Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Juridische zaken in de zorg

Maak afspraken over boerkaverbod in de zorg’

Het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod) noopt zorginstellingen ertoe intern afspraken te maken over het al dan niet actief handhaven van de nieuwe wet.
Wijkverpleging
VerpleegThuis wint Zinnige Zorg Award, Wlz

Veldpartijen maken roadmap naar één nachtelijk wijkteam

Zorgaanbieders gaan de onplanbare nachtzorg in 2020 beter coördineren. Wel zijn er nog knelpunten rond btw-vrijstelling, mededinging, AVG en strengere toelatingscriteria voor nauwere samenwerking in de wijkverpleging. Dat staat in het conceptplan ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging’.
Bekostiging

Patiënt die meebeslist kiest minder vaak operatie

Gebruik van keuzehulpen drukt het aantal operatieve ingrepen bij galstenen of liesbreuk met 10 tot 15 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Radboudumc in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Landelijke uitrol van keuzehulpen kan volgens de onderzoekers leiden tot een kostenreductie van ruim 19 miljoen euro.
Zorginkoop

Rechter: ‘Ziekenhuizen mogen samen medische hulpmiddelen inkopen’

De academische ziekenhuizen, Haaglanden Medisch Centrum en het Flevoziekenhuis mogen gezamenlijk optrekken via een inkoopcombinatie voor medische hulpmiddelen. Ook hebben ze geen wetten en regels overtreden in een specifieke aanbestedingsprocedure voor pacemakers. Dat blijkt uit de uitspraak van de Haagse rechtbank.
Epd

Over vijf jaar zullen er minder ecd-leveranciers zijn’

De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers (ecd's) in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.
Zorginkoop
chronisch zieken

Bruins neemt verlies op chronisch zieken onder de loep

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat in kaart brengen of zorgverzekeraars inderdaad voorspelbaar verlies lijden op chronisch zieken. Het verschil in rendement tussen gezonde en zieke verzekerden bedraagt per verzekerde gemiddeld 175 euro per jaar.
Ggz

Psychiaters verdienen bestuurlijke stem’

De rol van medisch specialisten in ggz-instellingen verandert. Psychiaters moeten nadrukkelijker kunnen meebeslissen over het reilen en zeilen van ggz-instellingen en er moeten medische staven worden gevormd. Dat is een van de aanbevelingen uit de Positioneringsnota medisch specialisten in de ggz, die is geschreven door een werkgroep bestaande uit psychiaters, klinisch geriaters en een kinderarts. 
Personeel

Zo kunnen bestuurders zich inzetten voor veilige zorgrelaties

Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders beleid te voeren op en afspraken te maken over veilige zorgrelaties. Dat staat in de aangepaste Leidraad Veilige zorgrelatie van het ministerie van VWS. Deze verantwoordelijkheid kunnen zij op verschillende manieren uitdragen.
Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg

Geen oog voor expertise patiënt

Marius Buiting (58) heeft al ruim tien jaar ervaring als hart- en vaatpatiënt. Hij observeert en constateert, maar merkt dat de zorg niet ontvankelijk is voor tips van patiënten.
Fusie en samenwerking in de zorg

Amsterdam-Noord wil één bestuurlijk akkoord zorg en welzijn

Zorgaanbieders en gemeente willen in Amsterdam-Noord de verbinding leggen tussen zorg en welzijn, overal waar deze nodig is. Bestuursvoorzitter Edwin van der Meer van het BovenIJ ziekenhuis en tevens voorzitter van de Krijtmolenalliantie (KMA): ‘Wij willen één bestuurlijk akkoord zorg en welzijn voor onze regio.’