Home 2021

Laatste blogs

Leiderschap

Blog: ‘Rabobank, wees coöperatief en help ons de gezondheidszorg te verbeteren’

Jan-Pieter Zonnenberg en Baukje van den Heuvel reageren op het kritische interview waarin Rabobank-directeur Michel van Schaik zei dat zorgbestuurders de capaciteit en ambitie missen om te veranderen. 'Kan de Rabobank niet wat meer aandacht geven aan transformatienormen in plaats van financieringsnormen in hun contracten? Dat zou meteen invloed hebben op bestuurders en interne toezichthouders.'
Leiderschap

Blog: De beste stuurlui

In een recent interview zei Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van de Rabobank, transformationeel leiderschap in de zorg te missen. De raad van bestuur van ’s Heerenloo reageert op zijn stelling dat dit zichtbaar is in de onvoldoende inzet van technologie en leefstijlinterventies, onvoldoende aandacht voor opleiding en flexibele inzet van personeel en onvoldoende verduurzaming van bedrijfsvoering en vastgoed.
Tech

Vijf tips uit het RKZ voor digitale zorgondersteuning

De initiële weerstand van zorgprofessionals en vakgroepen tegen invoering van digitale services slaat om in enthousiasme als het eenmaal werkt. Zonja de Klein, programmamanager Beter Dichtbij, over de ervaringen in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
Financiën

Blog: Bestaat er een optimale inrichting van overhead?

Bij instellingen in de vvt gaat 16,6 procent van de totale kosten naar overhead; binnen de gehandicaptenzorg is dit 16,3 procent en binnen de ggz 21,2 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Care van Berenschot onder 112 organisaties, op basis van de jaarrekeningen uit 2019. De uitkomsten liggen daarmee op een vergelijkbaar niveau als het jaar ervoor, schrijven Marvin Hanekamp en Simon Heesbeen.
Kwaliteit

Hoe slimme studenten de zorg meerwaarde kunnen bieden

In de zorgsector zit veel potentie om data slim toe te passen, maar veel data-toepassingen staan ver af van verpleegkundigen, specialisten en managers. Eli Goedegebure en Luc Oudenes over de winst van slimme studenten. 
Financiën

Worden de kwaliteitsmiddelen in de verpleeghuissector een zeepbel?

Er hangen donkere wolken boven de verpleeghuissector in de vorm van onzekerheden in de bekostiging, schrijft Topaz-bestuurder Edwin Kalbfleisch. 'Zien we hier een zeepbel? Geblazen vanuit de verwachting dat er structureel geld beschikbaar is om te voldoen aan het kwaliteitskader?'
Tech

AI in de zorg: successen, beperkingen en wensen

Slim incontinentiemateriaal, röntgenapparatuur om covid-19 te detecteren en robot Phi die komt logeren. Onder leiding van Sophie Bijloos spraken Greet Prins, Jiska de Wit en Frits van Merode op 8 februari over de kansen van artificial intelligence (AI) in de zorg aan de hand van de inzichten van filosoof Pim Haselager.
Personeel
Joppe

Enthousiasme en trots houden stand tegenover negativiteit

Hoewel heftig en verontrustend, negatieve reacties weerhouden Zorggroep Elde Maasduinen er niet van 'de kop boven het maaiveld uit te steken'.
Leiderschap

Blog: Toezichtkader Goed bestuur gereed voor ‘ontregeling’

Het Toezichtkader Goed bestuur van de IGJ en de NZa is inmiddels vanuit verschillende hoeken stevig inhoudelijk bekritiseerd. De voorganger van het Toezichtkader uit 2016 heeft de afgelopen jaren bovendien een marginale rol gespeeld. Het is ook onaannemelijk dat dit anders wordt voor het huidige Toezichtkader. Intrekken ligt voor de hand.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Rol huisarts verschuift van poortwachter naar zorgcoach

De huisarts en zijn praktijk worden ontlast door de burger met zorgvragen, klachten of problemen op andere manieren te helpen. Jan Christiaan Huijsman draagt zowel digitale als organisatorische oplossingen aan.