Home Uitgelicht

Uitgelicht

Verpleging en verzorging
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Waarom de productieprikkel in de wijkverpleging steeds minder speelt

Voor productiegedreven werken is in de wijkverpleging steeds minder ruimte sinds wijkverpleegkundigen zelf mogen indiceren. Over zorgzwaarte is al bakken met betrouwbare data beschikbaar in een taal die wijkverpleegkundigen begrijpen, stelt gezondheidswetenschapper Nicole Koster. “Het oude dogma dat ‘uurtje-factuurtje’ er uit moet, is echt achterhaald.”
Ggz

GGZ Oost Brabant wil van Tonnie de Robot een blijvertje maken

Bestuurders van GGZ Oost Brabant kunnen, als ze dat al zouden willen, onmogelijk meer stoppen met de inzet van sociale robot Tonnie. De ggz-instelling heeft met een speciaal borgingstraject ervoor gezorgd dat deze verlengde armen van zorgmedewerkers niet meer weggaan. 
Passende zorg

‘Beter meten van kwaliteit van leven is noodzakelijk voor passende zorg’

Kersverse hoogleraar en vaatchirurg Lijckle van der Laan heeft een vol programma de komende vijf jaar. Naast passende zorg hebben preventie, prehabilitatie en het gebruik van apps zijn aandacht. “Binnen het sociaal domein is er nu te weinig geld voor preventie, dat wil ik veranderen.” Hij wil ook de meerwaarde van prehabilitatie bewijzen en onder andere een wildgroei aan apps voorkomen. “Als een deel van mijn plannen lukt, is dat heel mooi.”
Ziekenhuiszorg

Zilveren Kruis: ‘Zbc’s mogen niet verder groeien’

Zilveren Kruis maximeert de hoeveelheid zorg die zbc’s mogen leveren. In enkele regio’s is dat maximum dit jaar al bereikt: daar kunnen zbc’s niet meer groeien. De andere regio’s bereiken volgens de zorgverzekeraar binnen een of twee jaar dat punt.
Kwaliteit

Ria Stegehuis: ‘Ziekenhuizen gaan er met IZA-geld vandoor’

Espria-voorzitter Ria Stegehuis is groot voorstander van het integraal zorgakkoord (IZA), maar vindt de aanvraag een uitermate moeizame exercitie waarin zorgverzekeraars eindeloos om KPI’s vragen. Tot haar teleurstelling ziet ze vooral ziekenhuizen door de snelle toets van het IZA komen.
Leiderschap

Hoofdlijnenakkoord: dit zijn de reacties uit de zorgsector

De meeste zorgorganisaties reageren positief op veel plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De Nederlandsche ggz, bonden, FMS, VGN, V&VN en GGD GHOR wijzen wel op het gebrek aan financiële onderbouwing van enkele van deze ambities en concrete uitwerking. Als die ontbreken, vrezen ze dat er van de plannen van het nieuwe kabinet weinig terechtkomt.
Verpleging en verzorging

NZa-directeur: ‘Ik wil geen tweespalt met Buurtzorg’

De NZa gaat de cliëntprofielen in de wijkverpleging niet koppelen aan tarieven. Buurtzorg Nederland mag ook meepraten over de toekomst van de wijkverpleging. “We doen de deur niet dicht”, zegt NZa-directeur regulering Johan Rijneveld.
Kwaliteit

Experts: Nieuwe kwaliteitswet zit onderzoek in de weg

Wetenschappers en experts zeggen dat het moeilijker wordt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg, om zo de zorg te verbeteren. Tenminste, als de wijzigingen in de Wet kwaliteitsregistraties zorg doorgaan. 
Financiën

Deel 1: Het blinde geloof in prestatiebekostiging moet van tafel

Een flinke reorganisatie moet er komen. Niet van de zorg, niet van het zorglandschap, maar van het zorgstelsel. Want het stelsel is goed ziek. De ziekte heet prestatiebekostiging en is uitgezaaid tot in alle haarvaten. Slechts een rigide aanpak kan soelaas bieden.
Passende zorg

MDL-arts Wink de Boer: ‘Post-covid is geen tertiaire zorg’

De universitair medische centra hebben eind april 27 miljoen euro toegezegd gekregen om loketten in te richten ten behoeve van de post-covid-zorg. Initiatiefnemer van een eigen centrum voor deze zorg in Brabant, Wink de Boer, is kritisch op die gang van zaken.
Nieuwsbrief Abonneren