Home 2019

Laatste blogs

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Zorgvernieuwing in 2019 en 2020: minder pilot en meer regio

Guus Schrijvers gebruikt de decembermaand om te reflecteren. Hij verwacht dat in 2020 de verschuiving van pilot naar regio zich doorzet. 
Tech

‘Juist raad van toezicht moet specifieke kennis hebben van ict’

We weten het allemaal: het belang van goede ict is tegenwoordig van levensbelang voor ziekenhuizen. De zorgkosten stijgen, de hoofdlijnenakkoorden vragen om kostenbeperking, de roep uit de samenleving en de politiek om een betere uitwisseling klinkt steeds luider… Tel maar op, zonder digitalisering red je het niet meer. 

‘Zorgbestuurders, sluit je aan bij het Waarschuwingsregister’

Als de opa (98) van Rhijja Jansen bestolen wordt in het woon- zorgcentrum, plaatst zij een verborgen camera. Hiermee betrapt ze een stelende zorgmedewerker, die op staande voet wordt ontslagen. Maar de zorgorganisatie weigert zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Onbegrijpelijk, vindt Jansen. 'Het is schokkend dat zorgbestuurders elkaar afwachtend aanstaren, in plaats van dieven bestrijden.’ 

‘Metsel de Governancecode Zorg niet dicht’

Volgens de Innovatie- en Adviescommissie (IAC) zijn meer handvatten nodig over hoe de Governancecode Zorg in de praktijk moet worden gebruikt. Bas Megens houdt het juridisch kader inzake 'goed bestuur in de zorg' tegen het licht. 
Tech

Elektronische verwerking van gegevens; een update

Er kan vooralsnog geen werkbare invulling worden gegeven aan artikel 15a lid 2 van de Wabvpz. In die wet is geregeld dat elektronische gegevensuitwisseling niet mag plaatsvinden via een elektronisch uitwisselingssysteem als er geen gespecificeerde toestemming is van de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger. 
Tech

‘Er is onvoldoende bewustzijn over nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen’

De Europese Medical Device Regulation (MDR) en de Wet medische hulpmiddelen brengen een wijziging van spelregels met zich mee en de betrokken stakeholders zijn zich daar nog onvoldoende bewust van. Dat schrijven Rody Grevenstette en Anne-Wil Duthler van First Lawyers.
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Zorg in Nederland is doelmatig, zo leert internationale studie

In een artikel in de British Medical Journal van 27 november worden gezondheid en zorg in tien ongeveer even rijke landen vergeleken op 79 kenmerken. De Nederlandse gezondheidszorg blijkt doelmatiger te zijn dan in vergelijkbare landen. Op tal van kwaliteits- en kostenindicatoren wijkt de Nederlandse zorg niet af.  

De sleutel tot een slagvaardige ziekenhuisorganisatie

Actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg vragen om meer patiënt- en zorgtype georiënteerde ziekenhuisstructuren. Dat schrijven Frans Spijkers en Hemmo Huijsmans, beide partner en organisatieadviseur bij DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs.
Tech

IT in de zorg: geen dilemma maar een uitdaging

Onder de noemers 'Big Data' en 'Artificiële Intelligentie' wordt veel gezegd en geschreven over de mogelijkheden en beperkingen van IT in de zorg. Deze mogelijkheden en beperkingen worden vaak afgeschilderd als dilemma’s. Is dat wel terecht?
Innovatie
Frank van Berkel

Ziekenhuizen: schiet eens op met samenwerken

Om de groeiende zorgvraag en de snelle ontwikkelingen van digitalisering het hoofd te kunnen bieden, zullen de ziekenhuizen haast moeten maken. De slimste manier om dat te doen, is volgens Frank van Berkel, door veel samen te werken.