Home Achtergrond Pagina 204

Achtergrond

Diagnose 2025

Diagnose 2025

In 2010 werd het boek Diagnose 2025; over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg gelanceerd, waarin drie scenario's worden geschetst: het virusscenario, het chronischziekscenario en het breukscenario. Maar welk scenario is het meest realistisch? Kunnen innovatieve oplossingen nog iets aan dit beeld veranderen? Welke ruimte voor nieuw beleid ziet de overheid? Waar zitten de knelpunten en oplossingen volgens de zorgverzekeraar en volgens de zorgverlener?
Ggz
Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine, juni 2011

Met sociale media weet het management wat er binnen en buiten de organisatie speelt. Over de invoering van DOT zijn de meningen verdeeld. En onze hartzorg dreigt achterop te raken.
Social media

Social media


In het dossier sociale media staat een overzicht van nieuws, achtergronden en best practices op het gebied van Twitter, LinkedIn, Facebook, Hyves en andere sociale media.
Gehandicaptenzorg
‘Social media is bij ons niet meer weg te denken’

‘Social media is bij ons niet meer weg te denken’

Gehandicaptenzorginstelling Amerpoort scoorde in de Social Media Monitor Zorg van Redmax en iZovator het beste op de inzet van social media binnen de sector gehandicaptenzorg. Hyves en Facebook worden goed gebruikt en Amerpoort heeft veel volgers op Twitter.
Recruitmentteam VUmc succesvol met social media

Recruitmentteam VUmc succesvol met social media

Meer sollicitaties, snellere doorlooptijd en lagere kosten. Het Amsterdamse VUmc maakt sinds april 2010 gebruik van een recruitmentteam dat onder andere social media inzet voor de werving van nieuwe personeelsleden.
Mantelzorgers organiseren de hulp met Zorgsite

Mantelzorgers organiseren de hulp met Zorgsite

De netwerksite voor mantelzorgers, Zorgsite, groeit gestaag. Dankzij contracten met gemeenten en zorginstellingen kunnen steeds meer mensen gebruikmaken van de ‘regelsite’ voor mantelzorg. Voor initiatiefnemer Saskia Vermeulen mag het allemaal nog wel wat sneller.
Waterlandziekenhuis bleef te lang in crisisfase hangen

Waterlandziekenhuis bleef te lang in crisisfase hangen

Wat klein begon met twee berispingen en een waarschuwing voor een orthopeed, groeide uit tot een groot schandaal voor het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Nog is het niet voorbij.
Ketenzorg: Ketenvorming en Samenwerking

Ketenzorg: Ketenvorming en Samenwerking

Voor steeds meer aandoeningen en zorggebieden heeft er de afgelopen tijd ketenvorming plaatsgevonden. Hierbij verdienen zaken als eenduidigheid onder zorggroepen en financiering van ketens de meeste aandacht. Verzekeraars gaan vaak verschillend om met de financiering van ketenzorgprojecten waardoor ketens lagere vergoedingen krijgen dan nodig is. Ook op het gebied van (geprotocolleerde) samenwerking intern, tussen cure en care en eerste en tweede lijn kunnen nog veel verbeteringen worden doorgevoerd die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de keten.
Congres: Zorgzwaartepakketten in de praktijk

Congres: Zorgzwaartepakketten in de praktijk

Zorginstellingen stuiten nog steeds op veel praktische problemen bij de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Bovendien zijn de eerste aanpassingen van de regelgeving rondom ZZP’s al op komst.
Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine, mei 2011

Grote thuiszorgorganisaties stellen ieder op hun manier de toekomst veilig. Wat brengen de nieuwe kankernormen aan het licht? En opleidingen voor bestuur en werkvloer.