Home 2020

Laatste blogs

Financiën

Tijd voor inlossing beloftes

Arjen Hakbijl, bestuurslid Ziekenhuis Gelderse Vallei, vindt dat de politiek het applaus, de in maart Kamerbreed aangenomen moties voor zorgpersoneel en de beloftes voor de bekostiging nu eindelijk moet inlossen.
Personeel

Blog: Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?

Nu zaken nog vloeibaar zijn, kunnen we het werken in de zorg vormgeven op een manier die duurzaam en gezond is. Doe dat nu. Voordat het stolt, adviseert advies- en onderzoeksbureau FWG.
Kwaliteit

Blog: Optimalisatie landelijk SEH-netwerk vraagt ambitie en investering

In vervolg op hun eerdere blog zetten SEH-arts Menno Gaakeer en bestuurder Suzanne Kruizinga uiteen wat nodig is om SEH-zorg te optimaliseren.
Tech

Blog: AVG staat niet stil door corona

Door de coronacrisis werken veel zorgverleners thuis. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Advocaat Stephan Mulders legt uit wat datalekken zijn en geeft enkele tips over hoe u datalekken in de thuiswerksituatie kunt voorkomen.
Financiën
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: ‘VWS, versterk je positie bij prijsonderhandeling dure geneesmiddelen’

De Algemene Rekenkamer stelt dat VWS ‘een keer nee’ moet zeggen tegen een ongunstig eindbod voor een weesgeneesmiddel van een fabrikant. Daar is Guus Schrijvers het niet mee eens: ‘Versterk liever de positie van de regering bij een ongunstig eindbod.’ Hij geeft hiervoor acht aanbevelingen aan de regering.
Preventie

Goed slapen als fundament voor gezondheid

De coronacrisis heeft de discussie over preventie en een gezonde levensstijl flink aangewakkerd. Slaap verdient een prominente en structurele plek in die discussie, vinden Simon Heesbeen en Myrte Tjoa van Berenschot. 
Ziekenhuiszorg

Concentratie is geen panacee voor kwaliteit of doelmatigheid van SEH-zorg

We zijn nog maar net uit de acute fase van de covid-19 crisis en de discussie over concentratie van acute zorg is alweer losgebarsten. Opnieuw wordt kwaliteit en doelmatigheid van acute zorg als vanzelfsprekend gekoppeld aan concentratie. Echter, concentratie is geen panacee voor kwaliteit of doelmatigheid van acute zorg. Dat schrijven Menno Gaakeer en Suzanne Kruizinga.
Tech
Guido Gerrits

Blog: Zo til je digitalisering naar een hoger niveau

Hoewel IT al jaren wordt ingezet ter ondersteuning van zorgprocessen, valt er nog veel te winnen op dit gebied. Drie suggesties om digitalisering binnen de zorg naar een hoger plan te tillen.
Kwaliteit
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Multidisciplinaire corona-afdeling helpt ex-ic-patiënt

In New York boeken ze goede resultaten met een multidisciplinaire corona-afdeling die de risico's op PTSS bij coronapatiënten verkleint. De aanpak spreekt Guus Schrijvers aan.
Ziekenhuiszorg

Blog: COVID-19-zorg is basiszorg

Het regionale Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft zich gebogen over de vraag centraal of concentratie van die zorg nodig dan wel wenselijk is om in de toekomst  de voortgang van reguliere zorg naast COVID-19-zorg te kunnen garanderen.