Home Nieuws Pagina 2

Nieuws

Tech

Deze navigatie-app gidst ook mensen met visuele beperking

Navigatie-apps zijn een steuntje in de rug bij het vinden van de weg. Maar als je niet goed kunt zien, werkt dit soort apps vaak averechts. Onderzoeker Joey van der Bie maakte met EyeBeacons een platform waarmee blinden en slechtzienden er wel baat bij hebben.

NZa stelt tekortkomingen vast bij CAK

Het verbetertraject dat loopt binnen het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft nog onvoldoende opgeleverd. Die conclusie trekt de NZa in haar rapport over de uitvoering van wettelijke taken van het CAK in 2018. Een bedrag van 184,3 miljoen euro aan afboekingen is verkeerd verwerkt.
Juridische zaken in de zorg

Wet zorg en dwang: ‘Ook vrijwillige vrijheidsbeperking vraagt om zorgvuldigheid’

Het stappenplan van de Wet Zorg en dwang moet een prikkel zijn om vrijwillige zorg te stimuleren. Volgens Danielle Immers, senior beleidsmedewerker en projectleider Wet zorg en dwang bij ‘s Heeren Loo is het maar de vraag of die prikkel echt gaat werken in de praktijk.
Zorginkoop
VGZ: Parnassia heeft behandelplicht

VGZ: Parnassia heeft behandelplicht

De Parnassia Groep heeft een contract met doorleverplicht, maar VGZ zal de ggz-aanbieder niet keihard houden aan de behandelplicht. De zorgverzekeraar is bereid tot financiële compensatie voor geleverde zorg, laat VGZ weten in een reactie aan Zorgvisie.
Juridische zaken in de zorg
Msb's en AVG

‘Msb’s worden nu pas wakker’

Msb’s hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van privacy en kunnen daarin niet leunen op het ziekenhuis. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook msb’s komen controleren.
Ggz

Wet verplichte ggz: ‘ We kunnen niet zomaar iedereen opsluiten’

De geest van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die per 1 januari de Wet Bopz gaat vervangen, is verloren gegaan in het tumult over mensen met verward gedrag. Dat stellen Hans Hendrikx, geneesheer directeur van Vincent van Gogh en Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Conrisq Groep, waar VvG sinds dit jaar onder valt.
Gehandicaptenzorg

Betere zorg voor mensen met een beperking door nieuwe indicatoren

Nieuw ontwikkelde indicatoren moeten leiden tot betere toegang tot zorg en ondersteuning, minder knelpunten rondom hulpmiddelen, en extra investeringen in cliëntondersteuning. Dat laat minister van VWS Hugo de Jonge weten in een Kamerbrief.
Tech

Philips-CMO: Ik zal altijd dokter blijven

De Amerikaanse radioloog Atul Gupta is Chief Medical Officer Image Guided Therapy bij Philips. Minimaal invasief behandelen is zijn specialisme. 'Je kunt steeds meer kwijt op de punt van een sliert spaghetti. Alles wat je maar nodig hebt voor een diagnose of een behandeling.'
Ggz

‘Wet verplichte ggz veroorzaakt nieuwe uitstroom psychiaters’

De Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari de Wet Bopz gaat vervangen, kan weleens een nieuwe impuls gaan geven aan een uittocht van psychiaters uit de grotere instellingen. Dat vrezen Hans Hendrikx, geneesheer-directeur van Vincent van Gogh, en Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur Stichting Conrisq Groep, waar VvG sinds dit jaar onder valt.
Tech
Deloitte

Onderzoek Deloitte: waarom Nederlanders liever geen medische data delen

Het gebruik van technologie in de zorg neemt wereldwijd steeds verder toe, samen met de tevredenheid van zorgconsumenten over nieuwe ontwikkelingen zoals het digitaal consult. Ook is er sprake van een toenemende bereidheid van burgers om hun gegevens elektronisch te delen. Maar in Nederland is dat allemaal net even anders, blijkt uit onderzoek van  Deloitte.