Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Ziekenhuiszorg

Grootste verzekeraars zijn eruit met kwart ziekenhuizen

Ruim twee weken nadat verzekerden hun zorgverzekering konden opzeggen, zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog steeds druk aan het onderhandelen.
Eerstelijnszorg

Financiële aderlating Achterhoekse huisartsen door nieuw contract

De overstap van Menzis als preferente zorgverzekeraar naar Zilveren Kruis, leidt voor zestien Achterhoekse huisartsen tot tienduizenden euro’s verlies per praktijk.
Financiën

Kleine zorgverzekeraars winnen terrein op grote vier

De grotere vier zorgverzekeraars hebben nog 85 procent van de markt in handen, maar hun aandeel daalt al jaren. DSW, grootste onder de kleinen, groeit gestaag.
Preventie

Column Terecht: Ongepaste vragen

Medisch adviseurs die informatie bij behandelend artsen opvragen over persoonlijke zaken als de BMI van een patiënt of over diens financiële situatie? De tuchtrechter oordeelde er recentelijk over.
Financiën
BDO: msb’s leven op fiscaal drijfzand

Coronasteunregeling ziekenhuizen 2022 is basis voor maatwerk

De steunregeling voor ziekenhuizen die NVZ, NFU en ZN hebben afgesproken, moet als basis dienen voor de bilaterale afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars onderling. Voor kleinere ziekenhuizen is een extra vergoeding mogelijk als blijkt dat zij financieel extra geraakt worden door de gevolgen van de pandemie, blijkt uit de afspraken die zijn gemaakt.
Tech

Joep de Groot over anders kijken naar technologische innovatie in de zorg

Digitale innovatie in de zorg heeft de wind in de zeilen. Om dat vast te houden en successen breed te delen, moeten we anders kijken naar innovatie. Dat bepleit Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ en portefeuillehouder digitale zorg bij brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) . ‘Voor succes is meer nodig dan een goede toepassing, er moet een werkwijze achter zitten.’
Ziekenhuiszorg

Sjaak Wijma: ‘We moeten niet-passende zorgcapaciteit afbouwen’

Passende zorg betekent dat zorgaanbieders stoppen met behandelingen waarvan ze niet weten of die wel werken. Bij passende zorg hoort een passende bekostiging die ziekenhuizen in staat stelt om minder te behandelen en te opereren, stelt bestuurder Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland.
Financiën

Blog: Zorgverzekeraars soms verplicht tot afwijkend inkoopbeleid

Het Gerechtshof Den Bosch zette in een recente uitspraak de deur open naar een situatie die zorgverzekeraars verplicht af te wijken van hun eigen inkoopbeleid. Bas van Schelven en Roland Bertens, beiden advocaat gezondheidszorg, lichten toe.
Financiën

‘Zorgverzekeraars mogen klanten niet misleiden met collectieve polis’

Reclame van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld over een prijsvoordeel, mag klanten niet misleiden. Dat zegt de Stichting Reclame Code in reactie op het bericht dat collectieve zorgverzekeringen niet goedkoper zijn, maar gemiddeld juist duurder dan een gewone polis voor de basiszorg.
Duurzaamheid

Eigen bijdragen als medicijn voor onze zieke zorgsector

De eigen betalingen aan zorgpremies zijn grotendeels niet proportioneel, bevorderen de eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid niet en remmen evenmin de (groei van) de zorgconsumptie. Hoe zit dat met ons eigen risico vergeleken met de eigen bijdragen in België?