Home Achtergrond Pagina 278

Achtergrond

Tijd om de AWBZ te fileren

De AWBZ in de huidige vorm voldoet niet meer. Maar of deze volksverzekering helemaal moet verdwijnen, daar zijn de meningen over verdeeld. Dat bleek tijdens het medio mei in Den Haag gehouden ZorgVisiecongres “Het einde van de AWBZ?”

Van budget naar product

De omslag van budget- naar productfinanciering is een grote verandering in de AWBZ. Veel zorgaanbieders zijn er nog lang niet klaar voor. Bestuurders van twee koplopers in de verpleeghuissector geven een kijkje in de keuken.

Ondernemen, maar nu nog even niet V&V-sector slecht voorbereid op prestatiebekostiging

Ross: “Zonder WMO dreigt stagnatie”

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt voor veel onrust. Maar dat hoeft niet, vindt staatssecretaris Ross. “De WMO zal de vermaatschappelijking van zorg een impuls geven.”
Ggz

Enquête vermaatschappelijking

De vermaatschappelijking staat onder druk door verharding van het sociaal klimaat, diffuus overheidsbeleid en dito financiering. Maar zorgaanbieders zien vermaatschappelijking vooral als werk in uitvoering. Dus er is hoop.
Gehandicaptenzorg

Het goede voorbeeld

Naar een (betaalde) baan solliciteren, meedoen op een reguliere school, op zoek gaan naar een gewone woning. Van een leien dakje gaat het doorgaans niet. Reportages over goede voorbeelden van vermaatschappelijking.

Top 100 document (dossier 2005)

Hier vindt u het Top 100 document
Ggz
Verslag Congres

Verslag Congres

‘Mislukken vermaatschappelijking is geen optie ’ De vermaatschappelijking van zorg is mislukt, stelt Frank van Hoof van het Trimbos-instituut. “Cliënten leven vaak in een sociaal isolement, hebben weinig betaald werk en bezigheden buitenshuis.”

Handheld voor preoperatieve proces

MAARSSEN - Philips heeft samen met Intel een draadloze handheld ontwikkeld voor gebruik in het ziekenhuis.
Ab Klink wordt minister van VWS

Ab Klink wordt minister van VWS

CDA prominent Ab Klink staat straks als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het bordes. Kamerlid Jet Bussemaker (PvdA) wordt staatssecretaris van Volksgezondheid
Specialisten maken SEH efficiënter

Specialisten maken SEH efficiënter

MAARSSEN – De inzet van gespecialiseerde artsen op de afdeling Spoedeisende Hulp leidt tot een snellere behandeling, minder aanvragen voor aavullende diagnostiek en minder opnamen. Dit blijkt volgens Medisch Contact uit een SEH-bench­mark van Plexus Medical Group.