Home 2019

Laatste blogs

Financieel management
Columnist Zorgvisie ict magazine

Column Jan Christiaan Huijsman: Betaalbare en duurzame platformen realiseren

'Juiste Zorg op de Juiste Plek' vraagt om andere vormen van samenwerking en nieuwe digitale netwerken en informatiestromen. Wat te doen als zorgaanbieder met beperkte investeringsruimte en de opdracht tot Juiste Zorg op de Juiste Plek?
Epd

System says yes

Nog te vaak is ICT de beperkende factor in de zorg. Verplichte communicatiestandaarden moeten hier verandering in brengen.
Financieel management
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog Populatiebekostiging: betere en goedkopere zorg

We haalden de marktwerking in 2006 uit de VS, aldus Guus Schrijvers. Het is volgens hem hoog tijd dat we er nu de populatiebekostiging gaan halen. Zes suggesties.
Personeel

Veld aan zet om verpleegkundig beroep vorm te geven

Minister Bruins heeft zijn plannen voor de functie van regieverpleegkundige en de overgangsregeling bekend gemaakt. Het is nu aan zorgorganisaties en de verpleegkundige beroepsgroep zelf om de differentiatie van de verpleegkundige de beroepen verder vorm te geven en te laten slagen.
Gehandicaptenzorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Recht op ontspanning, ook voor Nederlanders met beperking

Sinds 2016 werkt de Vlaamse regering met persoonsvolgende financiering (PVF) voor mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Guus Schrijvers was onlangs aanwezig bij de evaluatie hiervan en geeft in dit blog nog twee lessen mee voor Nederland.

Blog: winstuitkering in de zorg: een nieuw hoofdstuk?

Met smart heeft de zorgsector gewacht op een politieke doorbraak in de winstuitkeringsimpasse. Ministers Bruins en De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van VWS zonden hun kamerbrief over winstuitkering in de zorg aan de Tweede Kamer. Het bleek een doorbraak in de vorm van een drastische koerswijziging.
Fusie en samenwerking in de zorg

ACM-toets ziekenhuissamenwerking moet beter

Samenwerking tussen ziekenhuizen wordt met een verkeerde blik beoordeeld; volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan samenwerking de concurrentie beperken en moeten ziekenhuizen de voordelen ervan bewijzen. Er is echter nauwelijks aandacht voor de vraag of er überhaupt sprake is van concurrentie. Bewijs hiervoor blijkt flinterdun en fundamentele aspecten van de marktdynamiek blijven onderbelicht.
Epd
Columnist van Zorgvisie ict magazine

Column Johan Vos: Ik zeg: (mee)doen!

Het plan is goed. De reden ervan is duidelijk. De verleiding is maximaal. En er dreigt zelfs straf als je niet mee doet. Een uitgelezen kans voor iedereen om mee te doen. Of toch niet?

Blog: Zorg in de regio: we zijn het eens

Mooi. Iedereen is het erover eens hoe de zorg in de regio eruit moet zien: kwalitatief goed én beschikbaar. Dit blijkt uit recente symposia, blogs en artikelen over dit onderwerp en de vele adviesrapporten die over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Als dat zo is, wat rest ons dan nog?
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Langdurige zorg in Vlaanderen: lessen voor Nederland

In Vlaanderen is er de persoonsvolgende financiering voor inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Guus Schrijvers was onlangs aanwezig bij de evaluatie hiervan en geeft in dit blog twee lessen mee die voor Nederland interessant zijn.