Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Bekostiging
winstuitkering zorgverzekeraars

Verbetering van compensaties voor chronisch zieken vergt maatwerk

Op verzoek van verzekeraars en de Tweede Kamer laat minister Bruins (Medisch Zorg) de structurele ondercompensatie voor chronisch zieken in de risicoverevening onderzoeken. Hij geeft daarbij aan dat de oorzaak ook bij het inkoopbeleid van de verzekeraars en bij praktijkvariatie kan liggen (zie hier).
Regeldruk
Cliëntondersteuning

Bekendheid cliëntondersteuning lijkt langzaam toe te nemen

Het recht op cliëntondersteuning is sinds 2015 wettelijk vastgelegd, maar veel cliënten en zorgprofessionals weten niet dat het bestaat. Versnippering, wantrouwen en verschillen tussen gemeenten zijn oorzaken van de onbekendheid. Volgens partijen uit het veld gaat het wel de goede kant op.
Zorginkoop
chronisch zieken

Bruins neemt verlies op chronisch zieken onder de loep

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat in kaart brengen of zorgverzekeraars inderdaad voorspelbaar verlies lijden op chronisch zieken. Het verschil in rendement tussen gezonde en zieke verzekerden bedraagt per verzekerde gemiddeld 175 euro per jaar.
Fusie en samenwerking in de zorg
NZa werkt toe naar regiospecifieke aanpak

NZa werkt toe naar ‘regiospecifieke aanpak’

Amsterdam Noord gaat zorg en welzijn anders organiseren, dwars door de schotten heen. Bijzonder is dat de NZa al vanaf het begin is betrokken en het project ‘Beter samen in Noord’ als proeftuin ziet. ‘Wij denken dat regiospecifieke aanpak de toekomst is van de zorg.’
Bekostiging

NZa: Veel ruimte samenwerking zorgverzekeraars digitale zorg

Hoewel de regels en prestaties van de NZa nog vaak worden aangevoerd als een argument dat digitale zorg niet mag worden ingekocht, is er juist veel mogelijk. Ook biedt de Mededingingswet ruimte voor samenwerking tussen zorgverzekeraars, als het gaat over digitale zorg. Dat schrijft de NZa in een nieuw rapport over de bekostiging van digitale zorg.
Toezicht
fusie, Dijklander Ziekenhuis

Mededingingswet Juiste zorg op de juiste plek ongewijzigd

De Mededingingswet in de zorg hoeft niet te worden aangepast om Juiste Zorg Op de Juiste Plek mogelijk te maken. Dat vertelt Bart Broers, directeur zorg van de ACM op 26 juni tijdens de bijeenkomst ‘Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen’, in aanwezigheid van diverse zorgbestuurders. De nieuwe Leidraad Juiste zorg op de juiste plek moet handvatten geven moet duidelijk maken welke ruimte er in de wet bestaat voor regionale samenwerking.
Zorgvisie redacteur Bart Kiers

Aanbieders wijkverpleging houden cliënt aan het lijntje

Als het budget van aanbieders van wijkverpleging op is, verwijzen ze cliënten naar andere aanbieders. Maar daar schieten cliënten niet veel mee op, omdat de meeste ook geen geld en personeel beschikbaar hebben. Dat betekent in de praktijk dat zorgaanbieders cliënten aan de lijn houden, stelt Bart Kiers, senior redacteur Zorgvisie.
Wijkverpleging

NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie

Zorgaanbieders hebben moeite de loonsverhoging in de cao wijkverpleging op te hoesten, omdat zorgverzekeraars te krappe tarieven betalen. De gemiddelde tariefsverhoging bedraagt 3,38 procent, terwijl de prijsindexatie volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 3,91 procent bedraagt.
Bekostiging
ggz, crisisdiensten

Verzekeraars hebben weinig inzicht in transgenderzorg

Omdat niet alle aanbieders van transgenderzorg op dezelfde manier declareren, is het voor zorgverzekeraars lastig om alle transgenderzorg als zodanig te identificeren. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Bruins, waarin hij ingaat op vragen van de Tweede Kamer over het onderwerp.
Wijkverpleging
bloeddruk meten door wijkverpleegkundige

Plan De Jonge voor wijkverpleging versterkt positie verzekeraars’

Onder het mom van minder marktwerking in de wijkverpleging versterkt minister Hugo de Jonge van VWS de positie van zorgverzekeraars. Zorgeconomen Xander Koolman en Marcel Canoy vinden zijn plannen nog te onduidelijk en niet voldoende uitgewerkt.