Home 2020

Laatste blogs

Ziekenhuiszorg
Governance van het msb

Verplicht dienstverband medisch specialisten is schijnoplossing

Op haar pleidooi voor ‘alle medisch specialisten in loondienst’ krijgt NZa-voorzitter weerwoord vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Tech

Waarom het Flevoziekenhuis een deel van zijn IT onderbrengt in een extern datacenter

Onze samenleving is snel aan het digitaliseren. Een ontwikkeling die door de corona-pandemie in een flinke stroomversnelling is gekomen.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Blog: Gezondheidsvaardigheid burger drukt zorgkosten

Breng mensen gezondheidsvaardigheid bij, adviseert Jan Christiaan Huijsman. Het verschaft hun regie en autonomie, zorgverleners worden veel meer coach en daarvoor ook opgeleid, gewaardeerd en bekostigd, en de zorgkosten dalen.
Eerstelijnszorg

Specialist ouderengeneeskunde = gespecialiseerde huisarts

Aan gespecialiseerde huisartsenzorg voor ouderen in de wijk is groeiende behoefte. Zo'n SO in de wijk kan opgaan in het huisartsenteam, laat Martien Bouwmans zien. Wend je meteen het dreigende tekort aan huisartsen af.
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Blog: Installeer de Coronamelder-app

Installeer de Coronamelder-app. Niet zo zeer voor jezelf, maar wellicht help je er een ander mee.
Personeel
Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

Ophef over een ‘billen wassen’-kop

Een Telegraafkop, gemiste kans, vernauwde blik, een zorgtitel onwaardig. De reacties op het Zorgvisie-artikel 'KLM-stewardessen willen geen billen wassen in de ouderenzorg' waren niet mals. Toch laten we deze kop, na uitgebreid overleg binnen de redactie, boven het artikel staan. Een toelichting.
Personeel

Drie gouden regels voor besturen samen met belanghebbenden

In een maandelijks gesprek met zorgprofessionals en bestuurders verkent Sophie Bijloos de contouren van een nieuwe zorgethiek aan de hand van bekende filosofen. Deze blog komt voort uit het zesde gesprek aan de hand van filosofe Martha Nussbaum over belangenvertegenwoordiging in het bestuur van zorgorganisaties.
Preventie
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Preventie verlaagt ziektelast én zorgkosten

Een Amerikaanse studie brengt voor het eerst de relatie tussen risicofactoren voor ziekten en zorgkosten in beeld. Met preventiebeleid zou de ziektelast met de helft verminderd kunnen worden en de zorgkosten met een kwart, concludeert Guus Schrijvers.
Ziekenhuiszorg

Hoe voorkomen we een derde golf?

De besmettingscijfers dalen en dat betekent dat het kabinet twee vragen moet beantwoorden. De eerste is wanneer we kunnen versoepelen en de tweede wat we nu moeten doen om straks geen derde golf te krijgen.