Home 2020

Laatste blogs

Redactioneel Zorgvisie magazine nr. 2, 2020

Redactioneel: De paria’s van de zorg

Marktwerking, het mechanisme waar in 2006 de nieuwe Zorgverzekeringswet omheen is opgetuigd, is verworden tot de paria van de zorgbegrippen. Dat schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in Zorgvisie magazine, dat 17 januari verschijnt. 'Slechts een enkeling wil het woord nog in de mond nemen.' 
Tech

Digitalisering vereist een lange adem

Het tijdig en volwaardig betrekken van gebruikers van nieuwe technische toepassingen kan veel organisatorische, procedurele en ergonomische problemen voorkomen. Dat schrijft John van Rooij, informatie-architect en adviseur gegevensbescherming.

Luc Kenter: ‘Gouden tips De Blok miskennen realiteit’

Jos de Blok van Buurtzorg gaf tien ‘gouden tips’ over de toekomst van de wijkverpleging aan minister Hugo de Jonge. De tips zouden zelfs leiden tot een volumebesparing van 20 tot 30 procent. ‘De onderbouwing voor de stelling ontbreekt en die is er ook niet’, aldus Luc Kenter, bestuursvoorzitter Thebe. Hij heeft één tip voor De Blok en De Jonge: laten we eerlijk zijn. 
RVS-voorzitter Jet Bussemaker

Column Jet Bussemaker: Rauwe werkelijkheid

'Een veelheid aan actoren die werken vanuit verschillende professionele en beleidsmatige logica’s ontneemt het zicht op menselijke waardigheid', schrijft Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
data-analyse

De 10 best gelezen blogs van 2019 op Zorgvisie

De veranderende zorgsector gaf de bloggers van Zorgvisie in 2019 weer genoeg redenen om in de pen te kruipen. Het ging onder andere over de rol van bestuurders en het ministerie van VWS in een veranderende zorgsector, de nieuwe plannen omtrent de functie van regieverpleegkundige en over zzp-ers in de zorg.
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Zorgvernieuwing in 2019 en 2020: minder pilot en meer regio

Guus Schrijvers gebruikt de decembermaand om te reflecteren. Hij verwacht dat in 2020 de verschuiving van pilot naar regio zich doorzet. 
Tech

‘Juist raad van toezicht moet specifieke kennis hebben van ict’

We weten het allemaal: het belang van goede ict is tegenwoordig van levensbelang voor ziekenhuizen. De zorgkosten stijgen, de hoofdlijnenakkoorden vragen om kostenbeperking, de roep uit de samenleving en de politiek om een betere uitwisseling klinkt steeds luider… Tel maar op, zonder digitalisering red je het niet meer. 

‘Zorgbestuurders, sluit je aan bij het Waarschuwingsregister’

Als de opa (98) van Rhijja Jansen bestolen wordt in het woon- zorgcentrum, plaatst zij een verborgen camera. Hiermee betrapt ze een stelende zorgmedewerker, die op staande voet wordt ontslagen. Maar de zorgorganisatie weigert zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Onbegrijpelijk, vindt Jansen. 'Het is schokkend dat zorgbestuurders elkaar afwachtend aanstaren, in plaats van dieven bestrijden.’ 

‘Metsel de Governancecode Zorg niet dicht’

Volgens de Innovatie- en Adviescommissie (IAC) zijn meer handvatten nodig over hoe de Governancecode Zorg in de praktijk moet worden gebruikt. Bas Megens houdt het juridisch kader inzake 'goed bestuur in de zorg' tegen het licht. 
Tech

Elektronische verwerking van gegevens; een update

Er kan vooralsnog geen werkbare invulling worden gegeven aan artikel 15a lid 2 van de Wabvpz. In die wet is geregeld dat elektronische gegevensuitwisseling niet mag plaatsvinden via een elektronisch uitwisselingssysteem als er geen gespecificeerde toestemming is van de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger.