Dag van de Preventie

Van sickcare naar healthcare
Preventie 700x350 Datum

Het belang van een gezonde leefstijl en preventie is door de coronacrisis eens te meer duidelijk geworden. Preventie verdient een nog prominentere plek in het zorgstelsel.

Maar hoe is dit optimaal te organiseren? Helpt het om naast de zorgplicht ook een ‘gezondheidsplicht’ op te nemen in de vijf zorgwetten (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdzorg en Wet publieke gezondheidszorg)? En moeten er harde normen worden gesteld zodat er een versnelling in de praktijk kan komen? Welke mooie ontwikkelingen zijn er in de dagelijkse praktijk?

Tijdens de derde editie van de Dag van de Preventie ontdekt u:

 • Welke politieke ontwikkelingen er zijn rondom preventie
 • Hoe er een betere verbinding te realiseren is tussen zorg en publieke gezondheid
 • De tips & trucs van succesvolle voorbeelden uit de praktijk
 • Welke mogelijkheden machine learning en AI kunnen bieden bij preventie

Tijdens het congres zetten we uiteen wat de noodzaak van preventie is én leggen een link naar de praktijk en de toekomst van digitaliseringen en AI d.m.v. de diverse succesvolle projecten in de kennissessies.

Zet in op preventie!

Mis deze unieke kans niet, meld u aan en zet in op gezondheids- en financiële winst, met behoud van de hoge kwaliteit van zorg!

Programma congres Dag van de Preventie 14 april 2021

08.45
Lees meer Sluiten
Ontbijtsessie: De essentie van infectieziekten preventie: anticiperen en investeren!

Ontbijtsessie (08.45 – 09.15): De essentie van infectieziekten preventie: anticiperen en investeren!
Naast hygiëne maatregelen, hebben vaccins en antibiotica een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid van mensen wereldwijd. Mogelijk mede door dit succes, lijkt het gevaar van infectieziekten en de waarde van vaccinatie naar de achtergrond te zijn verdwenen. De aanhoudende COVID-19 situatie toont het belang van preventie, maar wat leert dit ons over het huidige Nederlandse vaccinatiebeleid? Waarom worden beschikbare vaccins niet altijd ingezet? Laten we geen gezondheidswinst liggen? Vergt optimale infectieziekten preventie niet een meer proactieve aanpak?

Deze sessie wordt mogelijk gemaakt door GSK.

09.00
Online inloop en ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40

Na de preventieakkoorden van het huidige kabinet zou het volgende kabinet preventie een nog prominentere plek moeten geven. Is dat ook de realiteit? Wat zegt de contourennota over preventie? Plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid Charles Wijnker geeft een inkijk in de preventie agenda.

10.20
Lees meer Sluiten
Covid-19 en de toekomst van preventie in het zorgstelsel

De coronacrisis heeft sterkten en zwakten blootgelegd in ons volksgezondheidsbeleid en ons zorgsysteem. Daarom is dit hét moment om ons gezondheidsbeleid aan te scherpen en ons stelsel waar nodig aan te passen. Een aanpassing is om van infectiepreventie en een gezonde leefstijl (bewegen, goede voeding, mentale weerbaarheid) de hoekstenen van het gezondheidsbeleid te maken. Als er daarnaast gezorgd wordt voor een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en inclusieve samenleving dan zou dat veel winst opleveren.

 • Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?
 • Welke instrumenten zijn hiervoor in te zetten?
 • Welke rol is er weggelegd voor de academische ziekenhuizen?
 • En waarom is een regionale aanpak te prevaleren?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
3 tips voor een betere verbinding tussen zorg en publieke gezondheid

De opdracht van de GGD’s is de gezondheid van de inwoners van Nederland te beschermen, bewaken en bevorderen. Dat de GGD’s voor deze taak samenwerken met diverse disciplines uit de gezondheidszorg is duidelijk. Hoe werken deze samenwerkingen in de praktijk? Welke verbindingen zijn nu ontstaan die ook bij preventie van toepassing kunnen zijn? Welke geleerde lessen zijn er voor de nabije toekomst?

12.05
Lees meer Sluiten
Lessen uit de coronacrisis over obesitas en een gezonde leefstijl

Driekwart van de covid-19-patiënten heeft overgewicht en het ziekteverloop bij deze patiënten is ernstiger. Uit onderzoek blijkt dat het immuumsysteem van mensen met obesitas minder goed werkt. Reden voor hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum om een verandering in leefstijl en het belang ervan uit te leggen. Want, het is complexer dan u denkt.

12.40
Lees meer Sluiten
Gezond burgerschap door technologie (bijdrage in het Engels)

Technologie kan een enorme ondersteuning zijn bij ‘gezond burgerschap’. Toch wordt technologie niet zonder meer omarmt als oplossing. Is dat verstandig?
Dr. Tamar Sharon, universitair hoofddocent onderzoekt al jaren de ethische en sociale impact van nieuwe technologieën in relatie tot gezondheid en geneeskunde. Welke gevaren en oplossingen zijn er? Welke inzichten kunnen bijdragen aan gezond burgerschap? Wat kan technologie bijdragen aan preventie?

13.15
Lunchpauze, gelegenheid om een ommetje te maken en deel te nemen aan de Q+A met prof. dr. Cornelis Boersma
14.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde: kies uw eigen sessie

 1. Anders organiseren, financieren en meten met het kavelmodel
 2. Machine Learning en AI; de toekomst van preventie
 3. Fit4life: 6 redenen om een sterker en gezonder te promoten

Anders organiseren, financieren en meten met het kavelmodel
In deze sessie neemt Carl u mee op reis om te ontdekken hoe we het huidige stelsel voor gezondheidszorg zodanig kunnen transformeren dat gezondheid voorop komt naast de goede zorg die we in Nederland bieden. Deze reis wordt gemaakt aan de hand van het Kavelmodel. Het Kavelmodel is een duurzaam model waarmee het mogelijk wordt om in een bepaald gebied (de kavel), samen met de betrokken partijen, gezondheid anders te organiseren, te financieren en te monitoren. Ontdek:

 • Waarom ons stelsel voor gezondheidszorg ziek is
 • Dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn
 • Hoe je op een duurzame manier Population Health Management kan toepassen

Carl Verheijen, Directeur Innovation & Knowledge, Noaber Foundation

Machine Learning en AI; de toekomst van preventie
Kunstmatige intelligentie wint steeds meer terrein in de zorg. Ook in de preventieve gezondheidszorg kan AI van nut zijn. En dat kan zorgkosten besparen. Maar voor het zover is, zijn er nog wat hobbels te nemen. TNO deelt waarom AI de toekomst van preventie is en de actuele stand van zaken.
Ir. Carla Rombouts, business development manager healthy living TNO en Jildau Bouwman, Program leader Digital health & Senior Scientist Systems Biology


Fit4life: 6 redenen om een sterker en gezonder te promoten
Inmiddels is wel bekend hoe een gezonde leefstijl eruit ziet. Maar hoe brengt u deze kennis over op uw patiënten, cliënten of in uw privéleven? Fit4life en Fit4surgery zijn multidisciplinaire en internationale programma’s die algehele fitheid toegankelijk maken voor iedereen.
Dr. Stefan van Rooijen die gepromoveerd is op dit onderwerp deelt zijn bevindingen. Aangezien hij ook huisarts in opleiding is, is hij de aangewezen persoon om tips te geven hoe u kennis over kunt dragen.
Dr. Stefan van Rooijen, huisarts in opleiding, zorginnovator en schrijver van het boek Fit4Life het doktersrecept

15.00
Zaalwissel en korte pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Van ‘ziekte’ naar gezondheid met inzet van platformtechnologie in de GGZ

Vincent van Gogh heeft de afgelopen jaren een platform ecosysteem ontwikkeld en biedt hiermee een antwoord op de groeiende vraag naar curatieve GGZ. Ons disruptieve digitale business model heeft een ambitieuze maatschappelijke doelstelling en gaat uit van regie bij de burger zelf en zet in op het vergroten van de mentale weerbaarheid en werkt vanuit positieve gezondheid. Jolande Tijhuis gaat in op de verschillende rollen van de partners in het ecosysteem en wat dat gaat opleveren. Vincent van Gogh is launching partner, GZ Plein het platform en Viviq de digital first zorgaanbieder. De lokale community helpt om de mentale weerbaarheid van burgers te vergroten en te voorkomen dat klachten ernstiger worden. Daarnaast willen we het huidige “ziekte loont model” ombuigen en voorkomen dat burgers met lichte klachten in onnodig zware behandeltrajecten terecht komen.

15.45
Lees meer Sluiten
De visie van de verzekeraar

De missie van VGZ is samen werken aan een gezonder Nederland. Onder meer door in te zetten op zinnige zorg en het versnellen van de digitalisering. Hoe helpt de zorgverzekeraar haar leden met gezond leven en preventie? Wat is haar visie en wat doet ze om preventie verder op te schalen?

16.15
Afsluiting: welke tips neemt u mee na vandaag?

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers congres Dag van de Preventie 2021

Organisaties op het congres Dag van de Preventie 14 april 2021

Op het het congres Dag van de Preventie ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

111.B.V.
a.s.r.
Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Abrona
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
Amgen
Amphia
Antoniuszorggroep Sneek
Berenschot
Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverlener
Blok Consult & Training
Bureau HHM
Caleidoz Welzijn
Care4Cure consultancy
Cohesie Cure and Care
Coloriet
Comarch Healthcare
Coöperatie VGZ
Cwz
Dcklinieken
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GGD ZHZ)
Dijklander ziekenhuis
Dijklanderziekenhuis
Driegasthuizengroep
Eerstelijns Samenwerking Veenendaal
Espria
Evean
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente steenwijkerland
GGD Gelderland Zuid
GGD Gelderland-Zuid
GGD GHOR Nederland
GGD Hart voor Brabant
GGD Zuid Limburg
GGZ Oost Brabant
Groene Hart Ziekenhuis
Hogeschool van Rotterdam
HVO-Querido
InEen
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Institute for Positive Health
Isala
KNGF
Koning Willem 1 college
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Libertas Leiden
LIMOR
Maastricht UMC+
Maastricht University/ Maastricht UMC+
Máxima MC
Meander Medisch Centrum
Mediq
Mediq Nederland B.V.
Mem thuiszorg
Minters
MondzorgPlus
Mura Zorgadvies
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Nederlandse Zorgautoriteit
Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)
Noordwest Ziekenhuisgroep
OCON Orthopedische kliniek
OLVG
OLVG Laboratoria BV
Omring
Philadelphia Zorg
Profila Zorggroep
Reade
Reinier Haga Meidsch Diagnotisch Centrum
Rijnstate
Rivas Zorggroep
RIVM
Robuust
Ruischcoaching
Saltro B.V.
Skipr
Sporthorse Medical Diagnostic Centre
St. Anna zorggroep
Stichting Careyn
Stichting Interzorg Noord-Nederland
Stichting Sensire
Surplus
Syndion
Thuiszorg Zorgbalans
TNO
Topicus .Healthcare
UMCG
UnitedConsumers
Vektis
VGZ
VieCuri MC
VIGO
Vintura BV
Vogellanden Revalidatie
Vu medisch centrum
VWS
WEBERS|WORKS
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Zorg van de Zaak
Zorgbalans
Zorginstituut
Zorgkenners
Zorgorganisatie Eerste Lijn
Zorgplein Zuid Nieuwegein
Zorgvisie

Informatie Dag van de Preventie 14 april 2021

Coronaproof
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 14 april 2021

Locatie
Online

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 799,- p.p. (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directie, raad van bestuur, raad van toezicht, adviseurs, consultants, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Accreditatie
ABAN accreditatie: 6 punten

Heeft u suggesties voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail uw verzoek naar zwanet.vierstra@bsl.nl

Het congres Dag van de Preventie staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Zwanet Vierstra (Eventcoördinator)
M: 06 – 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.