Home 2020

Laatste blogs

Personeel

RVS-advies lost arbeidsmarktproblemen niet op

Minister de Jonge heeft waarschijnlijk niet veel aan het advies van de RVS, betogen Wim Groot en Frits van Merode. Het draagt niet bij aan de oplossing van de arbeidsmarktproblemen in de zorg.
Personeel
RVS-voorzitter Jet Bussemaker

Column Jet Bussemaker: Wat maakt het werk aantrekkelijk voor zorgmedewerkers

43 procent van de nieuwe zorgverleners verlaat de zorg alweer binnen twee jaar. RVS-voorzitter Jet Bussemaker over het advies dat hierin verandering moet brengen.
Tech

Blog: Digitale infrastructuur in bekwame handen van SOC

Haaglanden Medisch Centrum heeft het monitoren van de digitale infrastructuur en de beveiliging ervan uitbesteed aan een security operations center (SOC).
Kwaliteit

Wat telt in de gezondheidszorg: keuzevrijheid of zekerheid

Over onze veelgeroemde gezondheidszorg heerst toch permanent onvrede. Martien Bouwmans grijpt terug op onderzoek van ZN om die onvrede te duiden. Met begrip ligt oplossing van die onvrede binnen bereik, betoogt hij.
Tech

Oproep: Geef patiënt structureel de keuze tussen zorg op afstand en fysiek consult

Zes artsen uit verschillende domeinen doen een oproep aan minister van Ark om digitale zorg als optie breed beschikbaar te stellen in de eerste en tweede lijn.
Leiderschap

De zorg een doolhof? VWS zegt ‘Het kan wél!’

Het door VWS geschreven boek ‘Het kan wel!’ wil patiënten met een complexe zorgvraag een handreiking bieden. Of zij hiermee de uitgang uit het zorgdoolhof vinden, valt te betwijfelen.
Verpleging en verzorging

Lessen uit de eerste golf: wees zichtbaar en betrokken

Marieke van Wieringen en Henk Nies zien dat het voor managers mogelijk is om ook op afstand nabij te zijn. Het vraagt van managers en bestuurders dat zij zich laten zien, dat ze duidelijk zijn in hun communicatie en dat ze verzorgenden IG betrekken bij besluiten. Voor verzorgenden geldt op hun beurt dat het juist nu belangrijk is dat ze ‘niet klagen, maar vragen’.
Financiën
Koen Mous, advocaat

Regie over zorgtarieven schiet tekort

De rechtszaken over de hoogte van Wlz-tarieven en van tarieven voor ongecontracteerde Zvw-zorg roepen de vraag op of de regie over de tarieven wel in goede handen is. Gezien de uitspraken schieten verzekeraars in hun zorgplicht jegens zowel consumenten als aanbieders tekort.
Kwaliteit

Zorg voor diversiteit: drie noodzakelijke stappen voor bestuurders

In een maandelijks gesprek met zorgprofessionals en bestuurders verkent Sophie Bijloos de contouren van een nieuwe zorgethiek aan de hand van bekende filosofen. Op 6 oktober, de dag van de diversiteit, ging het gesprek onder leiding van Hanne Veraart over diversiteit in de zorg aan de hand van Hannah Arendts pluraliteitsdenken.
Preventie

Blog: Kansen voor samenwerking in preventie

In vervolg op zijn eerdere blog over hoe vaart gemaakt kan worden met preventie schetst Martien Bouwmans vier scenario’s voor samenwerking tussen gemeenten (selectieve preventie) en zorgverzekeraars (geïndiceerde preventie).