Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Kwaliteit

Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars?

De NZa publiceerde handvatten die zorgverzekeraars kunnen gebruiken als leidraad, ook wanneer de zorg onder druk staat. ‘In sommige situaties zie je onduidelijkheid ontstaan: tot waar reikt de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars nu eigenlijk?’
Verpleging en verzorging
Nurse giving medication to a senior woman

‘Grote aanbieders wijkverpleging staan met de rug tegen de muur’

Grote regionale aanbieders lijden jaarlijks 4 procent verlies op de wijkverpleging. Dat blijkt uit kostenonderzoek van Roland Berger. De zorgaanbieders compenseren de tekorten op de wijkverpleging met Wlz-middelen.
Preventie
sigaret tabaksindustrie roken

Menzis en VNN geven rookverslaving volwaardige plek in behandelpakket

Door de behandeling van rookverslaving gedeeltelijk over te hevelen van het coachingdomein naar de verslavingszorg, zetten Menzis en Verslavingszorg Noord Nederland een innovatieve stap in de bekostiging. Volgens verslavingsarts Robert van de Graaf kan dit de zwijgcultuur onder zorgprofessionals doorbreken.
Tech
Georgette Fijneman, divisiedirecteur Zilveren Kruis, wil met ziekenhuizen een toekomstvisie maken op regionale opgave.

Georgette Fijneman: ‘Digitalisering zorg na eerste coronagolf terug naar af’

De boost die de coronacrisis het afgelopen voorjaar gaf aan de digitalisering van de zorg blijkt tijdelijk. ‘We zagen de zorgaanbieders heel snel teruggaan naar de traditionele manieren van zorg’, zegt directievoorzitter Georgette Fijneman van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Ziekenhuiszorg

Blog: Zorgverzekeraars, investeer in jezelf

De besparingen in de uitvoeringskosten van zorgverzekeringen laten ruimte om eens flink te investeren in hun afdeling zorginkoop, betoogt Martien Bouwmans. Zo'n investering verdient zich snel terug.
Financiën

Zorgverzekeraars delen uit solidariteit kosten en omzet

Bijna alle zorgverzekeraars gaan de zorgkosten en inkomsten van dit jaar met elkaar delen. Deze 'solidariteitsregeling' voorkomt dat CZ en VGZ, die vooral in het zuiden van Nederland actief zijn, veel meer uitgeven aan coronakosten. Ze hebben bovendien minder omzet dan hun concurrenten.
Tech

Hoe marktwerking innovatie in de zorg belemmert

Het Nederlandse zorgsysteem met concurrerende zorgverzekeraars staat innovaties en inzet op preventie in de weg. Dat concludeert Bart Noort, die donderdag op het onderwerp promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verzekeraars zijn blijkens het proefschrift momenteel te veel budgetbewakende boekhouders. ‘De inhoud zou meer leidend moeten zijn bij de inkoopstrategie.’
Financiën
Ab Klink

Ab Klink: ‘Rivaliteit is nodig voor samenwerking’

De kracht en dynamiek van het zorgstelsel zit in de inkooprol van zorgverzekeraars, vindt VGZ-topman Ab Klink. ‘De Zorgverzekeringswet werkt goed. Waarom zou je in de Zvw een zorgkantorenmodel invoeren?’
Canoy

Marcel Canoy: ‘Stelseldiscussie ontaardt in geloofsstrijd’

Zorgeconoom Marcel Canoy vindt dat critici van het zorgstelsel het debat niet eerlijk voeren, waardoor het ontaardt in een geloofsstrijd. ‘De menselijke maat is zoek.’
Preventie

Menzis-topman pleit voor gezondheidsplicht in zorgwetten

De zorgplicht is wettelijk goed geregeld in ons zorgstelsel. Preventie en gezondheid zouden net zo’n duidelijke wettelijke verankering moeten krijgen. ‘Neem een gezondheidsplicht op in de vijf zorgwetten’, vindt Menzis-topman Ruben Wenselaar.