veel vorm, weinig inhoud. Daar schieten de zorg, de mensen die er gebruik van maken en de mensen die er werken niks mee op.

 2. Lees alle reacties
 3. Dat moesten we dan ook maar niet doen, winstuitkeringen door ziekenhuizen. Eigen risico mag van mij weg. Het heeft alleen geen fluit met een zorgfonds te maken. Dat kan nu ook. Al die gemeentedingen die je noemt gaat het zorgfondsplan ook niet over. Jeugdpsychiatrie viel tot dit jaar onder de zorgverzekeraars. Was het daar maar gebleven. De plotselinge liefde van de SP voor de zorgtoeslag is ook opmerkelijk. Volstrekt onwerkbaar voor veel mensen. Honderdduizenden in de premieschuld ondanks de toeslag. Waarom staat er geen inkomensafhankelijke premie in de plannen?

 4. Beste Henk,
  De SP maakt eigen berekeningen omdat het CPB bijv. geen rekening houdt met de mogelijke toekomst van winstuitkeringen door zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Als er wel winstuitkeringen komen, is het hek van de dam.
  Verder valt het me op dat je heel kil totaal niet wil denken aan de honderdduizenden Nederlanders die het eigen risico niet kunnen betalen. Dan heb ik het niet over de premie, want daarvoor dient de zorgtoeslag.
  Overigens spreek ik veel mensen die door omstandigheden net boven dat niveau vallen maar door een plotselingen handicap veel kosten moeten maken voor bijv. hulpmiddelen. Per gemeente verschillend.
  Waarom denk jij dat er inmiddels veel artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychiaters zich hebben verbonden aan het Nationaal Zorgfonds? Omdat zij zien dat er nu veel mensen buiten de boot vallen.
  GL en PVV willen zonder meer het eigen risico afschaffen zonder dat er besparingen tegenoverstaan. Daar hoor ik je gek genoeg niet over.

 5. Weet je wat een feit is Petra? Je kletst alleen de foldertjes van het zorgfonds na en veel van de 'feiten' uit die foldertjes kloppen niet. Managers, reclames, het is allemaal reuze irritant, maar de bedragen die ermee zijn gemoeid vallen in het niet bij de bedragen die nodig zijn om bijvoorbeeld het eigen risico af te schaffen. De zorgkosten stijgen in Nederland niet ongewoon snel en de stijging is er niet pas sinds het nieuwe stelsel. Dat stelsel lijkt echt totaal niet op het Amerikaanse stelsel. Het lijkt veel meer op de stelsels in de landen om ons heen. Het is om dergelijke redenen dat Roemer gisteren met een mond vol tanden stond toen hem naar de onderbouwing van zijn plannen werd gevraagd. Het zijn de nieuwe kleren van de keizer.

 6. De SP heeft een bekostiging uitgedacht waar GL en PVV alleen maar roepen dat het eigen risico moet worden afgeschaft. Er moet ook aan de toekomst worden gedacht waarbij het mogelijk wordt dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen aan winstuitkeringen gaan doen. Dat wordt het helemaal de vraag of geld nog wel aan zorg wordt besteed.
  Belangrijk blijft dat de SP tenminste de moed heeft een oplossing te zoeken voor de honderdduizenden Nederlanders die nu geen zorg afnemen uit angst voor het eigen risico. De jeugdzorg blijkt ook een puinhoop. In het journaal vandaag melden jeugdzorginstelligen dat sommige gemeentes al door hun budget voor jeugdzorg heen zijn. En Rutte maar trots op de cijfers wijzen van de begroting. Ja, door de problemen te dumpen bij de gemeenten!
  Feit: de zorg werd nu invoering van marktwerking direct veel duurder. Feit: alleen de VS en NL werken met dit systeem en ja, zijn dus ook het duurst.
  feit: zorg is er nu niet voor iedereen
  feit: er worden onnodige handelingen verricht om de kassa te laten rinkelen
  feit: miljoenen gaan op aan onzinnige reclamefilmpjes en folders
  feit: tientallen miljoenen tot wel 100 miljoen euro verspild aan het overstapcircus
  feit: idioot hoge salarissen zoals bij Achmea gaan ten koste van handen aan het bed

 7. Merkwaardig toch dat men praat over winstuitkeringen door ziekenhuizen mogelijk maken; chronisch zieken kunnen winstgevend zijn en men vindt het verantwoord om topinkomens in de zorg uit te delen terwijl men er gewoon overheen stapt dat honderdduizenden mensen in Nederland geheel geen zorg kunnen krijgen omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen.
  Ik vind dat de SP heel veel lof verdiend omdat ze niet gewoon maar roepen – zoals de PVV – dat het eigen risico weg moet – maar veel werk hebben gestoken in een plan om dit ook haalbaar te maken. Of een GL die nu zegt dat het eigen risico weg moet terwijl ze de laatste keer nog vóór het verhogen van het eigen risico hebben gestemd. Al is het natuurlijk wel fijn dat het SP plan steeds meer politieke steun begint te krijgen.
  Alleen is het bij de SP geen politiek spelletje maar iets wat ze écht willen bereiken voor de mensen. Daarom stopt dit ook niet na de verkiezingen maar blijft de SP vechten totdat het eigen risico van tafel is en de macht van de zorgverzekeraars wordt teruggedrongen en er eindelijk eens een einde komt aan over de top salarissen voor bestuurders ten koste van handen aan het bed.

 8. Ik verwacht geen uitleg op een forum Petra, maar gewoon in de publicaties van het zorgfonds zelf. En daarin staat bitter weinig over de manier waarop een zorgfonds zou moeten werken.
  Ook jouw poging tot uitleg begint weer met het fulmineren tegen de zorgverzekeraars in dit geval over bureaucratie bij instellingen. Nu wordt de meeste bureaucratie daar veroorzaakt door de instellingen zelf en hun koepelorganisaties, aldus de instellingen zelf en de mensen die daar werken. Ondraaglijke problemen met bureaucratie worden momenteel vooral door gemeenten veroorzaakt. Vraag maar aan de jeugdpsychiaters die erachter zijn gekomen dat de zorgverzekeraars het zo beroerd nog niet deden.
  Het schiet niet op. De mensen van het zorgfonds doen niet anders dan het stelsel verketteren en de zorgverzekeraars de schuld geven van zowat alles wat er misgaat in de zorg. Kritikasters zetten een zorgfonds maar vast weg als een logge overheidsbureaucratie. Die kans hebben ze, zolang de zorgfondsmensen niet vertellen hoe een zorgfonds zou gaan functioneren. Nodeloze behandelingen hebben niks te maken met al of niet concurrerende zorgverzekeraars, maar alles met de bekostiging van instellingen door wie dan ook. Dus hoe zou een zorgfonds de ziekenhuizen bekostigen, opdat nodeloze behandelingen maar ook wachtlijsten uitblijven? Wat helpt een zorgfonds bij de echt grote problemen in de verpleeghuizen, de thuiszorg en de jeugdzorg? Hoe zouden burgers aan een zorgfonds betalen (zorg blijft echt wel geld kosten)? Hoe voorkomt een zorgfonds dat het de volgende Kop van Jut van de zorgprofessionals wordt? En nog zo wat 'details'.

 9. Mouton, het probleem is dat honderdduizenden Nederlanders geen zorg kunnen krijgen omdat ze het eigen risico niet meer kunnen betalen.
  Bovendien bleek uit onderzoek in een uitzending van RADAR dat nogal wat artsen onnodige handelingen uitvoeren uitsluitend om de kassa te laten rinkelen. Een kinderarts vertelde zelfs kinderen zonder noodzaak twéé keer onder narcose te moeten brengen, vanwege de financiële opbrengst.
  Daarnaast heeft de marktwerking de prijzen opgedreven. Ineens bleek er 'behoefte' aan krankzinnig hoge salarissen voor topbestuurders. Alleen al bij Achmea verdient een handjevol bestuurders miljoenen bij elkaar. Nou ja, verdienen, ze ontvangen het wel. Ten koste van de zorg.
  En Henk, er is wel degelijk nagedacht over het functioneren van het Nationaal Zorgfonds, maar dat beslaat teveel ruimte op dit forum.
  Bestuurders in de zorg vertelden dat ze een derde van hun budget kwijt zijn aan de door de zorgverzekeraars opgelegde bureaucratie. Hier kan miljarden op worden bespaard door één organisatie met één soort codes in te stellen. Geen onnodige reclamefilmpjes; geen overstapcircus – bespaart honderden miljoenen. Topsalarissen weer in de hand houden. Geen onnodige handelingen om de kassa te laten rinkelen.
  Zo gaan we dat betalen. En dan is er weer zorg voor iedereen!

 10. Dit is weer zo'n oplossing waarvan het probleem niet duidelijk is. Eerst evalueren: wat waren de doelstellingen van de stelselwijziging en wat zijn de resultaten? Waar zitten de manco's? En dit zonder gelijk allerlei kwalificaties te etaleren graag. Dat mag toch wel bij zulke enorme belangen en bedragen?

 11. "In de derde fase voeren niet meer de commerciële zorgverzekeraars ons zorgpakket uit, maar doet het Nationaal ZorgFonds dat." Dat heet toch nationaliseren? Van mij mag het, maar doe niet net alsof het niet zo is en denk na over de consequenties in plaats van die te negeren.
  Overigens lezen we nog steeds nergens hoe een zorgfonds zelf nu gaat functioneren, laat staan hoe we ervoor zouden betalen. De hoogleraren krijgen het verwijt dat ze de discussie naar het zorgfonds willen verplaatsen. Wordt het niet tijd dat de zorgfondsmensen dat zelf doen?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.