Home Uitgelicht Pagina 3

Uitgelicht

Personeel
Mark Janssen

Mark Janssen: ‘We vinden de nieuwe Wet BIG II niet nodig’

Ziekenhuizen gaan niet op hun handen zitten nu de wet BIG II in de ijskast staat. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland onderzoekt hoe verpleegkundige capaciteiten, bevoegdheden en taken optimaal kunnen worden gematcht.
Acute zorg
ziekenhuisbed

Ziekenhuizen verstoppen door patiënten op ‘verkeerde bed’

Ziekenhuizen liggen steeds voller met patiënten die daar eigenlijk niet meer thuis horen. Grote topklinische ziekenhuizen hebben gemiddeld per dag vijftien tot vijftig patiënten op een ‘verkeerd bed’. Daardoor stagneert de doorstroom en moeten mensen langer wachten op operaties.
Personeel

Waarom Nij Smellinghe 70 schoonmakers in dienst neemt

Na dertig jaar de schoonmaak te hebben uitbesteed, neemt ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten het schoonmaakheft in eigen handen. Directeur Bedrijf en Gebouwen Folkert Brouwers legt uit waarom. ‘Nij Smellinghe ziet er een strategisch voordeel in om de expertise zelf in huis te halen.’
Toezicht
RVS-voorzitter Jet Bussemaker

RVS-voorzitter Jet Bussemaker: ‘Aansturing van de zorg moet anders’

De systemen in het zorgstelsel werken bijna perfect in de zin van verantwoording van zorg. Toch ontvangen mensen lang niet altijd de juiste zorg, constateert de nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘We zijn het perspectief van burgers kwijtgeraakt.’
Verpleeghuiszorg
verpleeghuizen NZa bekostiging

Verpleeghuizen weigeren NZa gegevens over kosten

Verpleeghuizen willen niet mee werken aan de nieuwe bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Brancheorganisatie ActiZ vreest dat de meeste doelmatige aanbieders de norm worden en dat er grote verschillen in tarieven ontstaan.
Verpleeghuiszorg
Kursten

Nieuwe bekostiging moet recht doen aan verschillen tussen verpleeghuizen

De NZa is deze week het traject gestart dat moet leiden tot een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. De nieuwe bekostiging moet meer rekening houden met de verschillen tussen verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet leidend zijn. Dat vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de zorgautoriteit.
Msb
samenwerking

‘Beloon specialist voor ‘juiste zorg op juiste plek”

Ziekenhuizen en medisch specialisten moeten afspraken maken over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. In deze afspraken moet ook oog zijn voor de mogelijke inkomstenderving voor specialisten als zorg uit het ziekenhuis wordt verplaatst. Dat zeggen David Ikkersheim (KPMG) en Steven Lugard (Performation).
Zorginkoop

Nieuwe DSW-directeur: ‘Liever eigen visie dan congruent gedrag’

Onder de nieuwe directeur Aad de Groot blijft zorgverzekeraar DSW een geheel eigen koers varen. ‘Congruent gedrag is het nieuwe modewoord, maar volgens mij moet een zorgverzekeraar zich kunnen profileren met zijn eigen visie en zijn eigen mening’, zegt De Groot. Welke visie dat is, legt hij uit in een interview.
Value based healthcare
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is al in 2017 thematisch gaan werken.

Vakgroepen helemaal afschaffen gaat niet bij VBHC

Medisch specialisten in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem behandelen en snijden minder sinds de zorg in 2017 thematisch is georganiseerd rond aandoeningen. ‘Maar Nederlandse ziekenhuizen zijn te klein om de vakgroepen helemaal af te schaffen’, stelt Desiree Creemers, directeur medisch zorg in Rijnstate.
Zorginkoop
Hugo de Jonge, minister van VWS.

Minister De Jonge vindt niet-gecontracteerde zorg oneerlijk

Minister Hugo de Jonge van VWS vindt het niet eerlijk dat cliënten in de niet-gecontracteerde 2,7 maal zo veel zorg krijgen. Dat zei hij een debat met de Tweede Kamer, waarin kritiek klonk op zijn plannen voor een herkenbaar wijkteam. ‘De minister staart zich blind op een organisatievorm’, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans.