Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Column: Veilig klokken luiden

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Dit voorstel dient ter implementatie van een Europese Richtlijn over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De in dit voorstel opgenomen naamswijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders (‘Wet Huis’) naar de Wet bescherming klokkenluiders raakt direct de kern van het voorstel: extra bescherming voor klokkenluiders. Voor zorginstellingen met meer dan vijftig werknemers kan dit voorstel verstrekkende gevolgen hebben. De belangrijkste beoogde veranderingen zet ik hier uiteen.
Corine Vernooij Vandoorne
Corine Vernooij, advocaat bij Van Doorne N.V.

De huidige Wet Huis voorziet in een verplichte interne meldingsprocedure voor voornoemde zorginstellingen en schrijft voor welke onderwerpen in die procedure geregeld moeten zijn. Daarnaast is op grond van deze wet het zogeheten Huis voor klokkenluiders ingesteld, dat onder meer onderzoek doet naar vermoedens van misstanden. Specifieke bescherming voor de klokkenluider is geregeld met een wettelijk benadelingsverbod. Dat verbod houdt in dat een werkgever een werknemer niet mag benadelen, bijvoorbeeld ontslaan, als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.

Interne melding

De Wet Huis stelt verplicht een vermoeden van een misstand eerst intern te melden, voordat een externe melding mag worden gedaan. Voor de situatie waarin een interne melding in redelijkheid niet kan worden gevraagd, geldt een uitzondering. Een belangrijke wijziging van het wetsvoorstel is dat klokkenluiders direct extern bij een bevoegde autoriteit, zoals de IGJ, NZa en ACM, kunnen melden. Onder omstandigheden zouden klokkenluiders zelfs direct een melding openbaar kunnen maken.

Drie belangrijke wijzigingen

Andere belangrijke wijzigingen betreffen (i) uitbreiding van de reikwijdte van de groep personen die wordt beschermd met onder anderen sollicitanten en onderaannemers, (ii) aanpassing van de formaliteiten waaraan een interne meldprocedure moet voldoen en (iii) omkering van de bewijslast. Wat dat laatste betreft hoeft de melder volgens het voorstel – anders dan momenteel – uitsluitend aan te tonen dat hij heeft gemeld en dat hij is benadeeld. Het is daarna aan de instelling om aan te tonen dat de eventuele benadeling niet het gevolg is van de melding.

Kanttekeningen bij wetsvoorstel

Vanuit diverse hoeken, waaronder de Raad van State, zijn kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel. Het is dan ook zeer de vraag of de Tweede en Eerste Kamer ongeclausuleerd zullen instemmen met het wetsvoorstel. Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan zullen hoe dan ook de bestaande klokkenluidersregelingen aangepast moeten worden.

Door: Corine Vernooij, advocaat bij Van Doorne N.V.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.