Zorgvisie magazine

Langer thuis wonen door gespecialiseerd FACT-team vvt

Vvt-organisatie De Zorgcirkel in Purmerend wil het aantal crisisopnamen in de ouderenzorg verlagen door mensen thuis intensievere zorg te bieden. Psycholoog Danielle Brunsting heeft een jaar geleden het FACT VVT Team opgezet.
Diana Monissen

De agenda van… Diana Monissen

Hoewel bestuurder Diana Monissen bewust kiest voor het afscheid van wat voelt als haar eigen kind, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, heeft ze gemengde gevoelens.
Personeel

Verlaat de tekentafel om functiedifferentiatie te bereiken

Dat de wet BIG II ter ziele is gegaan nog voordat deze van kracht is geworden, zat er al een tijd aan te komen. Uit een ledenraadpleging van V&VN onder ruim 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat slechts een vijfde van hen achter de wet staat.

Wetsvoorstel behelst hoge eisen aan informatieplicht jegens cliënt

Begin juni is een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de wettelijke regeling inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, meestal aangeduid als de WGBO.
Personeel

De opkomst en ondergang van BIG II

De Wet BIG II moest eindelijk het onderscheid regelen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Maar na een storm van protest onder verpleegkundigen moeten de veldpartijen en minister Bruins terug naar af.
Toezicht
RVS-voorzitter Jet Bussemaker

RVS-voorzitter Jet Bussemaker: ‘Aansturing van de zorg moet anders’

De systemen in het zorgstelsel werken bijna perfect in de zin van verantwoording van zorg. Toch ontvangen mensen lang niet altijd de juiste zorg, constateert de nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘We zijn het perspectief van burgers kwijtgeraakt.’

Wet zorg en dwang in de praktijk

Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?

Zorg en welzijn met elkaar verbinden

Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Compensatie chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.

Zorg dichtbij waar het kan

Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.