Zorgvisie magazine

Personeel

‘Neem alle flexibiliteit die je nodig hebt’

Zorgorganisaties die durven experimenteren met het loslaten van functieprofielen hebben minder moeite om personeel te vinden. 'Door de inzet van medewerkers zonder zorgopleiding is een nieuw arbeidsmarktpotentieel aangeboord', zegt KwadrantGroep, winnaar van de Nationale HR Zorg Award 2022.
Tech
Slimme rollator

Slimme rollator voorkomt val

Rollators zijn bedoeld om vallen tegen te gaan, maar in de praktijk gebeuren er duizenden ongelukken per jaar die gerelateerd zijn aan rollators. Slimme rollators kunnen dat voor een deel oplossen.
Leiderschap
Simon Broersma

Redactioneel: Een kwestie van vertrouwen

We leven in een tijd waarin het vertrouwen overal ver te zoeken is. Niet alleen in de verantwoording, maar ook bij onderhandelingen. Gevolg: veel te veel mensen zijn veel te lang bezig om tot een samenwerking te komen die uiteindelijk onvermijdelijk is. Zou artificial intelligence hier geen voorspellende rol in kunnen spelen? Zou veel tijd schelen.
Leiderschap
Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

Column: Controle is te duur

Laten we iets minder toegeven aan onze controle-neiging in tijden van grote financiële uitdagingen, schrijft LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma in zijn column. 'Vertrouwen is belangrijker dan controle.'
Kwaliteit

Hoogleraar Paul van der Nat: ‘Koppel waardegedreven zorg aan het IZA’

Paul van der Nat is de kersverse hoogleraar waardegedreven zorg aan het Radboudumc/Radboud Universiteit. Uniek aan deze leerstoel is dat hij zich volledig kan richten op de doorontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg. Een pioniersbaan die hem op het lijf geschreven lijkt.
Ziekenhuiszorg

Nieuwe labs ontwikkelen AI-toepassingen in de zorg

Was artificial intelligence (AI) in het ziekenhuis ooit toekomstmuziek, inmiddels wordt het breed ingezet. Tijd om de volgende stap te zetten. Het geld en de technologische mogelijkheden zijn er, nu is het vooral een kwestie van betrouwbaarheid en vertrouwen.
Governance
Menno de Bree

Moreel beraad biedt brede blik op problemen en oplossingen

Bestuurlijke besluitvorming gaat bij uitstek over ethische vragen, zegt filosoof Menno de Bree: ‘Als je geen oog hebt voor ethiek, neem je besluiten alleen op praktische, economische of juridische gronden en doe je jezelf en de organisatie echt tekort.’
Verpleging en verzorging
Anne Leemhuis

‘We verwachten dat iedereen vroeg of laat mantelzorger wordt’

Een week uit de agenda van Anne Leemhuis van vvt-organisatie Marente. De bestuurder was vooral bezig met de toekomst. Hoe zien verpleeghuizen er op termijn uit en gaan zorgorganisaties samenwerken op het gebied van personeel en ondersteunende diensten?
Personeel

Essay: Plezier maken en blijven leren

Een goede en eigen sfeer creëren, én gezamenlijk werken aan het steeds verbeteren van de kwaliteit, zijn essentieel om medewerkers aan je te binden. Als het gaat om leren en loyaliteit opbouwen, is jazzmuzikant Art Blakey een uitstekend voorbeeld.
Personeel
Karen Kruijthof, diversiteit, Amsterdam UMC,

Karen Kruijthof: ‘Diversiteit is een instellingsbrede beweging’

Het Amsterdam UMC ondertekende het Charter Diversiteit en werkt via een instellingsbreed programma aan een inclusievere organisatie. Want, zegt Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur: ‘Een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving zien we nog niet terug op de werkvloer.'