Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Minister Hugo de Jonge van VWS wil het zorgstel aanpassen.

Kamer eist actie van minister De Jonge tegen zorginfarct

De Tweede Kamer eist in een debat over verpleeghuiszorg actie van Hugo de Jonge van VWS tegen het dreigende zorginfarct. De minister koerst af op aanpassing van het zorgstelsel en een regionale aanpak.
Havenpolikliniek bespaart 7 procent op SEH-bezoeken

Zo wil het Havenziekenhuis 7 procent besparen op SEH-bezoeken

De Rotterdamse Havenpolikliniek wil 500 oudere patiënten per jaar afvangen van de Spoedeisende Hulp en daarmee de kosten van deze groep halveren. In plaats van naar de SEH gaan de patiënten naar de poli subacute zorg.

Kamerleden vragen kabinet om aanpak regeldruk Wzd en Wvggz

Leden van diverse fracties in de Tweede Kamer vragen het kabinet om de administratielasten die door de Wet Zorg en dwang en de Wet verplichte ggz veroorzaakt worden, aan te pakken. Het is voor hen onduidelijk wat er precies wordt ondernomen om de regeldruk te verminderen en of dit in samenspraak met het veld gebeurt.

‘Facultatieve afspraak maakt lokaal maatwerk mogelijk’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt analoog aan de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie aan een facultatieve prestatie voor de medisch specialistische zorg. Een maatwerk-dbc die zorgverzekeraar en ziekenhuis één op één afspreken moet innovatie en samenwerking vergemakkelijken. Een goed idee? De NZa geeft bij monde van projectleider Bernard Creutzburg uitleg. 
Personeel

Kamer wil duidelijkheid over plannen Bruins voor wet BIG

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil na de zomer met een toekomstvisie op de wet BIG komen. Het voornemen van de minister om daarin het advies B van Bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving mee te nemen stuit echter nu al op vragen vanuit de Tweede Kamer. Vooral leden van de coalitiepartijen willen weten welke kant de minister met de wet op wil.
Tech
Prisma-app

Een betere huisarts door appen met de specialist

In plaats van bij de specialist telefonisch in de wacht te staan, kunnen huisartsen een casus ook digitaal posten. Met de Prisma-app verandert fysieke anderhalvelijnszorg in netwerkgeneeskunde. 
Tech

Regionaal Transferpunt zorgt voor optimaal gebruik van beschikbare bedden

Wat als iemand wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet meer naar huis kan? Hoe maak je zo efficiënt mogelijk gebruik van de beddencapaciteit in een regio? In Nederland zijn er verschillende coördinatiepunten die het zorgaanbod afstemmen op de vraag in een bepaalde omgeving. Het Regionaal Transferpunt Salland (RTP) is er één van.
Tech
Amstelring

Hierom stapt Amstelring over op een interne zoekmachine van Google

Ouderenzorgorganisatie Amstelring gebruikt als eerste organisatie in de sector een interne zoekfunctie van Google. Dit onder meer vanwege de toenemende hoeveelheid informatie die zorgmedewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen.
Zorgvisie Congres Ouderenzorg op de juiste plek Zorgvisie organiseert op 11 februari het congres Ouderenzorg op de juiste plek met een geheel vernieuwd programma. Keynotes zijn onder meer Wouter Bos (voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen) en Jet Bussemaker (voorzitter RVS). Meld u hier aan.

Zorgpolder: commissie-Bos moet nog kritische noten kraken

Veldpartijen in de zorg zijn vol lof over de analyse van de Commissie Thuiswonende ouderen onder leiding van oud-politicus Wouter Bos. Maar de urgentie van de maatschappelijke opgave moet veel luider doorklinken in de eindrapportage die zomer 2020 verschijnt. ‘De rek is nu al uit de mantelzorg.’
Preventie

‘Geen Amerikaanse toestanden, maar pas op met zware pijnstiller’

Het gebruik van opioïden in Nederland neemt toe. Deze pijnstillers zijn effectief, maar kunnen ook verslavend werken. Toch is het volgens Robert van Dongen, anesthesioloog en pijnspecialist bij het Radboudumc, geen kwestie van géén medicatie geven of dergelijke pijnstillers uit de weg gaan.