Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Ziekenhuiszorg

Zilveren Kruis: ‘Zbc’s mogen niet verder groeien’

Zilveren Kruis maximeert de hoeveelheid zorg die zbc’s mogen leveren. In enkele regio’s is dat maximum dit jaar al bereikt: daar kunnen zbc’s niet meer groeien. De andere regio’s bereiken volgens de zorgverzekeraar binnen een of twee jaar dat punt.
Kwaliteit

Experts: Nieuwe kwaliteitswet zit onderzoek in de weg

Wetenschappers en experts zeggen dat het moeilijker wordt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg, om zo de zorg te verbeteren. Tenminste, als de wijzigingen in de Wet kwaliteitsregistraties zorg doorgaan. 
Personeel
Sophie Brühl, oprichter van Buurtdokters.

Zilveren Kruis geeft Buurtdokters financieel steuntje in de rug

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis helpt Buurtdokters financieel met opschalen en het streven naar toekomstbestendige huisartsenzorg. Elke Nederlander een vaste huisarts. “Zilveren Kruis gaat ons niet vertellen welke praktijken we moeten opvolgen.”
Verpleging en verzorging

Opinie: De last van regelgeving op zorgverleners

Als bestuurder van Warande en docent en onderzoeker aan het Erasmus School of Health Policy & Management, buigt ook Harry Finkenflüger zich over de zorgbureaucratie. "Zolang verzekeraars op deze manier denken uitvoering te moeten geven aan alle regelingen, komt er van houdbare zorg niets van terecht."
Eerstelijnszorg
Geld in de knip houden

Opinie: De macht van de zorgverzekeraar heeft absurde proporties aangenomen

Sinds 2016 zijn de zorgverzekeraars zich steeds meer en meer gaan bemoeien met de indicatiestelling rondom revalidatiezorg, specifiek pijnrevalidatie. Zorgverzekeraars verloren de rechtszaken die hierover zijn gevoerd. Nu ligt er een stuk op tafel waarin staat dat er te allen tijde uitgebreide eerstelijnszorg plaatsgevonden moet hebben als patiënten in aanmerking willen kunnen komen voor medisch-specialistische revalidatiezorg. Dit is volgens revalidatiearts Victor Voerman om meerdere redenen een belachelijke eis.
Financiën

Zorgverzekeraars broeden op creatieve oplossing voor het verkennend gesprek

Vóór 1 januari 2025 moet de financiering van het verkennend gesprek zijn geregeld. VWS heeft opdracht gegeven aan de NZa om met een regeling te komen. Intussen steggelen de zorgverzekeraars over het eigen risico.
Ziekenhuiszorg
Georgette Fijneman, ZN

Opinie: Oplossingen voor de acute zorg liggen in de regionale zorgketen

Het grote probleem in de acute zorg is personeelsschaarste in combinatie met de hoge kwaliteitseisen, stelt Georgette Fijneman. Meer dan ooit is er daarom innovatie en regionaal maatwerk nodig om de uitdagingen van minder personeel en grotere zorgvraag aan te pakken.
Ziekenhuiszorg

Onenigheid zorgverzekeraars over Fit4Surgery zorgde voor stap naar Zorginstituut

Medisch adviseurs van verschillende zorgverzekeraars verschilden van mening over het wetenschappelijk bewijs van de uitkomsten van prehabilitatie. Daarom hebben de zorgverzekeraars Zorginstituut Nederland gevraagd om een duiding. 
Preventie
Marian Kaljouw NZa

‘Fit4Surgery is juist zo’n goed voorbeeld van passende zorg’

Ondanks veelbelovende resultaten heeft Zorginstituut Nederland besloten het prehabilitatieprogramma Fit4Surgery, een intensief traject om patiënten fit te krijgen voor een operatie, niet op te nemen in de basisverzekering. Ambassadeur van de stichting Fit4Surgery, Marian Kaljouw: ‘Ik ben echt teleurgesteld.’ 
Governance

Raad van State schiet gaten in vernieuwd wetsvoorstel ongecontracteerde zorg

Volgens de Raad van State is het vernieuwde wetsvoorstel bijna hetzelfde als het voorstel dat in 2020 is ingetrokken. De Raad betwijfelt sterk of de wijzigingen die er wel in staan, leiden tot meer zorgcontractering. Sterker nog: de effectiviteit van het wetsvoorstel wordt er eerder door beperkt.
Nieuwsbrief Abonneren